ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kategoria: z SITPChem

Prezydium Zarządu Głównego SITPChem, 27 lutego 2018 r., Warszawa

Prezydium podjęło większością głosów decyzję o organizacji XXXI Walnego Zjazdu SITPChem w Gdańsku, w terminie 19-21 września 2018 r.
Potwierdzony został Harmonogram przygotowań do XXXI WZ SITPChem, zatwierdzony na posiedzeniu ZG SITPChem 23 stycznia br.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem z udziałem prezesów Oddziałów 30 stycznia 2018 r. w Warszawie

Podczas posiedzenia, po dopełnieniu formalności, omawiano – na podstawie sprawozdania Sekretarza Generalnego – działalność SITPChem w 2017 roku oraz realizację preliminarza wydatków i przychodów w 2017 roku.

Przeczytaj więcej

Studia Podyplomowe „Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie”

 

SITPChem jest współorganizatorem realizowanych z sukcesem już przez 2 Edycje, Studiów Podyplomowych „Wyroby Lakierowe Technologia i Zastosowanie”. Studia odbywają się na Politechnice krakowskiej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej przy współpracy firmy ICHEMAD-PROFARB Gliwice.

Przeczytaj więcej

„Ochrona przed Korozją” na Liście Filadelfijskiej!

 

Szanowni Czytelnicy!

Ziściły się aspiracje Redakcji i Komitetu Naukowego naszego Miesięcznika: artykuły opublikowane na łamach OpK od początku 2017 roku są już indeksowane w bazie Web of Science (WoS).

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 19 grudnia 2017 r

Podczas grudniowego posiedzenia Prezydium ZG SITPChem podsumowano listopadowe obchody Jubileuszu 90-lecia SITPChem i Nadzwyczajny Zjazd SITPChem. Informację o Jubileuszu znajdziecie Państwo wchodząc ze strony głównej przez baner  SITPChem i Grupy Azoty – Głównego Partnera uroczystości.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 24 października 2017 r. w Warszawie

Bardzo ważne podczas tego posiedzenia było omówienie przygotowań do Jubileuszu 90-lecia SITPChem i NWZ SITPChem. Przedstawiono szczegóły organizacyjne oraz program obrad NWZ i Jubileuszu 90-lecia SITPChem.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem, 20 września 2017 r. w Tarnowie

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem w Tarnowie połączone było z obchodami 90-lecia zrzeszania się inżynierów i techników przemysłu chemicznego  w Tarnowie–Mościcach. Zarząd dopełnił formalności zatwierdzenia rekomendowanych przez Prezydium Zarządu Głównego: regulaminu obrad NWZ SITPChem i programu uroczystości Jubileuszu 90-lecia SITPChem, wniosków o nadanie odznaczeń; zatwierdzenia decyzji o uzupełnieniu składu Rady Naukowej czasopisma „Ochrona przed korozją” o osobę Dr.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 13 września 2017 r. w Warszawie

Członkowie Prezydium uczcili minutą ciszy pamięć kol. Jerzego Paprockiego.

Podczas tego posiedzenia Prezydium omawiano projekt Statutu SITPChem i zdecydowano, że projekt ten, po dokonanych już wszystkich poprawkach merytorycznych i redakcyjnych jest gotowy do przekazania do opinii prawnej.

Przeczytaj więcej

Zawiadomienie o śmierci mgr.inż. Jerzego Paprockiego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci, 21 sierpnia 2017 r. w Warszawie, naszego Kolegi i Przyjaciela

Mgr. inż. Jerzego PAPROCKIEGO
Członka Honorowego SITPChem, Członka Honorowego Zarządu Głównego SITPChem

Związanego ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego od 1950 r.,

Przeczytaj więcej

Ważne oświadczenie w sprawie Muzeum Techniki i Przemysłu

Gościem specjalnym obradującej 28 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT Rady Krajowej FSNT-NOT był prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Występując przed delegatami najwyższej władzy ruchu stowarzyszeniowego techników i inżynierów, Pan Premier złożył ważne oświadczenie w sprawie dalszych losów Muzeum Techniki i Przemysłu NOT (MTiP).

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.