ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kategoria: z SITPChem

Ochrona przed Korozją – wydanie 12/2018

 

Na łamach najnowszego wydania miesięcznika SITPChem „Ochrona przed Korozją” znajdą Państwo m. in. artykuły naukowe: Zastosowanie nanowypełniacza haloizytowego w farbach antykorozyjnych; Polimery przewodzące w ochronie przed korozją; The numerical analysis of stress and temperature distribution in a double-ceramic-layer (DCL) type of La2Zr2O7/8YSZ thermal barrier coatings (TBC) in as-sprayed state; Technologia wytwarzania termodyfuzyjnych powłok cynkowych z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem z Prezesami Oddziałów w Oświęcimiu

 

Drugie w tej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego będzie wyjazdowe; spotykamy się w Oświęcimiu. Obrady będą dwudniowe, co umożliwi omówienie i przedyskutowanie najważniejszych spraw oraz zwiedzenie Zakładów Chemicznych SYNTHOS.

Przeczytaj więcej

Szwajcar Bertrand Piccard Doktorem Honoris Causa Politechniki Śląskiej

 

5 grudnia br. W Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się interdyscyplinarna konferencja „Innowacyjne działania Politechniki Śląskiej na rzecz ochrony klimatu i środowiska” jako wydarzenie towarzyszące uroczystości wręczenia Doktoratu Honoris Causa p. Bertrandowi

Przeczytaj więcej

50-lecie Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Od 30 listopada do 1 grudnia br. w Poznaniu odbywały się uroczystości 50-lecia Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Jubileusz obchodzony był wspólnie z X Konferencją Naukową ” Chemia – Nauka i Przemysł „.

Przeczytaj więcej

Wnioski z XIX Konferencji Ochrona Środowiska

 

Po konsultacjach z uczestnikami, organizatorzy Konferencji przedkładają wnioski, którymi pragną zainteresować i przekazać do wszystkich Osób i Instytucji mogących mieć wpływ na ich realizację.

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
OCHRONA ŚRODOWISKA Przepisy.

Przeczytaj więcej

XXXIV Walny Zjazd SIMP

 

Od 8 do 9 grudnia br. w Rydzynie obradował XXXIV Walny Zjazd SIMP. Na zaproszenie SIMP w uroczystościach w Rydzynie uczestniczył wiceprezes ZG SITPChem Jerzy Kropiwnicki. Prezes ZG SITPChem skierował w imieniu SITPChem list gratulacyjny, w którym napisano m.

Przeczytaj więcej

Nagrody im. Mariana Górnego w Kędzierzyńsko-Kozielskim Oddziale SITPChem

 

19 listopada 2018 r. odbyło się coroczne wręczanie nagrody im. Mariana Górnego wyróżnionym uczniom Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu.  Nagroda ta przyznawana jest uczniom za wybitne osiągnięcie w dziedzinie techniki od 2010 r.

Przeczytaj więcej

Oddział SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu – nowa struktura Oddziału

 

Od 2018 roku Zarząd Oddziału SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu funkcjonuje w zmienionej strukturze – obecnie mamy monolityczny Oddział, bez podziału na koła. Za to mamy Sekcję Odczytów i Wykładów, która przejęła aktywność byłego Koła Miejskiego.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem w Warszawie, 7 listopada 2018 r.

 

Obok spraw organizacyjnych związanych z nową kadencją władz SITPChem, najważniejszym akcentem posiedzenia Prezydium ZG SITPChem 7 listopada w Warszawie było spotkanie z kol. Ewą

Przeczytaj więcej

Ochrona przed Korozją – wydanie 11/2018

Na łamach najnowszego wydania miesięcznika SITPChem „Ochrona przed Korozją” znajdziecie Państwo m. in. artykuły naukowe:

Wpływ itru na wyniki badań termograwimetrycznych nowego nadstopu kobaltu typu Co-10Al-5Mo-2Nb; The influence of yttrium addition on thermogravimetric behaviour of new Co-10Al-5Mo-2Nb Co-based superalloy — G.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.