ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kategoria: z SITPChem

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem, 26 czerwca 2017 r. w Warszawie

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem z Prezesami Oddziałów, 26 czerwca 2017 r. w Warszawie, było jednym z bardzo ważnych w kalendarzu zebrań Zarządu Głównego, bowiem dotyczyło przyjęcia sprawozdań merytorycznego i finansowego za 2016 rok – po dyskusji zaprezentowanych dokumentów i opinii Głównej Komisji Rewizyjnej.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 30 maja 2017 r.

30 maja 2017 r. w Warszawskim Domu Technika odbyło się Prezydium ZG SITPChem. Najważniejsze omawiane sprawy, to Projekt Statutu SITPChem – po kolejnych zmianach i uzupełnieniach zatwierdzonych już przez ZG SITPChem 19 kwietnia 2017 r.,

Przeczytaj więcej

Dzień Chemika 2017 w Brzegu Dolnym. Spotkanie inżynierów PCC Rokita SA

Już siedemnasty raz w kolejnych latach, 26 maja br., spotkali się w Brzegu Dolnym członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „przy bigosie prezesa” z okazji Dnia Chemika.

Przeczytaj więcej

Dzień Chemika 2017 w Cieszynie

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem Oddział w Cieszynie organizuje corocznie sesję „Dzień Chemii” dedykowaną uczniom szkół średnich (ponadgimnazjalnych) i gimnazjów powiatu cieszyńskiego oraz szkół z Republiki Czeskiej, w ramach współpracy transgranicznej.

Przeczytaj więcej

Gliwickie Dni Nauki i Techniki

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada Miejska w Gliwicach powróciła do organizowania „Dni Nauki i Techniki”. Współorganizatorami tego wydarzenia jest Stowarzyszenie Inżynierów i techników Przemysłu Chemicznego Oddział Gliwice.

Przeczytaj więcej

Jubileusz 70-lecia SITPChem w Oświęcimiu

W dniu 2 czerwca 2017 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu odbyły się główne uroczystości poświęcone Jubileuszowi 70-lecia Oddziału SITPChem w Oświęcimiu.

Na początek zebranym przedstawiony został pokaz multimedialny wybranych zdjęć z 70-letniej historii Oddziału.

Przeczytaj więcej

Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym

17-19 maja 2017 r. w Krynicy Zdroju, Czarny Potok Resort&SPA

21. raz chemicy z firm chemicznych jednostek badawczych i uczelni spotkali się w Krynicy, by rozmawiać o ekorozwoju.

Przeczytaj więcej

Konferencje SITPChem

W kalendarzu chemików kwiecień i maj każdego roku, od ponad 20. lat, są zarezerwowane dla co najmniej dwóch ważnych konferencji organizowanych przez SITPChem:
ANTYKOROZJA – w kwietniu w Ustroniu i Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym – w maju w Krynicy.

Przeczytaj więcej

Dzień Chemika’2017 w Oddziale SITPChem w Warszawie

22 maja br. w Sali Kominkowej restauracji „Avangarda” w Warszawskim Domu Technika NOT, Zarząd Oddziału SITPChem w Warszawie i Zarząd Koła Seniorów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego zorganizowali spotkanie z okazji zbliżającego się Dnia Chemika (obchodzonego w pierwszą niedzielę czerwca).

Przeczytaj więcej

List intencyjny w sprawie współpracy SITPChem z Politechniką Warszawską

19 kwietnia br. w Warszawie pomiędzy SITPChem a Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej został podpisany List intencyjny w sprawie woli współpracy w zakresie m. in. uczestnictwa zespołów badawczych i pracowników Stron w projektach międzynarodowych oraz programach badawczo-rozwojowych współfinansowanych przez Unię Europejską; transferu technologii oraz wdrożenia projektów badawczych i komercjalizacji wyników badań naukowych na linii nauka-gospodarka; udoskonalania procesów kształcenia PW w celu wzrostu potencjału kapitału ludzkiego i kompetencji absolwentów uczelni na rynku pracy; organizacji konferencji, warsztatów oraz szkoleń opartych na posiadanym potencjale kadrowym i aparaturowym Stron; przyjmowania studentów Wydziału Chemicznego PW na praktyki i staże zawodowe oraz prace studialne związane z wykonywaniem prac dyplomowych.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.