ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Karty z historii…

Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
ISBN 83-902724-0-1 (całość)
 Zarząd Główny Stowarzyszenia dysponuje jeszcze egzemplarzami wszystkich tomów „Kart z historii polskiego przemysłu chemicznego„.
Można je otrzymać kierując zamówienie do
Biuro Zarządu Głównego SITPChem w Warszawie:
00-043 Warszawa, ul. T. Czackiego 3/5
lub do Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem w Gliwicach:
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 25
e-mail: redakcja@miesiecznikchemik.pl

Oddajemy do rąk Czytelników tomy z cyklu „Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego”. Jest to opracowanie historyczne, techniczne i socjologiczne zarazem. Śledząc dzieje powstania przemysłu chemicznego, Autorzy pokazują jak wiele różnych czynników wpływa na dzieło tworzenia. Najważniejsze z nich to wiedza, określenie celu i praca nad jego osiągnięciem. „Historia” przypomina twórczych ludzi z tamtych lat i ich dzieła. Doświadczenia te mogą okazać się pomocne w rozwiązywaniu wielu aktualnych problemów.
Wysiłkiem wielu członków Stowarzyszenia – autorów i recenzentów – doświadczonych chemików i budowniczych polskiego przemysłu chemicznego po II wojnie światowej, opracowano historię polskiego przemysłu chemicznego od jego początków na ziemiach polskich w pierwszych latach ubiegłego stulecia aż do 1980 roku. Powstał zbiór opracowań liczący kilka tysiecy stron, bogato ilustrowany fotografiami i mapami, obejmujący historie polskiego przemysłu chemicznego jako całość (tomy 1,2 i 20) i jego poszczególnych branż (17 tomów).
W przygotowaniu tego o szczególnym znaczeniu dzieła, współpracowała ze Stowarzyszeniem Polska Izba Przemysłu Chemicznego i pozostałe Izby branżowe. Jednak wydanie całości było możliwe tylko na zasadzie sponsorskiego udziału wszystkich podmiotów przemysłu chemicznego.

Tom 1.
next_16x16Przemysł chemiczny na ziemiach polskich w latach 1815-1918
Tom 2.
next_16x16Przemysł chemiczny na ziemiach polskich w latach 1918-1980
Tom 3.
next_16x16Historia polskiego przemysłu farmaceutycznego
Tom 4.next_16x16Historia polskiego przemysłu nieorganicznego
Tom 5.
next_16x16Historia polskiego przemysłu wielkiej syntezy chemicznej
Tom 6.
next_16x16Historia polskiego przemysłu tworzyw sztucznych i materiałów wybuchowych
Tom 7.
next_16x16Historia polskiego przemysłu włókien sztucznych
Tom 8.next_16x16Historia polskiego przemysłu gumowego
Tom 9/10.next_16x16Historia polskiego przemysłu aparatury chemicznej i gazów technicznych.
Tom 11/12.next_16x16Historia polskiego przemysłu farb i lakierów.
Historia polskiego przemysłu odczynników chemicznych
Tom 13.
next_16x16Historia polskiego przemysłu kopalnictwa surowców chemicznych
Tom 14.
next_16x16Historia Centrali Handlu Zagranicznego CIECH
Tom 15.
next_16x16Historia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Tom 16.next_16x16Historia Instytutu Chemii Przemysłowej
Tom 17.
next_16x16Historia polskiego przemysłu chemii gospodarczej
Tom 18.
next_16x16Historia polskiego przemysłu organicznego
Tom 19.
next_16x16Instytucje centralne polskiego przemysłu chemicznego
Tom 20.Historia polskiego przemysłu chemicznego w latach 1980 – 2012

Serdecznie zapraszamy do lektury IX. rozdziału w Tomie V , pt „O Nich się mówiło …” – część I i część II, gdzie udostępniliśmy biografie ludzi, którzy tworzyli przemysł wielkiej syntezy chemicznej w Polsce.
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.