ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Medal im. Wojciecha Świętosławskiego

Medal imienia Wojciecha Świętosławskiego wraz z dyplomem jest wysokim wyróżnieniem honorowym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

skanuj0007mAwers wyobraża podobiznę profesora Wojciecha Świętosławskiego z napisem: 1881- 1968 Wojciech Świętosławski. Rewers zawiera w górnej części napis: Kol. z miejscem na wygrawerowanie nazwiska osoby odznaczonej i dalej „ZASŁUŻONEMU DLA POLSKIEJ CHEMII I STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO”. W dolnej części rewersu znajduje się fragment przemysłowej instalacji chemicznej.

Medal jest przyznawany osobom fizycznym, będącym członkami Stowarzyszenia za wybitne zasługi związane z zakresem działania SITPChem oraz w uznaniu zasług i osobistego wkładu do rozwoju polskiej chemii, osobom posiadającym:

1. Odznakę Honorową SITPChem
2. Złotą Odznakę NOT

Zarząd Główny Stowarzyszenia w szczególnych wypadkach może przyznać Medal im. Wojciecha Świętosławskiego:

1. osobom nie będącym członkami Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – za wybitne, powszechne uznane osiągnięcia i zasługi dla rozwoju polskiej chemii i popularyzację osiągnięć SITPChem,
2. obywatelom państw obcych – w zakresie współpracy ze Stowarzyszeniem oraz popularyzację działalności SITPChem poza granicami Polski.

Dekoracja Medalem im. Wojciecha Świętosławskiego i wręczenie dyplomu powinna mieć charakter uroczysty. Dekoracji dokonuje Prezes Zarządu Głównego SITPChem lub upoważniony przez niego wiceprezes, w czasie Walnych Zjazdów SITPChem, dorocznych Zjazdów Naukowych SITPChem – PTCh oraz ważnych uroczystości.


Wniosek o nadanie Medalu im. W. Świętosławskiego
Regulamin przyznania Medalu im. W. Świętosławskiego

Członkowie SITPChem uhonorowani Medalem im. Wojciecha Świętosławskiego

ROK 2022

1. Ryszard Steller O/Wrocław

ROK 2019

1. Andrzej Szyprowski O/Warszawa

ROK 2018

1. Tadeusz Słonka O/Wrocław

ROK 2017

1. Danuta Żuchowska O/Wrocław
2. Stanisław Oczkowicz O/Tarnów

ROK 2014

1. Ryszard Grzybek O/Kędzierzyn-Koźle
2. Lidia Kurzeja O/Gliwice
3. Halina Wójtowicz-Młochowska O/Wrocław
4. Adam Tarniowy O/Oświęcim
5. Janusz Jurczak O/Warszawa

ROK 2013

1. Teresa Wałga O/Cieszyn
2. Maria Zielecka O/Cieszyn

ROK 2012

1. Krystyna Chmieleńska O/Wrocław
2. Edward Kargul O/Puławy
3. Janusz Ignacy Kruk O/Puławy
4. Józef Menes O/Warszawa
5. Witold Wieczorek O/Cieszyn

ROK 2010

1. Roman Buczkowski O/Toruń
2. Wojciech Czerwiński O/Toruń
3. Witold Gnot O/Gliwice
4. Stanisław Trybuła O/Kędzierzyn-Koźle
5. Kazimiera Anna Wilk O/Wrocław

ROK 2009

1. Mieczysław Mąkosza O/Warszawa

ROK 2008

1. Henryk Nawrot O/Kędzierzyn-Koźle
2. Jan Sojka O/Chorzów
3. Kazimiera Tyczkowska O/Cieszyn
4. Jerzy Wasilewski O/Kędzierzyn-Koźle

ROK 2007

1. Marek Cieślak O/Warszawa
2. Stanisława Dąbrowska O/Oświęcim
3. Henryk Górecki O/Gliwice
4. Ryszard Janik O/Wrocław
5. Stanisław Łasocha O/Kędzierzyn-Koźle
6. Zdzisław Łysoń O/Tarnów
7. Bogdan Marciniec O/Poznań
8. Tadeusz Paryjczak O/Łódź
9. Jerzy Polaczek O/Warszawa
10. Waldemar Wardencki O/Gdańsk

ROK 2006

1. Zygmunt Hermann O/Poznań
2. Krzysztof Jurasz O/Poznań
3. Jacek Kijeński O/Gliwice
4. Jadwiga Kluczewska-Cwalina O/Puławy
5. Marek Kryger O/Poznań
6. Longin Ogłaza O/Częstochowa
7. Andrzej Puszyński O/Wrocław
8. Stanisław Rybka O/Poznań
9. Wanda Sporysz O/Oświęcim
10. Ryszard Ścigała O/Tarnów
11. Zbigniew Ślęzak O/Kędzierzyn-Koźle
12. Kazimierz Terelak O/Kędzierzyn-Koźle
13. Józef Tusiński O/Oświęcim
14. Stefan Zieliński O/Wrocław

ROK 2002

1. Teodor Bek O/Kędzierzyn-Koźle
2. Zdzisław Kawala O/Wrocław
3. Włodzimierz Kotowski O/Kędzierzyn-Koźle
4. Bronisław Krzyżyński O/Warszawa
5. Edwin Makarewicz O/Bydgoszcz
6. Maria Szpakowska O/Gdańsk
7. Jan Zawadiak O/Gliwice

ROK 2001

1. Mirosław Malinowski O/Warszawa

ROK 2000

1. Tadeusz Brzozowski O/Warszawa
2. Andrzej Cebulski O/Oświęcim
3. Wojciech Dykczyński O/Włocławek
4. Stanisław Gruszka O/Cieszyn
5. Grażyna Król O/Gliwice
5. Zygmunt Pitucha O/Puławy
6. Stanisław Piwko O/Puławy
7. Józef Sas O/Puławy
8. Andrzej Skalski O/Puławy
9. Vesterterp K. Roel Holandia

ROK 1999

1. Zofia Jurkowska –Wieczorek O/Łódź
2. Jerzy Krausewicz O/Toruń
3. Tadeusz Majewski O/Warszawa
4. Władysław Piłat O/Rzeszów

ROK 1998

1. Zdzisław Burek /Oświęcim
2. Jan Babiarz O/Oświęcim
3. Czesław Grabiński O/Chorzów
4. Stanisław Hławiczka O/Cieszyn
5. Józef Kończal O/Poznań
6. Czesław Kozyra O/Rzeszów
7. Wiesław Moszczyński O/Warszawa
8. Andrzej Nowacki O/Bydgoszcz
9. Krystyna Światlak O/Poznań
10. Janina Witkowska-Kmieciak O/Poznań

ROK 1997

1. Mieczysław Ficek O/Oświęcim
2.Adam Gurgul O/Kędzierzyn-Koźle
3. Konrad Jaskóła O/Płock
4. Bożenna Kawalec-Pietrenko O/Gdańsk
6. Andrzej Matynia O/Wrocław
7. Jan Michalak O/Warszawa
8. Stanisław Milczanowski O/Warszawa
9. Stefan Oborski O/Toruń
10. Halina Sękowska O/Pionki
11.Wiesław Szelejewski O/Warszawa
12. Hanna Tarchalska O/Warszawa

ROK 1996

1. Ryszard Łoński O/Poznań
2. Stanisław Pięta O/Łódź
3. Tadeusz Wilusz O/Bydgoszcz
4. Zdzisław Zaremba O/Łódź

ROK 1995

1. Lech Bartkowski O/Poznań
2. Eugeniusz Kulczycki O/Łódź
3. Henryk Markiewicz O/Warszawa
4. Stanisław Wroński O/Warszawa

ROK 1994

1. Jerzy Kapko O/Kraków
2. Józef Kozieł O/Cieszyn
3. Jerzy Kropiwnicki O/Gliwice
4. Adam Mazur O/Wrocław
5. Zbigniew Olszewski O/Łódź
6. Edward Płatek O/Wrocław
7. Krystyna Stemler-Korczak O/Wrocław
8. Zygmunt Schiller O/Oświęcim
9. Adam Szeliga O/Oświęcim
10. Edward Śmieszek Gliwice

ROK 1993

1. Konstanty Chmielewski O/Kędzierzyn-Koźle
2. Bolesław Skowroński O/Puławy
3. Marian Taniewski O/Gliwice

ROK 1990

1. Ludwik Chrapkowski O/Płock
2. Sergiusz Griciuk O/Łódź
3. Hanna Józefiak O/Bydgoszcz
4. Joachim Krajewski O/Poznań
5. Andrzej Krzysztoforski O/Tarnów
6. Bogdan Kurant O/Warszawa
7. Janusz Nowacki O/Warszawa
8. Jerzy Paprocki O/Warszawa
9. Stanisław Płocharski O/Pionki
10. Zdzisław Szawłowski O/Skierniewice
11. Tadeusz Zaleski O/Gliwice

ROK 1989

1. Zbigniew Carroll – Porczyński Anglia
2. Wacław Szukiewicz USA

ROK 1988

1. Grzegorz Białożyński O/Bydgoszcz
2. Jan Golanko O/Warszawa
3. Ludomir Heger O/Warszawa
4. Zdzisław Krupa O/Gdańsk
5. Zbigniew Leszczyński O/Warszawa
6. Jerzy Pyzikowski O/Tarnów
7. Adam Nowotarski O/Wrocław
8. Jerzy Schroeder O/Wrocław
9 Józef Szarawara O/Gliwice

ROK 1984

1. Marian Górny O/Kędzierzyn-Koźle
2. Edward Grzywa O/Warszawa
3. Bolesław Młodziński O/Warszawa
4. Józef Obłój O/Warszawa
5. Władysław Plaskura O/Gliwice

ROK 1982

1. Tadeusz Kochanek O/Wrocław

ROK 1981

1. Tadeusz Dmytrak O/Warszawa
2. Adam Kowalski O/Warszawa
3. Antoni Radliński O/Warszawa
4. Zbigniew Rokossowski O/Kędzierzyn-Koźle
5. Kazimierz Wawszczak O/Płock
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.