ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Medal im. Bogdana Kuranta

Medal imienia Bogdana Kuranta, jest wysokim wyróżnieniem honorowym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Medal wykonany jest: z brązu w kształcie okrągłego krążka o średnicy 60 mm umieszczonego w etui. Na awersie Medalu znajduje się podobizna Bogdana Kuranta a pod nią przy krawędzi po obwodzie napis: „Bogdan Kurant 1925 – 2013”. Na rewersie Medalu w środkowej części znajduje się logo SITPChem a pod nim, przy krawędzi, po obwodzie napis „Zasłużony dla SITPChem”. W górnej części miejsce na wygrawerowanie nazwiska osoby odznaczonej.

Medal nadawany jest osobom fizycznym, będącym członkami SITPChem w uznaniu osiągnięć w ramach działalności na rzecz Stowarzyszenia, mogącym wykazać się udokumentowanymi osiągnięciami:

  • w aktywnym kreowaniu i realizowaniu zadań statutowych poszczególnych ogniw Stowarzyszenia
  • w kształtowaniu techniczno-inżynierskich postaw członków
  • w prezentowaniu i popularyzacji osiągnięć oraz historii SITPChem

Kandydat do odznaczenia:

  • posiada staż członkowski w SITPChem co najmniej 20 lat
  • posiada Honorową Odznakę SITPChem i Złotą Honorową Odznakę NOT
  • pełni z wyboru funkcje we władzach Stowarzyszenia, Oddziału lub Koła przez co najmniej 2 kadencje

Dekoracja Medalem ma charakter uroczysty i odbywa się podczas Walnych Zjazdów SITPChem lub w trakcie ważnych uroczystości SITPChem. Dekoracji dokonuje Prezes Zarządu Głównego SITPChem, Sekretarz Generalny lub upoważniony członek Prezydium Zarządu Głównego SITPChem. 

Wyróżniony otrzymuje także dyplom nadania Odznaczenia.


Wniosek o nadanie Medalu im. Bogdana Kuranta

Regulamin nadawania Medalu im. Bogdana Kuranta

Treść Uchwały ZG SITPChem o nadaniu Medalu im. Bogdana Kuranta
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.