ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

„Dzień Chemii” w Cieszynie – „Podchody Chemiczne” uczniów

„Dzień Chemii” w Cieszynie – „Podchody Chemiczne” uczniów

Sesja „Dzień Chemii 2019” zorganizowana 9 października 2019 przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem Oddział w Cieszynie w ramach  realizacji Zadania Publicznego Powiatu Cieszyńskiego i programu współpracy trans granicznej była wydarzeniem przeznaczonym dla młodzieży szkół średnich Powiatu Cieszyńskiego oraz szkoły średniej z  Republiki Czeskiej. Była to już siódma, coroczna edycja tego wydarzenia.

W tym roku konkurs miał  formę „Podchodów Chemicznych”,  podczas których uczestnicy musieli wykazać  się wiedzą na temat znajomości wykorzystania chemii w praktyce. Udział wzięło 8 drużyn z 4 szkół średnich z Cieszyna oraz Gimnazjum z Czeskiego Cieszyna.

Uczestnicy musieli odpowiadać na pytania dotyczące działalności zakładów związanych z chemią w powiecie cieszyńskim, w tym: PPG Cieszyn, Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej, Zakład Gospodarki Komunalnej – Oczyszczalnia Ścieków, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Laboratorium medyczne Med.-Lab Suchanek. Natomiast w laboratorium liceum LOTE wykazywali się wiadomościami z zakresu chemii analitycznej.

Uśmiechnięci Laureaci „Podchodów Chemicznych”. Gratulacje!

Podsumowanie Podchodów Chemii odbyło się na uroczystym spotkaniu w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w którym uczestniczyli: Starosta Cieszyński, Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego, Burmistrz Miasta Cieszyna a także przedstawiciele dyrekcji firm, grona pedagogiczne i zaproszeni goście. Laureaci „Podchodów Chemicznych” otrzymali cenne nagrody i wyróżnienia.
Uczennica Liceum LOTE Karolina Hernik, członkini Koła Młodych Chemików, wygłosiła referat: „Kolory Chemii”, a w części artystycznej wystąpił zespół wokalny Liceum LOTE.

Inf. Józef Kozieł SITPChem O/Cieszyn
Więcej: http://www.sitpchemcieszyn.pl/

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.