ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Prezes – mgr inż. Jerzy Klimczak

E-mail: prezes@sitpchem.org.pl


Zarząd Główny

Adres: ul. Tadeusza Czackiego 3/5 (budynek NOT, p. 300); 00-043 Warszawa

Tel.: (22) 826 78 96

Tel./fax: (22) 827 02 64

Tel.: +48 516 934 423

E-mail: sekretariat@sitpchem.org.pl

KRS: 0000096244

NIP: 526 000 10 80

REGON: 000671504:

Rachunek Bankowy: Milenium Biznes 83 1160 2202 0000 0000 2922 5119


Sekretarz Generalny – mgr inż. Stanisław Oczkowicz

Zarząd Główny, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Adres: ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa

E-mail: stanislaw.oczkowicz@onet.pl


Dyrektor ds. Komunikacji i PR – mgr inż. Anna Czumak-Bieniecka

Zarząd Główny, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Adres: ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa

E-mail: rzecznikprasowy@sitpchem.org.pl


Dyrektor Departamentu ds. Międzynarodowychmgr inż. Józef Kozieł 

Zarząd Główny, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Adres: ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa

E-mail: koziel.jozef@gmail.com


Koordynator ds. młodzieżymgr inż. Teresa Wałga 

Zarząd Główny, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Adres: ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa

E-mail: twalga@o2.pl
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.