ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Jubileusz 90-lecia SITPChem – relacja

Jubileusz 90-lecia SITPChem z Grupą Azoty SA – Głównym Partnerem

W pięknej reprezentacyjnej sali w budynku Warszawskiego Domu Technika NOT, 27 listopada 2017 roku odbyła się uroczystość Jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
W programie przewidziano m. in. wykład Prezesa SITPChem, Profesora Jacka Kijeńskiego, pt. SITPChem – 90 lat misji w służbie środowiska inżynierskiego i gospodarki narodowej oraz wystąpienie Prezesa Grupy Azoty SA, Doktora Wojciecha Wardackiego na temat 90 lat przemysłu nawozowego w Polsce. Zasłużonym Członkom SITPChem oraz Firmom wręczono odznaczenia i medale. Uroczystość zakończył kwadrans muzyczny w wykonaniu skrzypaczki, Pani Aleksandry Maciejewskiej i jubileuszowy tort. Po części oficjalnej, nadszedł czas na spotkanie towarzyskie.
Obchody Jubileuszu 90-lecia SITPChem wsparła Grupa Azoty SA – Główny Partner uroczystości, a także SYNTHOS SA; Główny Instytut Górnictwa; FLUOR SA; Instytut Metali Nieżelaznych; EmiPro i BMP. Patronat Medialny nad Jubileuszem objęły miesięczniki Przemysł Chemiczny i Ochrona przed Korozją.
Jubileuszowi 90-lecia Stowarzyszenia towarzyszyło okolicznościowe wydawnictwo, które otwiera tekst Prezesa, Profesora Jacka Kijeńskiego „W pogoni za uciekającym horyzontem” Refleksja na Jubileusz 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością, przedstawiciele Grupy Azoty – Głównego Partnera Jubileuszu 90-lecia SITPChem: dr Wojciech Wardacki, Prezes Grupa Azoty SA ; Artur Kopeć, Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty SA; Maria Więcek, Członek Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.; Tomasz Panas, Wiceprezes Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.; Paweł Mortas, Prezes Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA; Jacek Janiszek , Prezes Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA. Przybyły również dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP; Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes FSNT-NOT; Magdalena Borek – Daruk , Wiceprezes Wydawnictwa SIGMA NOT ; Agnieszka Rolecka, Prezes PROZAP Sp.z o.o.; Elżbieta Andrzejak, Wiceprezes Madonis Sp.zo.o.

Wśród Gości było wielu Prezesów firm chemicznych, m. in.: Grzegorz Czul, Prezes Zarządu FLUOR SA; Adam Grzeszczuk, Prezes Spółki BMP SP z .o. ; Włodzisław Ćwiąkalski, Prezes EMIPRO Sp.zo.o. ; Igor Korczagin, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w PCC Rokita; Radosław Adamek, Prezes Zarządu ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. ; AndrzeKusyk , Prezes-Naczelny Redaktor Wydawnictwo SIGMA NOT; Tomasz Zieliński, Prezes Polska Izba Przemysłu Chemicznego; Jerzy Klimczak , Prezes Zarządu Madonis Sp.zo.o. i przedstawicieli jednostek badawczych: Paweł Bielski , Dyrektor Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego; Andrzej Krueger , Dyrektor Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” ; Krzysztof Bajdor, Dyrektor Instytut Przemysłu Organicznego i Profesorowie: prof. Janusz Zieliński, Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechnika Warszawska Filia w Płocku; prof. Janusz Jurczak, Przewodniczący Komitetu Chemii PAN; prof. Jerzy Błażejewski, Prezes PTChem oraz prof. Janusz Ryczkowski z ZG PTChem.

Z zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych przybyli: Jerzy Gumiński, Prezes Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Materiałów Budowlanych i Janusz Dyduch, Prezes Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, a także od zawsze związani z SITPChem : Czesław Bugaj, Członek Honorowy oraz Jerzy Majchrzak i Konrad Jaskóła.

Na uroczystości Jubileuszu 90-lecia gościliśmy rodzinę naszego Przyjaciela, Członka Honorowego, zmarłego w sierpniu br., kol. Jerzego Paprockiego, Panią Joannę Paprocką-Gajek, córkę i Pana Piotra Paprockiego, syna – którzy odbierali przyznany przez FSNT NOT w kwietniu br., Medal im. prof. Feliksa Kucharzewskiego – nadawany wybitnym autorom i redaktorom za zasługi w dziedzinie piśmiennictwa i czasopiśmiennictwa technicznego.
Uroczystość Jubileuszu 90-lecia SITPChem skupiła prawie 200 osób. Uroczystości Jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia towarzyszył Sztandar SITPChem. Obecni byli Członkowie Honorowi i Prezesi Oddziałów Stowarzyszenia z całej Polski.

Prezes Stowarzyszenia, prof. Jacek Kijeński wygłosił wykład pt. SITPChem – 90 lat misji w służbie środowiska inżynierskiego i gospodarki narodowej, w którym przybliżył genezę powstania i historię stowarzyszania się inżynierów. Przypomniał pierwsze, najważniejsze cele statutowe Stowarzyszenia, wciąż aktualne i opisujące aktywność inżynierską na przestrzeni prawie stulecia.

Dr Wojciech Wardacki, Prezes Grupy Azoty SA, Głównego Partnera Jubileuszu 90-lecia SITPChem, gratulował pięknej historii SITPChem, którą nade wszystko tworzyli – i tak jest nadal – ludzie. Przywołał nazwiska Profesora Ignacego Mościckiego – twórcę przemysłu nawozowego w Polsce i Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, który najbardziej przyczynił się do jego rozwoju. Ten rozwój tworzyli ludzie, ale mogli to czynić tylko w sprzyjającym rozwojowi otoczeniu, nie tylko przemysłowym i gospodarczym, ale także społecznym. W budowie Fabryki Zawiązków Azotowych skupiły się wszystkie te elementy, lokalna społeczność i władze robiły wszystko, aby to właśnie w Mościcach powstała wielka fabryka chemiczna. Sprzyjały tej budowie także wizjonerskie spojrzenia jej twórców i fachowość ludzi. Dzisiaj przemysł nawozowy śmiało rozwija się, widać efekty przyjętych strategii rozwoju i realizowanych przedsięwzięć –powiedział Prezes Grupy Azoty SA.
Prezes Wojciech Wardacki zwrócił uwagę na niezbędne wspólne działania Grupy Azoty SA, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego i Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – dla przełamania niekorzystnych warunków otoczenia branży: prawnego, administracyjnego i środowiskowego. Z defensywy powinniśmy przejść do ofensywnych działań w tym zakresie. Są już pewne symptomy zmian w prezentowaniu naszego przemysłu w mediach, na łamach prasy. Również instytucje państwowe takie działania podejmują. Ale to nie wystarcza. Musimy wspólnie zabiegać o podejmowanie działań prawnych i administracyjnych prowadzących do jednakowych dla wszystkich podmiotów zasad konkurencji, aby sprzedawać nawozy na tych samych warunkach. Prezes Wojciech Wardacki gratulując Stowarzyszeniu pięknego Jubileuszu, przypomniał, że wspólnie świętujemy Jubileusz 90-lecia – Stowarzyszenia i Grupy Azoty.

W adresie przekazanym przez dr. Wojciecha Wardackiego, czytamy m.in.: Przed 90 laty wychowankowie Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej powołali do życia Związek Inżynierów Chemików Rzeczypospospolitej Polskiej, którego kontynuatorem jest obecne Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. W tym samym czasie zapadła decyzja o budowie Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Tarnowie, w której kadra inżynieryjna i techniczna natychmiast poczuła potrzebę zrzeszenia się, w organizację stanowiącą wsparcie dla funkcjonowania fabryki. Można więc bez przesady stwierdzić, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Grupa Azoty S.A. są ze sobą organicznie połączone.

90-lecie to piękny i zaszczytny Jubileusz. To powód do niezmiernej dumy dla organizacji powstałej w wyniku pragnienia dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz z naturalnej ludzkiej chęci pozostawania we wspólnocie, stowarzyszenia o dużym prestiżu, stanowiącego synonim profesjonalizmu i wysokiej jakości. Jest to również powód do dumy dla Grupy Azoty S.A., dla której od początku działalności SITPChem stanowi naturalne zaplecze i wsparcie.

W imieniu Zarządu Grupy AZOTY S.A. oraz własnym, z okazji dziewięciu dekad działalności pragnę życzyć Zarządowi Głównemu SITPChem oraz wszystkim jego Członkom – w tym również Członkom oddziałów funkcjonujących w zakładach Grupy Azoty – dobrego zdrowia, energii, optymizmu oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Samemu Stowarzyszeniu życzę natomiast wielu kolejnych lat funkcjonowania i rozwoju oraz pomyślnej realizacji wszelkich planów i zamierzeń.

Gratulacje dla Stowarzyszenia napłynęły z wielu firm i instytucji. Pani Ewa Mańkierwicz-Cudny, Prezes FSNT-NOT, życzyła Stowarzyszeniu kolejnych osiągnięć na rzecz ruchu inżynierskiego, rozwoju przemysłu chemicznego oraz polskiej myśli technicznej. Pani dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP przekazała wyrazy szacunku i uznania za działalność badawczo-rozwojową Stowarzyszenia, kreowanie postaw innowacyjnych i twórczych w środowiskach gospodarczych i naukowych oraz w społeczeństwie, a także osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości. Pan dr Tomasz Zieliński, Prezes PIPC, przekazał wyrazy uznania i szacunku dla wszystkich członków SITPChem – za odniesione w 90-letnie historii osiągnięcia. Działalność SITPChem, nakierowana na upowszechnianie wiedzy inżynierskiej i wspierająca rozwój Przemysłu Chemicznego oraz znaczenie społeczne i gospodarcze kadry inżynieryjno-technicznej jest niezwykle istotnym elementem na drodze do rozwoju Przemysłu Chemicznego. Państwa starania i inicjatywy adresowane do przemysłu i środowiska chemików służą przede wszystkim przemysłowi chemicznemu i nauce oraz utrwalaniu dobrego wizerunku polskiej chemii w społeczeństwie.

Do Stowarzyszenia nadeszło wiele jeszcze gratulacji i adresów z firm i instytucji chemicznych, z organizacji branżowych i społecznych. Za nie wszystkie dziękujemy. Dziękujemy wszystkim firmom, które wsparły naszą uroczystość, a nade wszystko – Grupie Azoty SA – Głównemu Partnerowi Wydarzenia.

Ważną częścią uroczystości było przekazania Medali i Wyróżnień zasłużonym Firmom i Członkom SITPChem .
Medale i wyróżnienia FSNT-NOT wręczała Prezes FSNT-NOT, kol. Mańkiewicz-Cudny i prezes ZG SITPChem, Jacek Kijeński.

Medal im. Feliksa Kucharzewskiego – za zasługi w dziedzinie piśmiennictwa i czasopiśmiennictwa technicznego, nadany przez FSNT-NOT uchwałą z 10. 04. 2017 otrzymał mgr inż. Jerzy Paprocki – (zmarły 21 sierpnia 2017 r.) – Medal odebrała córka Joanna Paprocka-Gajek i syn Piotr Paprocki.
Diamentowa Honorowa Odznaka NOT, przyznana decyzją ZG FSNT-NOT z 10. 04. 2017, za wieloletnią aktywną działalność na rzecz SITPChem i FSNT NOT – Stanisława Dąbrowska O/Oświęcim

Złota Odznaka Honorowa NOT za aktywną działalność na rzecz SITPChem i FSNT NOT, przyznana decyzją ZG FSNT-NOT z 10. 10. 2017 została nadana Stanisławowi Hławiczce O/Cieszyn i Witoldowi Anusiakowi O/Toruń

Srebrna Odznaka Honorowa NOT za aktywną działalność na rzecz SITPChem i FSNT NOT, decyzją ZG FSNT-NOT z 10. 10. 2017 otrzymali: Witold Szczypiński O/Tarnów; Waldemar Sidor O/Puławy; Roman Grycza O/Poznań i Ryszard Bielas O/Police

Zasłużony Senior NOT, decyzją ZG FSNT-NOT z 10. 04. 2017 otrzymał Andrzej Cebulski O/Oświęcim, a decyzją ZG FSNT-NOT z 10. 10. 2017 – Jerzy Ślot O/Toruń

Odznaczenia SITPChem – wręczali prof. Jacek Kijeński, Prezes i kol. Zbigniew Paprocki, Wiceprezes ZG SITPChem

Godność Członka Honorowego – nadana przez 30. WZ SITPChem: prof. Maria Szpakowska O/Gdańsk; Marek Kryger O/Poznań

Medal im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego – w uznaniu wybitnych dokonań naukowych i inżynierskich oraz zasług dla SITPChem – prof. Danuta Żuchowska O/Wrocław; kol. Stanisław Oczkowicz O/Tarnów

Honorowa Odznaka SITPChem – w uznaniu pracy na rzecz Stowarzyszenia – Krystyna Jastrzębska wieloletnia księgowa ZG SITPChem, Justyna Fila – kierownik sekretariatu ZG SITPChem; Krzysztof Dziarnowski (O/Police)

Honorowa Odznaka SITPChem dla osób prawnych – za wspieranie działalności Stowarzyszenia:

PROZP Sp.z o.o. Puławy – odbierała Pani Prezes Agnieszka Rolecka

Madonis Sp. z o.o. Wieruszów – odbierali Prezes Jerzy Klimczak w towarzystwie Pani Wiceprezes Elżbiety Andrzejak.

Nadanie Medali i Odznaczeń było ostatnim merytorycznym elementem uroczystości Jubileuszu 90-lecia SITPChem; to także spośród wyróżnionych podczas uroczystości osób rekrutuje się najbardziej aktywna i zaangażowana część członków SITPChem. Bardzo im za Ich pracę i kreatywność dziękujemy. Także Firmom wyróżnionym podczas uroczystości 90-lecia, PROZAP i MADONIS, dziękujemy za wspieranie działań Stowarzyszenia i podejmowanie wspólnych aktywności.

Prezes ZG SITPChem, prof. Jacek Kijeński, z satysfakcją konstatując obecność na uroczystości zarówno członków Stowarzyszenia, jak i reprezentantów wielu firm i organizacji chemicznych, wielce szanownych Profesorów i Prezesów, Przyjaciół Stowarzyszenia, podziękował za liczne przybycie i skierowane do Stowarzyszenia adresy gratulacyjne, w których zawarta była także perspektywa niezbędnej współpracy – dla dobrej przyszłości firm chemicznych i wizerunku polskiej chemii.

Zamykając uroczystość poprosił poczet sztandarowy o wyprowadzenie Sztandaru SITPChem. Gości uroczystości zaprosił do wysłuchania koncertu skrzypcowego w wykonaniu Pani Aleksandry Maciejewskiej, koncertującej w orkiestrach skrzypaczki – studentki Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, a jednocześnie studentki IV roku medycyny.

Po koncercie wielki tort urodzinowy z logo 90-lecia SITPChem osłodził Gości uroczystości, a spotkanie towarzyskie, trwające do wieczora, skłaniało do wspomnień i projektowania nowych zadań.

Gratulujemy wszystkim odznaczonym i dziękujemy za obecność z nami w dniu pięknego Jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Przypomnijmy jeszcze, że Stowarzyszenia zaprosiło wielu wybitnych przedstawicieli polskich władz, administracji, gospodarki i przemysłu do współpracy w ramach Komitetu Honorowego obchodów. Komitet Honorowy Jubileuszu 90-lecia SITPChem zaszczycili swoją obecnością: Jarosław GOWIN, Wiceprezes rady Ministrów, Minister nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. dr hab. inż. Jacek KIJEŃSKI, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego; prof. dr hab. Janusz JURCZAK, Członek Rzeczywisty PAN; prof. dr hab. inż. Eugeniusz MOLGA, Przewodniczący Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN; prof. dr hab. inż. Maciej CHOROWSKI, Dyrektor Narodowego centrum Badań i Rozwoju; prof. dr hab. inż. Jerzy BŁAŻEJOWSKI, Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego; dr Alicja ADAMCZAK, prezes Urzędu Patentowego RP; dr inż. Tomasz ZIELIŃSKI, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego; dr Wojciech WARDACKI, Prezes Grupy Azoty SA; mgr Krystian PATER, Członek Zarządu ds. Produkcji PKN ORLEN SA; mgr Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY, Prezes FSNT-NOT; mgr inż. Jerzy KROPIWNICKI, Sekretarz Generalny SITPChem; mgr inż. Adam MAZUR, Prezes SITPChem w latach 1982-1990.

Bardzo dziękujemy za współpracę i udział w uroczystości.
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.