ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kategoria: z SITPChem

Dzień Chemika’2017 w Oddziale SITPChem w Warszawie

22 maja br. w Sali Kominkowej restauracji „Avangarda” w Warszawskim Domu Technika NOT, Zarząd Oddziału SITPChem w Warszawie i Zarząd Koła Seniorów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego zorganizowali spotkanie z okazji zbliżającego się Dnia Chemika (obchodzonego w pierwszą niedzielę czerwca).

Przeczytaj więcej

List intencyjny w sprawie współpracy SITPChem z Politechniką Warszawską

19 kwietnia br. w Warszawie pomiędzy SITPChem a Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej został podpisany List intencyjny w sprawie woli współpracy w zakresie m. in. uczestnictwa zespołów badawczych i pracowników Stron w projektach międzynarodowych oraz programach badawczo-rozwojowych współfinansowanych przez Unię Europejską; transferu technologii oraz wdrożenia projektów badawczych i komercjalizacji wyników badań naukowych na linii nauka-gospodarka; udoskonalania procesów kształcenia PW w celu wzrostu potencjału kapitału ludzkiego i kompetencji absolwentów uczelni na rynku pracy; organizacji konferencji, warsztatów oraz szkoleń opartych na posiadanym potencjale kadrowym i aparaturowym Stron; przyjmowania studentów Wydziału Chemicznego PW na praktyki i staże zawodowe oraz prace studialne związane z wykonywaniem prac dyplomowych.

Przeczytaj więcej

Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SITPChem

19 kwietnia 2017 r. odbyły się posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SITPChem. Podczas Prezydium, najważniejsze sprawy związane były z ostatecznym już zatwierdzeniem projektu planu pracy’2017 oraz wniosków o odznaczenia dla Koleżanek i Kolegów, które rozpatrywała Komisja Nagród i Odznaczeń SITPChem.

Przeczytaj więcej

Jubileusz 90-lecia SITPChem

2017 rok jest czasem świętowania 90-lecia istnienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – spadkobiercy Związku Inżynierów Chemików Rzeczpospolitej Polskiej. SITPChem jest kontynuatorem działań Związku Inżynierów Chemików Rzeczpospolitej Polskiej, założonego w 1927 r.,

Przeczytaj więcej

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITPChem

Obchody Jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia poprzedzi Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITPChem, zwołany dla zatwierdzenia nowego Statutu SITPChem. Wobec zmiany ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw”, artykuł 8 nowej ustawy daje stowarzyszeniom 24 miesiące od dnia wejścia w życie nowelizacji na niezbędne dostosowanie statutów.

Przeczytaj więcej

Strona internetowa Stowarzyszenia Inżynierów i techników Przemysłu Chemicznego

15 kwietnia br. uruchomiona została nowa strona internetowa Stowarzyszenia www.sitpchem.org.pl
Łatwo można teraz zdobyć informacje o aktywności Chemików, adresy i niezbędne linki, a także skorzystać z informacji prezentowanych w zakładce Aktualności.

Przeczytaj więcej

Jubileusz 90-lecia SITPChem

Rok 2017 jest szczególny w historii SITPChem. Jest bowiem rokiem Jubileuszowym 90-lecia istnienia Organizacji – jako spadkobiercy Związku Inżynierów Chemików Rzeczpospolitej Polskiej, założonego w 1927 r.,

Przeczytaj więcej

W najbliższym czasie

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SITPChem zaplanowano na 19 kwietnia br. w Warszawie. Na 19 kwietnia br. w Warszawie zaplanowano także posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem. Główna Komisja Rewizyjna zapowiedziała posiedzenie 20 kwietnia br. w Oświęcimiu.

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 28 lutego 2017 r. w Warszawie.

Obradom przewodniczył Prezes, prof. Jacek Kijeński.

Przedmiotem obrad Prezydium był ciąg dalszy dyskusji nad planem pracy’2017 oraz spraw związanych z preliminarzem przychodów i wydatków w 2017 r.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 26 stycznia 2017 r. w Warszawie

Obradom przewodniczył Prezes, prof. Jacek Kijeński.

Przedmiotem obrad Prezydium były m. in.: dyskusja nad planem pracy SITPChem na 2017 r.; omówienie preliminarza przychodów i wydatków w 2017 roku; ustalenie harmonogramu przygotowań do uchwalenia Statutu SITPChem w 2017 r.;

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.