ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Działalność

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie oraz upowszechnianie wiedzy inżynierskiej i patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wzajemną jedność interesów inżynierów i techników i przemysłu chemicznego.

Obszary i formy działalności SITPChem:

 • Specjalistyczne Komisje i Sekcje SITPChem
 • Organizacja kongresów, konferencji, sympozjów o zasięgu krajowym i międzynarodowym
 • Opracowanie programów kształcenia dla szkół średnich
 • Udział w organizacji Branżowych Centrów Umiejętności
 • Wydawanie czasopism naukowo-technicznych
 • Wykłady o tematyce naukowo-technicznej
 • Szkoleń i egzaminy z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Współpraca z uczelniami, instytutami, szkołami średnimi i podstawowymi
 • Współpraca z przemysłem chemicznym
 • Prace w ramach FSNT-NOT; Komitety i Komisje, wydarzenia naukowe, kreowanie współpracy ze stowarzyszeniami członkowskimi
 • Współpraca z organizacjami branżowymi i samorządowymi
 • Współpraca międzynarodowa, w tym członkostwo w federacji FATIPEC (fatipec.com), EFCE (https://efce.info/), zagraniczne organizacje inżynierskie
 • Utrwalenie historii stowarzyszenia i przemysłu chemicznego oraz osiągnięć poszczególnych twórców technologii

Istotą działalności jest aktywność Oddziałów oraz Kół Stowarzyszenia SITPChem.

Wydarzenia branżowe, spotkania i narady specjalistów, działalność integracyjna promowanie i wyróżnianie talentów są kluczowymi elementami pracy stowarzyszeniowej.

SITPChem jest właścicielem wydawanych czasopism naukowo-technicznych:

 • Przemysł Chemiczny
 • Ochrona przed Korozją
 • Chemik nauka-technika-rynek

Ważnym osiągnięciem wydawniczym SITPChem jest 20-tomowa publikacja pt. „Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego”.

Istotny obszar aktywności SITPChem to działalność międzynarodowa. Od roku 1991 jesteśmy członkiem Europejskiej Federacji FATIPEC (Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries) –www.fatipec.com.

Józef Kozieł – Wiceprezes Zarządu Głównego SITPChem pełni funkcję Sekretarza Generalnego Federacji FATIPEC.

SITPChem wraz z FATIPEC zorganizował w dniach 12-14 lipca 2022 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie European Technical Coatings Congress ETCC2022 (www.etcc2022.org)

Prezentacje ETCC2022 dotyczyły najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie: farb, lakierów, surowców, materiałów budowlanych, klejów.

Kongres rozpoczął się w dniu 11.07.2022 sesją: „Summer School” dedykowaną młodym naukowcom (wygłoszono 8 wykładów uczestniczyło 60 osób z wielu krajów)

Zakończenie ETCC2022 14.07.2022 ceremonią zamknięcia wraz z rozdaniem nagród za najlepsze wystąpienia.

Program kongresu obejmował:

 • 108 referatów w 5 równoległych sesjach oraz 3 referaty plenarne
 • 60 posterów tematycznych wystawianych na panelach prezentacyjnych
 • Udział w kongresie 354 osoby z 26 krajów całego świata (w tym np. USA, Iran, Chiny, Brazylia, Indie…).
 • Prowadzący sesje kongresowe („Session Moderators”) – 35 naukowców
 • Udział 15 wystawców z 7 krajów
 • 9 sponsorów (w tym: Evonik, BASF, Covestro, Mäder AG, Ichemad Profarb, Grupa Azoty, Centrum Łukasiewicz, Anwil, UniSil)
 • W trakcie kongresu odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem z udziałem zaproszonych przedstawicieli oddziałów oraz zarząd FATIPEC.
 • Kolacja kongresowa w restauracji „Stara Zajezdnia” ponad 140 uczestników.

(z koncertem kwartetu smyczkowego)

Ten prestiżowy kongres o zasięgu światowym organizowany od 70 lat w różnych krajach, teraz odbywał się po raz pierwszy w Polsce.  Generalnie opinie o poziomie merytorycznym i organizacji kongresu były bardzo pozytywne.

Uzgodniono wydania specjalne z referatami w czasopismach o wysokim impact factor: „Progress in Organic Coatings” i „Materials-Open Access”.

Z historii kongresów: SITPChem wraz z Węgrami (Stowarzyszenie MKE) organizował kongres FATIPEC w roku 2006 w Budapeszcie.
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.