ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Działalność

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – obchodzące w 2017 roku Jubileusz 90-lecia – realizuje swoją Misję poprzez pracę Komisji i Sekcji, organizację konferencji, sympozjów naukowo-technicznych, współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami chemicznymi, a także z Federacją FSNT-NOT. Członkowie SITPChem uczestniczą w pracach Komitetów Naukowo-Technicznych i Komisjach FSNT-NOT. Najważniejsza jest aktywność członków SITPChem w Kołach, Oddziałach SITPChem.

Obok lokalnych, zdeterminowanych potrzebami miejscowych firm i instytucji inicjatyw (szkoleń, konkursów, współpracy z samorządami), kierunki działania wyznacza Uchwała kolejnych Zjazdów SITPChem, zwoływanych co 4 lata. W obecnej kadencji jest to Uchwała 31. WZ SITPChem z , Ustronia-Jaszowca z 2018 r. Ważnym obszarem aktywności Stowarzyszenia są czasopisma naukowo-techniczne.

Stowarzyszenie jest właścicielem trzech czasopism naukowo–technicznych z dziedziny chemii:

SITPChem patronuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich dwumiesięcznikowi INŻYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA – wydawanemu przez Oficynę Wydawniczą SIMPRESS w Warszawie.

Trudno przecenić znaczenie aktywności członków SITPChem nie tylko w Oddziałach funkcjonujących przy dużych i średnich firmach przemysłowych, ale także wszędzie tam, gdzie krajobraz przemysłowy praktycznie przestał istnieć. Podejmowane działania częściej wiążą się tam ze sprawami ochrony środowiska, działalności edukacyjną (współpraca ze szkołami i uczelniami) i w obszarze szeroko pojętej kultury, w tym gromadzenia historycznych pamiątek związanych z przemysłem i historią cywilizacji. Członkowie SITPChem, to – obok wielkiego profesjonalizmu – ludzie pełni przyjaźni i zapału do pracy. Dlatego tak bardzo zależy SITPChem na zainteresowaniu i współpracy ludzi młodych – inżynierów, ale także wszystkich, dla których ważne są sprawy zawodowe i społeczne.

Oferta doświadczenia i społecznego zapału jest ogromna, więc i zaproszenie tym bardziej serdeczne. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie Deklaracji i złożenie jej w odpowiednim do miejsca Oddziale.
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.