ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

30-lecie firmy UNISIL w Tarnowie z udziałem wladz SITPChem

30-lecie firmy UNISIL w Tarnowie z udziałem wladz SITPChem

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Unisil powstało w maju 1989 roku i od tego czasu pozostaje jedynym krajowym producentem organofunkcyjnych silanów, a ostatnio także silseskwioksanów. Lokuje się w pomieszczeniach produkcyjnych, wydzierżawionych od Grupy Azoty w Tarnowie-Mościcach, przy wykorzystaniu ich infrastruktury technicznej i bazy surowcowej, oraz opierając się na rozwiązaniach patentowych i technologiach produkcji silanów, siloksanów oraz silseskwioksanów opracowanych w zespole prof. Bogdana Marcińca z Wydziału Chemii oraz Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Członkowie ZG SITPChem, Jerzy Klimczak – prezes i Stanisław Oczkowicz – Sekretarz Generalny uczestniczyli 12 grudnia br. w uroczystości obchodów 30-lecia UNISIL w Tarnowie.

Uroczyste obchody 30-lecia UNISIL; w środku Pani Prezes Grażyna Oczkowicz

Goście uroczystości 30-lecia SANSIL; od lewej Prof. Bogdan Marciniec i dr hab. Maria Zielecka

Główną misją Spółki UNISIL jest utrzymanie silnej pozycji polskiego producenta związków krzemoorganicznych oraz wejście z nowymi, zaawansowanymi produktami na rynki zagraniczne. Spółka swoją działalność opiera głównie na produkcji i handlu związkami krzemoorganicznymi oraz działalności usługowej w sektorze chemicznym. Poprzez swoją bliską współpracę z zespołami z Centrum Zaawansowanych Technologii UAM oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego realizuje szereg projektów mających wzmocnić jej pozycję na rynku poprzez włączanie do oferty nowych, innowacyjnych związków.
Firma jest jednym z elementów struktury kreującej nowe technologie w zakresie produkcji związków krzemoorganicznych w Polsce. W skład tej grupy wchodzą również: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM i Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.

Inf. SITPChem oraz http://www.unisil.pl/, 16.12.2019

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.