ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Członek Honorowy SITPChem

Członkiem Honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla SITPChem (w uznaniu szczególnych zasług w kreowaniu i realizacji statutowych zadań SITPChem oraz osobistego wkładu w rozwój i popularyzowanie osiągnięć Stowarzyszenia lub w działalności na rzecz nauk chemicznych i przemysłu chemicznego.

Godność Członka Honorowego nadaje Walny Zjazd SITPChem po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Nagród i Wyróżnień oraz Zarządu Głównego.

Członkowie Honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, a ponadto mają prawo uczestniczyć w Walnych Zjazdach SITPChem z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.

Członkowie Honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

Członkostwo Honorowe wygasa na skutek:
1) dobrowolnego zrzeczenia się godności Członka Honorowego,
2) pozbawienia godności uchwałą Walnego Zjazdu SITPChem, podjętego większością co najmniej 2/3 głosów w obecności 1/2 uprawnionej liczby delegatów.

Godność Członka Honorowego może być przyznana członkowi zwyczajnemu w uznaniu szczególnych zasług w kreowaniu i realizacji statutowych zadań SITPChem oraz osobistego wkładu w rozwój i popularyzowanie osiągnięć Stowarzyszenia posiadającemu pozostałe dwa oznaczenia.


Regulamin nadania godności Członka Honorowego SITPChem – zatwierdzony 14.12.2022

Członkowie Honorowi SITPChem

1. Henryka Bałabuch – Radtke O/Puławy
2. mgr inż. Lucyna Bałandziuk O/Cieszyn
3. mgr Lech Bartkowski O/Poznań
4. mgr Anna Iwona Bartosz O/Łódź
5. mgr inż. Wiesław Bartyzel O/Oświęcim
6. mgr inż. Teodor Bek O/Kędzierzyn-Koźle
7. inż. Czesław Bugaj O/Płock
8. prof. Jerzy Buzek O/Gliwice
9. mgr inż. Andrzej Cebulski O/Oświęcim
10. mgr Teresa Barbara Chmielecka O/Poznań
11. mgr inż. Anna Czumak-Bieniecka O/Gliwice
12. mgr inż. Stanisława Dąbrowska O/Oświęcim
13. mgr inż. Mieczysław Ficek O/Oświęcim
14. mgr inż. Ewa Głowacka O/Bydgoszcz
15. prof. dr hab. inż. Witold Gnot O/Gliwice
16. mgr inż. Stanisław Gruszka O/Cieszyn
17. mgr inż. Adam Gurgul O/Kędzierzyn-Koźle
18. mgr Cecylia Hankus O/Puławy
19. mgr Stanisław Hławiczka O/Cieszyn
20. mgr inż. Krystyna Jellinek O/Kędzierzyn-Koźle
21. mgr inż. Hanna Józefiak O/Bydgoszcz
22. prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko O/Gdańsk
23. inż. Stefan Kiełtyka O/Gliwice
24. prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński O/Gliwice
25. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski O/Kędzierzyn-Koźle
26. mgr inż. Józef Kozieł O/Cieszyn
27. mgr inż. Czesław Kozyra O/Rzeszów
28. mgr inż. Jerzy Kropiwnicki O/Gliwice
29. mgr inż. Grażyna Król O/Gliwice
30. mgr Marek Kryger O/Poznań
31. mgr inż. Stanisław Łasocha O/Kędzierzyn-Koźle
32. dr hab. inż. Edwin Makarewicz O/Bydgoszcz
33. prof. dr hab. inż. Andrzej Matynia O/Wrocław
34. mgr inż. Stefan Oborski O/Toruń
35. mgr inż. Stanisław Oczkowicz O/Tarnów
36. mgr inż. Barbara Prusak O/Tarnów
37. dr inż. Andrzej Puszyński O/Wrocław
38. dr inż. Józef Sas O/Puławy
39. mgr inż. Andrzej Skalski O/Puławy
40. mgr inż. Krystyna Stemler-Korczak O/Wrocław
41. prof. dr hab. inż. Maria Jolanta Szpakowska O/Gdańsk
42. mgr inż. Zbigniew Ślęzak O/Kędzierzyn-Koźle
43. dr inż. Adam Tarniowy O/Oświęcim
44. dr inż. Kazimierz Terelak O/Kędzierzyn-Koźle
45. mgr inż. Teresa Tomaszek O/Tarnów
46. mgr inż. Kazimiera Tyczkowska O/Cieszyn
47. inż. Teresa Wałga O/Cieszyn
48. dr hab. Maria Zielecka O/Cieszyn

Nieżyjący Członkowie Honorowi SITPChem

1. mgr inż. Roman Bajda O/Brzeg Dolny
2. mgr Grzegorz Białożyński O/Bydgoszcz
3. prof. dr Jarogniew Broniarz O/Poznań
4. prof. Edward Buntner O/Gliwice
5. mgr inż. Zdzisław Burek O/Oświęcim
6. dr inż. Zbigniew Carroll – Porczyński O/Warszawa
7. mgr inż. Konstanty Chmielewski O/Kędzierzyn – Koźle
8. dr Józef Danielczyk O/Poznań
9.mgr inż. Tadeusz Dmytrak O/Warszawa
10. prof. dr Alicja Dorabialska O/Łódź
11. inż. Marian Durkalec O/Gliwice
12.mgr Gertruda Danielkiewicz O/Bydgoszcz
13. mgr inż. Marian Górny O/Kędzierzyn-Koźle
14. mgr inż. Czesław Grabiński O/Chorzów
15. inż. Sergiusz Gricuk O/Łódź
16. prof. Edward Grzywa O/Warszawa
17. prof. dr Jerzy Grzymek O/Warszawa
18. mgr inż. Mieczysław Haber O/Warszawa
19. doc. Ludomir Heger O/Warszawa
20. mgr inż. Roman Jurczak O/Oświęcim
21. inż. Zofia Jurkowska -Wieczorek O/Łódź
22. doc. Franciszek Kacprzak O/Łódź
23. mgr Bolesław Kęsy O/Bydgoszcz
24. mgr inż. Tadeusz Kochanek O/Wrocław
25. mgr Henryk Konopacki O/Warszawa
26. prof. dr Jan Korytkowski /Warszawa
27. mgr inż. Adam Kowalski O/Warszawa
28. mgr inż. Zdzisław Krupa O/Gdańsk
29. mgr inż. Artur Krzetuski O/Gliwice
30. mgr inż. Eugeniusz Kulczycki O/Łódź
31. dr Bogdan Kurant O/Warszawa
32. dr inż. Eugeniusz Kwiatkowski O/Warszawa
33. inż. Jerzy Lisecki O/Gliwice
34. mgr inż. Barbara Łoś-Kuchta O/Wrocław
35. mgr inż. Zdzisław Łysoń O/Tarnów
36. mgr inż. Adam Mazur O/Wrocław
37. prof. dr Bolesław Młodziński O/Warszawa
38. prof. Ignacy Mościcki O/Warszawa
39. dr Zbigniew Mroczkowski O/Poznań
40. inż. Ewa Nowacka O/Bydgoszcz
41. mgr inż. Janusz Nowacki O/Warszawa
42. mgr inż. Adam Nowotarski O/Wrocław
43. prof. Józef Obłój O/Warszawa
44. prof. dr Jerzy Olszewski O/Warszawa
45. mgr inż. Zbigniew Olszewski O/Łódź
46. mgr inż. Stanisław Opałko O/Tarnów
47. mgr inż. Jerzy Paprocki O/Warszawa
48. mgr inż. Stanisław Pięta O/Łódź
49. mgr Henryk Pilarczyk O/Kędzierzyn – Koźle
50. mgr inż. Jan Pilich O/Warszawa
51. mgr Maria Piotrowska – Baran O/Gliwice
52. prof. dr Władysław Plaskura O/Gliwice
53. inż. Stanisław Płocharski O/Pionki
54. prof. dr Tadeusz Pompowski O/Gdańsk
55. mgr inż. Antoni Radliński O/Warszawa
56. prof. dr Błażej Roga O/Gliwice
57. mgr inż. Wacław Rotnicki O/Warszawa
58. mgr Stanisław Rybka O/Poznań
59. mgr Anna Sawicz O/Kraków
60. prof. Jerzy Schroeder O/Wrocław
61. prof. dr Włodzimierz Skalmowski O/Warszawa
62. doc. Bolesław Skowroński O/Puławy
63. prof. dr Dionizy Smoleński O/Warszawa
64. mgr inż. Wacław Sobierański O/Warszawa
65. mgr inż. Zdzisław Szawłowski O/Warszawa
66. dr Krystyna Światlak O/Poznań
67. mgr inż. Antoni Swiniarski O/Toruń
68. prof. dr Wojciech Świętosławski O/Warszawa
69. prof. dr hab. inż. Józef Szarawara O/Gliwice
70. mgr inż. Mieczysław Tokarczyk O/Gdańsk
71. mgr inż. Maria Toporowicz O/Puławy
72. prof. dr Włodzimierz Trzebiatowski O/Wrocław
73. mgr Janina Witkowska-Kmieciak O/Poznań
74. prof. dr Stefan Weychert O/Warszawa
75. mgr inż. Maciej Wirowski O/Warszawa
76. prof. Aleksander Zmaczyński O/Warszawa
77. inż. Ludmiła Zawadzka O/Wrocław
78. mgr inż. Ewa Nowacka O/Bydgoszcz
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.