ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Członek Honorowy SITPChem

Członkiem Honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla SITPChem (w uznaniu szczególnych zasług w kreowaniu i realizacji statutowych zadań SITPChem oraz osobistego wkładu w rozwój i popularyzowanie osiągnięć Stowarzyszenia lub w działalności na rzecz nauk chemicznych i przemysłu chemicznego.

Godność Członka Honorowego nadaje Walny Zjazd SITPChem po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Nagród i Wyróżnień oraz Zarządu Głównego.

Członkowie Honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, a ponadto mają prawo uczestniczyć w Walnych Zjazdach SITPChem z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.

Członkowie Honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

Członkostwo Honorowe wygasa na skutek:
1) dobrowolnego zrzeczenia się godności Członka Honorowego,
2) pozbawienia godności uchwałą Walnego Zjazdu SITPChem, podjętego większością co najmniej 2/3 głosów w obecności 1/2 uprawnionej liczby delegatów.

Godność Członka Honorowego może być przyznana członkowi zwyczajnemu w uznaniu szczególnych zasług w kreowaniu i realizacji statutowych zadań SITPChem oraz osobistego wkładu w rozwój i popularyzowanie osiągnięć Stowarzyszenia posiadającemu pozostałe dwa oznaczenia.


Regulamin nadania godności Członka Honorowego SITPChem – zatwierdzony 14.12.2022

Członkowie Honorowi SITPChem

1. mgr inż. Roman Bajda O/Brzeg Dolny
2. Henryka Bałabuch – Radtke O/Puławy
3. mgr inż. Lucyna Bałandziuk O/Cieszyn
4. mgr Lech Bartkowski O/Poznań
5. mgr Anna Iwona Bartosz O/Łódź
6. mgr inż. Wiesław Bartyzel O/Oświęcim
7. mgr inż. Teodor Bek O/Kędzierzyn-Koźle
8. inż. Czesław Bugaj O/Płock
9. prof. Jerzy Buzek O/Gliwice
10. mgr inż. Andrzej Cebulski O/Oświęcim
11. mgr Teresa Barbara Chmielecka O/Poznań
12. mgr inż. Anna Czumak-Bieniecka O/Gliwice
13. mgr inż. Stanisława Dąbrowska O/Oświęcim
14. mgr inż. Mieczysław Ficek O/Oświęcim
15. mgr inż. Ewa Głowacka O/Bydgoszcz
16. prof. dr hab. inż. Witold Gnot O/Gliwice
17. mgr inż. Stanisław Gruszka O/Cieszyn
18. mgr inż. Adam Gurgul O/Kędzierzyn-Koźle
19. mgr Cecylia Hankus O/Puławy
20. mgr Stanisław Hławiczka O/Cieszyn
21. mgr inż. Krystyna Jellinek O/Kędzierzyn-Koźle
22. mgr inż. Hanna Józefiak O/Bydgoszcz
23. prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko O/Gdańsk
24. inż. Stefan Kiełtyka O/Gliwice
25. prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński O/Gliwice
26. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski O/Kędzierzyn-Koźle
27. mgr inż. Józef Kozieł O/Cieszyn
28. mgr inż. Czesław Kozyra O/Rzeszów
29. mgr inż. Jerzy Kropiwnicki O/Gliwice
30. mgr inż. Grażyna Król O/Gliwice
31. mgr Marek Kryger O/Poznań
32. mgr inż. Stanisław Łasocha O/Kędzierzyn-Koźle
33. dr hab. inż. Edwin Makarewicz O/Bydgoszcz
34. prof. dr hab. inż. Andrzej Matynia O/Wrocław
35. mgr inż. Stefan Oborski O/Toruń
36. mgr inż. Stanisław Oczkowicz O/Tarnów
37. mgr inż. Barbara Prusak O/Tarnów
38. dr inż. Andrzej Puszyński O/Wrocław
39. dr inż. Józef Sas O/Puławy
40. mgr inż. Andrzej Skalski O/Puławy
41. mgr inż. Krystyna Stemler-Korczak O/Wrocław
42. prof. dr hab. inż. Maria Jolanta Szpakowska O/Gdańsk
43. mgr inż. Zbigniew Ślęzak O/Kędzierzyn-Koźle
44. dr inż. Adam Tarniowy O/Oświęcim
45. dr inż. Kazimierz Terelak O/Kędzierzyn-Koźle
46. mgr inż. Teresa Tomaszek O/Tarnów
47. mgr inż. Kazimiera Tyczkowska O/Cieszyn
48. inż. Teresa Wałga O/Cieszyn
49. dr hab. Maria Zielecka O/Cieszyn

Nieżyjący Członkowie Honorowi SITPChem

1. mgr Grzegorz Białożyński O/Bydgoszcz
2. prof. dr Jarogniew Broniarz O/Poznań
3. prof. Edward Buntner O/Gliwice
4. mgr inż. Zdzisław Burek O/Oświęcim
5. dr inż. Zbigniew Carroll – Porczyński O/Warszawa
6. mgr inż. Konstanty Chmielewski O/Kędzierzyn – Koźle
7. dr Józef Danielczyk O/Poznań
8..mgr inż. Tadeusz Dmytrak O/Warszawa
9. prof. dr Alicja Dorabialska O/Łódź
10. inż. Marian Durkalec O/Gliwice
11.mgr Gertruda Danielkiewicz O/Bydgoszcz
12. mgr inż. Marian Górny O/Kędzierzyn-Koźle
13. mgr inż. Czesław Grabiński O/Chorzów
14. inż. Sergiusz Gricuk O/Łódź
15. prof. Edward Grzywa O/Warszawa
16. prof. dr Jerzy Grzymek O/Warszawa
17. mgr inż. Mieczysław Haber O/Warszawa
18. doc. Ludomir Heger O/Warszawa
19. mgr inż. Roman Jurczak O/Oświęcim
20. inż. Zofia Jurkowska -Wieczorek O/Łódź
21. doc. Franciszek Kacprzak O/Łódź
22. mgr Bolesław Kęsy O/Bydgoszcz
23. mgr inż. Tadeusz Kochanek O/Wrocław
24. mgr Henryk Konopacki O/Warszawa
25. prof. dr Jan Korytkowski /Warszawa
26. mgr inż. Adam Kowalski O/Warszawa
27. mgr inż. Zdzisław Krupa O/Gdańsk
28. mgr inż. Artur Krzetuski O/Gliwice
29. mgr inż. Eugeniusz Kulczycki O/Łódź
30. dr Bogdan Kurant O/Warszawa
31. dr inż. Eugeniusz Kwiatkowski O/Warszawa
32. inż. Jerzy Lisecki O/Gliwice
33. mgr inż. Barbara Łoś-Kuchta O/Wrocław
34. mgr inż. Zdzisław Łysoń O/Tarnów
35. mgr inż. Adam Mazur O/Wrocław
36. prof. dr Bolesław Młodziński O/Warszawa
37. prof. Ignacy Mościcki O/Warszawa
38. dr Zbigniew Mroczkowski O/Poznań
39. inż. Ewa Nowacka O/Bydgoszcz
40. mgr inż. Janusz Nowacki O/Warszawa
41. mgr inż. Adam Nowotarski O/Wrocław
42. prof. Józef Obłój O/Warszawa
43. prof. dr Jerzy Olszewski O/Warszawa
44. mgr inż. Zbigniew Olszewski O/Łódź
45. mgr inż. Stanisław Opałko O/Tarnów
46. mgr inż. Jerzy Paprocki O/Warszawa
47. mgr inż. Stanisław Pięta O/Łódź
48. mgr Henryk Pilarczyk O/Kędzierzyn – Koźle
49. mgr inż. Jan Pilich O/Warszawa
50. mgr Maria Piotrowska – Baran O/Gliwice
51. prof. dr Władysław Plaskura O/Gliwice
52. inż. Stanisław Płocharski O/Pionki
53. prof. dr Tadeusz Pompowski O/Gdańsk
54. mgr inż. Antoni Radliński O/Warszawa
55. prof. dr Błażej Roga O/Gliwice
56. mgr inż. Wacław Rotnicki O/Warszawa
57. mgr Stanisław Rybka O/Poznań
58. mgr Anna Sawicz O/Kraków
59. prof. Jerzy Schroeder O/Wrocław
60. prof. dr Włodzimierz Skalmowski O/Warszawa
61. doc. Bolesław Skowroński O/Puławy
62. prof. dr Dionizy Smoleński O/Warszawa
63. mgr inż. Wacław Sobierański O/Warszawa                                                           64. mgr inż. Zdzisław Szawłowski O/Warszawa
65. dr Krystyna Światlak O/Poznań
66. mgr inż. Antoni Swiniarski O/Toruń
67. prof. dr Wojciech Świętosławski O/Warszawa
68. prof. dr hab. inż. Józef Szarawara O/Gliwice
69. mgr inż. Mieczysław Tokarczyk O/Gdańsk
70. mgr inż. Maria Toporowicz O/Puławy
71. prof. dr Włodzimierz Trzebiatowski O/Wrocław
72. mgr Janina Witkowska-Kmieciak O/Poznań
73. prof. dr Stefan Weychert O/Warszawa
74. mgr inż. Maciej Wirowski O/Warszawa
75. prof. Aleksander Zmaczyński O/Warszawa
76. inż. Ludmiła Zawadzka O/Wrocław
77. mgr inż. Ewa Nowacka O/Bydgoszcz
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.