Członek Honorowy SITPChem

Członkiem Honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla SITPChem (w uznaniu szczególnych zasług w kreowaniu i realizacji statutowych zadań SITPChem oraz osobistego wkładu w rozwój i popularyzowanie osiągnięć Stowarzyszenia lub w działalności na rzecz nauk chemicznych i przemysłu chemicznego.

Godność Członka Honorowego nadaje Walny Zjazd SITPChem po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Nagród i Wyróżnień oraz Zarządu Głównego.

Członkowie Honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, a ponadto mają prawo uczestniczyć w Walnych Zjazdach SITPChem z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.

Członkowie Honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

Członkostwo Honorowe wygasa na skutek:
1) dobrowolnego zrzeczenia się godności Członka Honorowego,
2) śmierci Członka Honorowego,
3) pozbawienia godności uchwałą Walnego Zjazdu SITPChem, podjętego większością co najmniej 2/3 głosów w obecności 1/2 uprawnionej liczby delegatów.

Godność Członka Honorowego może być przyznana członkowi zwyczajnemu w uznaniu szczególnych zasług w kreowaniu i realizacji statutowych zadań SITPChem oraz osobistego wkładu w rozwój i popularyzowanie osiągnięć Stowarzyszenia posiadającemu pozostałe dwa oznaczenia.

Członkowie Honorowi SITPChem
 1. mgr inż. Roman Bajda O/Brzeg Dolny
 2. Henryka Bałabuch – Radtke O/Puławy
 3. mgr inż. Lucyna Bałandziuk O/Cieszyn
 4. mgr Lech Bartkowski O/Poznań
 5. mgr Anna Iwona Bartosz O/Łódź
 6. mgr inż. Wiesław Bartyzel O/Oświęcim
 7. mgr inż. Teodor Bek O/Kędzierzyn-Koźle
 8. inż. Czesław Bugaj O/Płock
 9. prof. Jerzy Buzek O/Gliwice
 10. mgr inż. Andrzej Cebulski O/Oświęcim
 11. mgr Teresa Barbara Chmielecka O/Poznań
 12. mgr Gertruda Danielkiewicz O/Bydgoszcz
 13. mgr inż. Stanisława Dąbrowska O/Oświęcim
 14. mgr inż. Mieczysław Ficek O/Oświęcim
 15. mgr inż. Ewa Głowacka O/Bydgoszcz
 16. mgr inż. Stanisław Gruszka O/Cieszyn
 17. mgr inż. Adam Gurgul O/Kędzierzyn-Koźle
 18. mgr Cecylia Hankus O/Puławy
 19. mgr Stanisław Hławiczka O/Cieszyn
 20. mgr inż. Krystyna Jellinek O/Kędzierzyn-Koźle
 21. mgr inż. Hanna Józefiak O/Bydgoszcz
 22. prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko O/Gdańsk
 23. inż. Stefan Kiełtyka O/Gliwice
 24. prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński O/Gliwice
 25. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski O/Kędzierzyn-Koźle
 26. mgr inż. Józef Kozieł O/Cieszyn
 27. mgr inż. Czesław Kozyra O/Rzeszów
 28. mgr inż. Jerzy Kropiwnicki O/Gliwice
 29. mgr inż. Grażyna Król O/Gliwice
 30. mgr Marek Kryger O/Poznań
 31. mgr inż. Eugeniusz Kulczycki O/Łódź
 32. mgr inż. Stanisław Łasocha O/Kędzierzyn-Koźle
 33. mgr inż. Barbara Łoś-Kuchta O/Wrocław
 34. dr hab. inż. Edwin Makarewicz O/Bydgoszcz
 35. prof. dr hab. inż. Andrzej Matynia O/Wrocław
 36. mgr inż. Stefan Oborski O/Toruń
 37. mgr Maria Piotrowska-Baran O/Gliwice
 38. dr inż. Andrzej Puszyński O/Wrocław
 39. dr inż. Józef Sas O/Puławy
 40. mgr inż. Andrzej Skalski O/Puławy
 41. mgr inż. Krystyna Stemler-Korczak O/Wrocław
 42. prof. dr hab. inż. Maria Jolanta Szpakowska O/Gdańsk
 43. prof. dr Józef Szarawara O/Gliwice
 44. mgr inż. Zdzisław Szawłowski O/Warszawa
 45. mgr inż. Zbigniew Ślęzak O/Kędzierzyn-Koźle
 46. dr inż. Kazimierz Terelak O/Kędzierzyn-Koźle
 47. mgr inż. Kazimiera Tyczkowska O/Cieszyn
 48. inż. Teresa Wałga O/Cieszyn
Nieżyjący Członkowie Honorowi SITPChem
 1. mgr Grzegorz Białożyński O/Bydgoszcz
 2. prof. dr Jarogniew Broniarz O/Poznań
 3. prof. Edward Buntner O/Gliwice
 4. mgr inż. Zdzisław Burek O/Oświęcim
 5. dr inż. Zbigniew Carroll – Porczyński O/Warszawa
 6. mgr inż. Konstanty Chmielewski O/Kędzierzyn – Koźle
 7. dr Józef Danielczyk O/Poznań
 8. mgr inż. Tadeusz Dmytrak O/Warszawa
 9. prof. dr Alicja Dorabialska O/Łódź
 10. inż. Marian Durkalec O/Gliwice
 11. mgr inż. Marian Górny O/Kędzierzyn-Koźle
 12. mgr inż. Czesław Grabiński O/Chorzów
 13. inż. Sergiusz Gricuk O/Łódź
 14. prof. Edward Grzywa O/Warszawa
 15. prof. dr Jerzy Grzymek O/Warszawa
 16. mgr inż. Mieczysław Haber O/Warszawa
 17. doc. Ludomir Heger O/Warszawa
 18. mgr inż. Roman Jurczak O/Oświęcim
 19. doc. Franciszek Kacprzak O/Łódź
 20. mgr Bolesław Kęsy O/Bydgoszcz
 21. mgr inż. Tadeusz Kochanek O/Wrocław
 22. mgr Henryk Konopacki O/Warszawa
 23. prof. dr Jan Korytkowski O/Warszawa
 24. mgr inż. Adam Kowalski O/Warszawa
 25. mgr inż. Zdzisław Krupa O/Gdańsk
 26. mgr inż. Artur Krzetuski O/Gliwice
 27. dr Bogdan Kurant O/Warszawa
 28. dr inż. Eugeniusz Kwiatkowski O/Warszawa
 29. inż. Jerzy Lisecki O/Gliwice
 30. mgr inż. Zdzisław Łysoń O/Tarnów
 31. prof. dr Bolesław Młodziński O/Warszawa
 32. prof. Ignacy Mościcki O/Warszawa
 33. dr Zbigniew Mroczkowski O/Poznań
 34. mgr inż. Janusz Nowacki O/Warszawa
 35. mgr inż. Adam Nowotarski O/Wrocław
 36. prof. Józef Obłój O/Warszawa
 37. prof. dr Jerzy Olszewski O/Warszawa
 38. mgr inż. Stanisław Opałko O/Tarnów
 39. mgr inż. Jerzy Paprocki O/Warszawa
 40. mgr inż. Stanisław Pięta O/Łódź
 41. mgr Henryk Pilarczyk O/Kędzierzyn – Koźle
 42. mgr inż. Jan Pillch O/Warszawa
 43. prof. dr Władysław Plaskura O/Gliwice
 44. inż. Stanisław Płocharski O/Pionki
 45. prof. dr Tadeusz Pompowski O/Gdańsk
 46. mgr inż. Antoni Radliński O/Warszawa
 47. prof. dr Błażej Roga O/Gliwice
 48. mgr Stanisław Rybka O/Poznań
 49. mgr inż. Wacław Rotnicki O/Warszawa
 50. mgr Anna Sawicz O/Kraków
 51. prof. Jerzy Schroeder O/Wrocław
 52. prof. dr Włodzimierz Skalmowski O/Warszawa
 53. doc. Bolesław Skowroński O/Puławy
 54. prof. dr Dionizy Smoleński O/Warszawa
 55. mgr inż. Wacław Sobierański O/Warszawa
 56. dr Krystyna Światlak O/Poznań
 57. mgr inż. Antoni Swiniarski O/Toruń
 58. prof. dr Wojciech Świętosławski O/Warszawa
 59. mgr inż. Mieczysław Tokarczyk O/Gdańsk
 60. mgr inż. Maria Toporowicz O/Puławy
 61. prof. dr Włodzimierz Trzebiatowski O/Wrocław
 62. prof. dr Stefan Weychert O/Warszawa
 63. mgr inż. Maciej Wirowski O/Warszawa
 64. prof. Aleksander Zamczyński O/Warszawa
 65. inż. Ludmiła Zawadzka O/Wrocław
 66. mgr inż. Ewa Nowacka O/Bydgoszcz
 67. mgr inż. Zbigniew Olszewski O/Łódź
 68. mgr Janina Witkowska-Kmieciak O/Poznań
 69. inż. Zofia Jurkowska -Wieczorek O/Łódź
 70. mgr inż. Adam Mazur O/Wrocław



WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.