Oddziały

Oddziały - Województwo Mazowieckie

Oddział w Płocku

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Płock

Chemików 7

09-411 Płock

tel. 24 256 65 59

e-mail: anna.kepczynska@orlen.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Arkadiusz Kamiński

Zarząd Oddziału:

 • Anna Kępczyńska – wiceprezes
 • Czesław Bugaj – wiceprezes
 • Jolanta Chudzik – sekretarz
 • Józef Kubiak – skarbnik
 • Agnieszka Majchrzak – członek
 • Barbara Markiewicz – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Radosław Karwowski – przewodniczący
 • Henryka Kępczyńska – członek
 • Magdalena Jastrzębska – członek
Oddział w Warszawie

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Warszawa

Czackiego 3/5 pok. 506

00 – 043 Warszawa

tel. 22 827 38 40

e-mail: sitpchem.oddz.war@interia.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Piotr Grzybowski

Zarząd Oddziału:

 • Katarzyna Równicka – wiceprezes
 • Antoni Migdał – sekretarz
 • Jerzy Ruszczak – skarbnik
 • Marek Ruzikowski – członek
 • Wiesław Napiórkowski – członek
 • Marek Plesnar – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Aneta Kowalczyk – przewodnicząca
 • Piotr Maciejewski – członek
 • Paweł Górnofluk – członek

Sąd Koleżeński:

 • Małgorzata Wesołowska – przewodnicząca
 • Maria Obłój-Muzaj – członek
Oddział w Pionkach

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Pionki

Zakładowa 7

26-670 Pionki

e-mail: pruzinski.a@gmail.com


Kadencja 2018-2022

Prezes: Andrzej Pruziński

Członek Zarządu: Robert Pyryt

Komisja Rewizyjna:
• Mariusz Urbanek – przewodniczący
• Włodzimierz Lulkowski – członek
• Roman Rudzki – członek

Oddziały - Województwo Kujawsko-Pomorskie

Oddział w Bydgoszczy

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Bydgoszcz

Krzysztofa Gotowskiego 6

85 – 030 Bydgoszcz

tel.: 52 349 38 00 wewn. 353

e-mail: tadeuszszczesniak@op.pl

ewa.glowacka8@wp.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Tadeusz Szczęśniak

Zarząd Oddziału:
• Ewa Głowacka – wiceprezes
• Maria Kilian – sekretarz
• Teresa Mroczkowska – skarbnik
• Barbara Majchrzak – członek
• Stefan Bieliński – członek

Komisja Rewizyjna:
• Renata Olszewska – przewodniczący
• Tadeusz Wilusz – członek
• Jolanta Krawczyk – członek

Sąd Koleżeński:
• Barbara Szczęśniak – przewodnicząca
• Edwin Makarewicz – członek
• Halina Woźnicka – członek

Oddział we Włocławku

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Włocławek

Plac Wolności 1

87-800 Włocławek

e-mail: apmanteckip@op.pl

www: www.sitpchem.cba.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Piotr Antecki

Zarząd Oddziału:
• Eugeniusz Lewandowski – wiceprezes
• Roman Klepczarek – wiceprezes
• Mariusz Augustyniak – skarbnik
• Sławomir Mądrzycki – członek
• Tomasz Dziwulski – członek
• Jarosław Thiel – członek

Komisja Rewizyjna:
• Remigiusz Bregier – przewodniczący
• Przemysław Krygier – sekretarz
• Jacek Białecki – członek

Sąd Koleżeński:
• Czesław Zarzeczny -przewodniczący
• Waldemar Necki – sekretarz
• Andrzej Święcikowski – członek

Oddział w Toruniu

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Toruń

ul. Piernikarska 6

87-100 Toruń

e-mail: jmk@umk.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Marzanna Kurzawa

Zarząd Oddziału:
• Jacek Nowaczyk – wiceprezes
• Rafał Malinowski – wiceprezes
• Marcin Cichosz – sekretarz
• Witold Anusiak- skarbnik
• Aneta Raszkowska-Kaczor – członek
• Wojciech Kujawski – członek

Komisja Rewizyjna:
• Wojciech Czerwiński – przewodniczący
• Marek Bratkowski – sekretarz
• Jerzy Łukaszewicz – członek

Sąd Koleżeński:
• Józef Ceynowa – przewodniczący
• Adam Dzieleńdziak – sekretarz
• Jerzy Ślot – członek

Oddziały - Województwo Zachodniopomorskie

Oddział w Szczecinie

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Szczecin
ul. Łukasińskiego 38C/3
71 – 215 Szczecin
e-mail: oddzial@sitpchem.szczecin.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: p.o. Andrzej Wieczorek

Zarząd Oddziału:
• Danuta Hormańska – członek
• Janusz Chuto – skarbnik

Komisja Rewizyjna:
• Marek Łaciński – przewodniczący
• Marta Als Pałczyńska – członek
• Grażyna Pawska – członek

Sąd Koleżeński:
• Józef Dzenajewicz – przewodniczący
• Barbara Król – wiceprzewodnicząca
• Antoni Rosner – sekretarz

Oddział w Policach

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Police
ul. Kuźnicka 1
72-010 Police
tel. 519 501 445
e-mail: sitpchem@police.pl

www.sitpchem.police.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Krzysztof Dziarnowski

Zarząd Oddziału:

 • Dariusz Chrzaszczewski- wiceprezes
 • Ryszard Derenowski – wiceprezes
 • Jan Dzieńdziczewski – wiceprezes
 • Piotr Jaworski – wiceprezes
 • Stanisław Kostrubiec – wiceprezes
 • Michał Pyła – sekretarz
 • Rafał Racławski – wiceprezes
 • Maria Więcek – skarbnik
 • Ryszard Bielas – wiceprezes
 • Mariusz Karkułowski – członek
 • Kazimierz Krasowski – członek
 • Jerzy Żurawski – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Tadeusz Dubel – przewodniczący
 • Andrzej Łukasik – wiceprzewodniczący
 • Krzysztof Gorący – sekretarz

Sąd Koleżeński:

 • Tadeusz Rutkowski – przewodniczący
 • Wiesław Muskała – wiceprzewodniczący
 • ✞ Apoloniusz Puźniak – członek 

Oddziały - Województwo Pomorskie

Oddział w Gdańsku

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział w Gdańsku

Rajska 6

80 – 850 Gdańsk

tel. 58 347 28 10

e-mail: kawalecb@gmail.com


Kadencja 2018-2022

Prezes: Bożenna Kawalec-Pietrenko

Zarząd Oddziału:
• Marek Chrobot – wiceprezes
• Iwona Hołowacz – wiceprezes
• Donata Konopacka-Łyskawa – sekretarz
• Maria Jolanta Szpakowska – skarbnik

Komisja Rewizyjna:
• Jolanta Chrobot – przewodnicząca
• Waldemar Wardencki – członek

Sąd Koleżeński:
• Bogdan Chachulski – przewodnicząca

Oddziały - Województwo Wielkopolskie

Oddział w Poznaniu

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Poznań

Wieniawskiego 5/9

61 – 712 Poznań

tel.: 61 853 68 05 w. 331

e-mail: grychem@interia.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Roman Grycza

Zarząd Oddziału:
• Stanisław Witkowski – wiceprezes
• Bogusława Generalczyk – sekretarz
• Longina Stempak – skarbnik
• Danuta Ruselewicz – przewodnicząca komisji organizacyjnej
• Robert Przekop – członek
• Michał Kaczmarek – członek

Komisja Rewizyjna:
• Joanna Gruszczyńska – przewodnicząca
• Artur Radziński – sekretarz
• Danuta Rybarczyk – członek

Sąd Koleżeński:
• Zdzisław Jankowiak – przewodniczący
• Miłosz Frydrych – członek
• Bogna Sztorch – członek

Oddziały - Województwo Podkarpackie

Oddział w Rzeszowie

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Rzeszów

Chemików 1

37 – 310 Nowa Sarzyna

e-mail: czeslaw.kozyra@gmail.com


Kadencja 2018-2022

Prezes: Czesław Kozyra

Zarząd Oddziału:

 • Daniel Budnik – wiceprezes/skarbnik
 • Janusz Serafin – Sekretarz ZO
 • Zofia Byczkowska – członek ZO
 • Kazimierz Marchut – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Janusz Żuraw – przewodniczący
 • Zbigniew Ciołczyk – członek
 • Marzena Pieniążek – członek

Sąd Koleżeński:

 • Jolanta PŁOSZYŃSKA – przewodniczący
 • Jacek LUBCZAK – członek
 • Irena KURCABA – członek

Oddziały - Województwo Małopolskie

Oddział w Krakowie

Adres Oddziału

Zarząd Oddziału SITPChem
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Warszawska 24

31-155 Kraków

tel: 12 628 27 17

e-mail:aj@chemia.pk.edu.pl

www.sitpchem.pk.edu.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Zbigniew Wzorek

Zarząd Oddziału:

 • Artur Bukowczan – wiceprezes
 • Artur Jaroń – sekretarz
 • Anna Nowak – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 • Krzysztof Pielichowski – przewodniczący
 • Edyta Hebda – wiceprzewodnicząca
 • Piotr Radomski – sekretarz
 • Maria Kurańska – członek

Sąd Koleżeński:

 • Aleksander Prociak – przewodniczący
 • Katarzyna Gorazda – wiceprzewodnicząca
 • Agnieszka Leszczyńska – sekretarz
 • Jan Ozimek – członek
Oddział w Tarnowie

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Tarnów

Kwiatkowskiego 18

33 – 101 Tarnów

tel. 14 637 28 65

tel./fax: 14 633 06 48

e-mail: sekretariat@sitpchemtarnow.pl

www: www.sitpchemtarnow.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Zbigniew Paprocki

Zarząd Oddziału:
• Jacek Kupiniak – wiceprezes
• Stanisław Oczkowicz – wiceprezes
• Teresa Tomaszek – sekretarz
• Krzysztof Dziuban – skarbnik
• Mateusz Gruszka – członek
• Grzegorz Florek – członek
• Tomasz Klikowicz – członek
• Jarosław Kotnisz – członek
• Barbara Prusak – członek
• Zbigniew Wadach – członek

Komisja Rewizyjna:
• Maria Łabędź – przewodnicząca
• Regina Mijał – zastępca przewodniczącego
• Karolina Obrzut – sekretarz
• Janusz Krydka – członek

Sąd Koleżeński
• Janusz Majcher – przewodniczący
• Ryszard Małek – zastępca przewodniczącego
• Przemysław Sutor – sekretarz
• Anna Furmańska – członek

Oddział w Oświęcimiu

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Oświęcim

ul. Chemików 1B
32 – 602 Oświęcim

e-mail: sitpchemosw@wp.pl / tarniowyc@interia.pl

www: www.sitpchem.synthosgroup.com

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Oświęcim

skrytka pocztowa 4
32-602 Oświęcim


Kadencja 2018-2022

Prezes: Adam Tarniowy

Zarząd Oddziału:
• Ryszard Pikul – wiceprezes
• Tadeusz Rusin – wiceprezes
• Stanisława Dąbrowska – sekretarz
• Wanda Sporysz – skarbnik
• Wiesław Bartyzel – członek
• Iwona Borowiec – członek
• Ireneusz Góralczyk – członek
• Marta Makuch – członek
• Mariusz Sanak – członek

Komisja Rewizyjna:
• Andrzej Sarach – przewodniczący
• Marek Mania – wiceprzewodniczący
• Barbara Brandys – sekretarz
• Jolanta Janarek – członek
• Kazimierz Saternus – członek

Sąd Koleżeński:
• Andrzej Cebulski – przewodniczący
• Mieczysław Ficek – wiceprzewodniczący
• Zuzanna Sanak – sekretarz

Oddziały - Województwo Śląskie

Oddział w Cieszynie

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Oddział w Cieszynie

Rynek 12

43 – 400 Cieszyn

e-mail: sitpchemcieszyn@onet.eu

koziel.jozef@gmail.com

www.sitpchemcieszyn.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Jóżef Kozieł

Zarząd Oddziału:
• Stanisław Gruszka – wiceprezes
• Kazimiera Tyczkowska – wiceprezes
• Teresa Wałga – wiceprezes
• Katarzyna Połom – sekretarz
• Lucyna Bałandziuk – skarbnik
• Jerzy Klimczak – członek
• Wiesława Bielach – członek
• Jacek Nagórniewicz – członek
• Andrzej Reclik – członek

Komisja Rewizyjna:
• Paweł Rykała – przewodniczący
• Marta Welet – wiceprzewodniczący
• Sabina Krzak – sekretarz

Sąd Koleżeński:
• Andrzej Jurkiewicz – przewodniczący
• Jacek Tyczkowski – wiceprzewodniczący
• Wioletta Wędrowczyk-Zamarska – sekretarz

Oddział w Gliwicach

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział w Gliwicach

Górnych Wałów 25

44 – 100 Gliwicach

tel./fax: 32 231 27 26

e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl

jerzykropiwnicki@wp.pl

www.gliwice.sitpchem.org.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Jerzy Kropiwnicki

Zarząd Oddziału:
• Witold Gnot – wiceprezes
• Grażyna Król – wiceprezes, sekretarz
• Maria Piotrowska-Baran -skarbnik
• Anna Czumak-Bieniecka – członek
• Hanna Chrapka – członek
• Ewa Filipek – członek
• Danuta Gillner – członek
• Joanna Gluzińska – członek
• Artur Maciej – członek
• Jolanta Nasiek-Postuła – członek
• Jadwiga Przyłucka – członek
• Krzysztof Sarliński – członek
• Barbara Smolana – Porwoł – członek
• Krystyna Wojarska – członek
• Małgorzata Zubielewicz – członek

Komisja Rewizyjna:
• Eleonora Miąsko – przewodniczący
• Grażyna Rymarz – wiceprzewodnicząca
• Lidia Kurzeja – sekretarz
• Łukasz Palka – członek
• Erwin Sroka – członek

Sąd Koleżeński:
• Eugeniusz Krop – przewodniczący
• Maria Kulawska – wiceprzewodnicząca
• Anna Pająk – sekretarz
• Henryk Parus – członek

Oddział w Częstochowie

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział w Częstochowie

Kopernika 16

42 – 200 Częstochowa

e-mail: marek.teleszynski@interia.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Marek Teleszyński

Zarząd Oddziału:

 • Lech Pietrzyk – wiceprezes
 • Zygmunt Kunert – sekretarz
 • Longin Ogłaza – skarbnik

Oddziały - Województwo Opolskie

Oddział w Kędzierzynie-Koźlu

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Kędzierzyn-Koźle

ul. Wojska Polskiego 16F

47-220 Kędzierzyn-Koźle

tel. 536 112 383

e-mail: sitklub@op.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Kazimierz Terelak

Zarząd Oddziału:
• Stanisław Łasocha – wiceprezes/skarbnik
• Izabela Turza – wiceprezes
• Maria Kasprzak – sekretarz
• Adam Gurgul – członek
• Zbigniew Ślęzak – członek
• Jan Niedziela – członek
• Krzysztof Zuzański – członek
• Arnold Scheit – członek
• Krystyna Jellinek – członek

Komisja Rewizyjna:
• Anna Masiarz – przewodnicząca
• Teodor Bek
• Wojciech Połulich

Sąd Koleżeński:
• Jolanta Zimoch – przewodnicząca
• Maria Kasprzak
• Izabela Gawron

Oddziały - Województwo Dolnośląskie

Oddział w Brzegu Dolnym

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Brzeg Dolny

Sienkiewicza 4

56 – 120 Brzeg Dolny

e-mail: dorota.polozowska@pcc.eu


Kadencja 2018-2022

Prezes: Dorota Połozowska

Zarząd Oddziału:
• Piotr Grobelny – wiceprezes
• Piotr Magryś – wiceprezes
• Anna Karnas – skarbnik
• Igor Korczagin – członek
• Krzysztof Stanek – członek
• Ireneusz Wabiński – członek

Komisja Rewizyjna:
• Janusz Tomaszkiewicz – przewodniczący
• Marek Wielowski – członek
• Grzegorz Żarczyński – członek

Sąd Koleżeński:
• Małgorzata Biedrzycka – przewodnicząca
• Piotr Kubica – członek
• Małgorzata Polc – członek

Oddział we Wrocławiu

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Wrocław

Piłsudskiego 74

50-020 Wrocław

e-mail: sonia.zielinska@pwr.edu.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Tadeusz Słonka

Zarząd Oddziału:
• Sonia Zielińska – wiceprezes
• Magdalena Klakocar – Ciepacz – sekretarz
• Ewelina Ortyl- skarbnik

Komisja Rewizyjna:
• Halina Aniołowska – przewodnicząca
• Alicja Kluczyk – członek
• Łukasz Lamch – członek

Sąd Koleżeński:
• Wojciech Skrzypiński – przewodniczący
• Danuta Żuchowska – członek
• Józef Stefaniak- członek

Oddziały - Województwo Lubuskie

Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Gorzów Wielkopolski

Walczaka 25

66 – 407 Gorzów Wielkopolski

e-mail: j.wusaty@gmail.com


Kadencja 2018-2022

Prezes: Justyna Wusaty
Zarząd Oddziału:

 • Andrzej Erdmann
 • Antoni Gajtupen
 • Marlena Rutkowska
 • Krystyna Wolniewicz

Komisja Rewizyjna:

 • Andrzej Chrzanowski
 • Estera Majłowska
 • Halina Rusak

Sąd Koleżeński:

 • Jacek Bandurski
 • Lidia Aranowska-Przybylak
 • Marcin Wyrębski

Oddziały - Województwo Łódzkie

Oddział w Łodzi

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Łódź

Komuny Paryskiej 5a

90 – 007 Łódź

tel.: 42 633 94 88

e-mail: sitpchemlodz@wp.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Eugeniusz Kulczycki

Zarząd Oddziału:
• Marek Domoradzki – wiceprezes
• Jerzy Leo – wiceprezes
• Krystyna Hyżewicz – sekretarz
• Maria Czajko – skarbnik
• Barbara Rątczak – kronikarz, zastępca sekretarza
• Małgorzata Kędzierska – członek
• Krystyna Kwietniak – członek
• Dorota Wyjadłowska – członek
• Lidia Podlasiak – członek

Komisja Rewizyjna:
• Iwona Bartosz – przewodniczący
• Bożenna Luzak – członek
• Jadwiga Szymańska – członek

Sąd Koleżeński:
• Zofia Jurkowska-Wieczorek – przewodnicząca
• Tadeusz Dubla – członek

Województwo Lubelskie

Oddział w Puławach

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Puławy

Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24 – 110 Puławy

tel./fax: 81 565 29 69

e-mail: biuro@sitpchem.pulawy.pl

www: www.sitpchem.pulawy.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Janusz Kucharski

Zarząd Oddziału:
• Małgorzata Curyło – wiceprezes
• Jerzy Marcinko – wiceprezes
• Henryka Bałabuch-Radtke – sekretarz
• Remigiusz Sylwestrowicz – skarbnik
• Agnieszka Rolecka – członek
• Jacek Kowalski – członek
• Marek Zatorski – członek
• Waldemar Sidor – członek
• Artur Karliński – członek
• Piotr Rusek – członek

Komisja Rewizyjna:
• Marek Zygmunt – przewodniczący
• Jacek Cebulski – wiceprzewodniczący
• Jacek Rzepkowski – sekretarz
• Jolanta Smętek – członek

Sąd Koleżeński:
• Urszula Pasternacka – przewodnicząca
• Andrzej Skalski – wiceprzewodniczący
• Józef Sas – sekretarz
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.