ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Oddziały

Oddziały - Województwo Mazowieckie

Oddział w Płocku

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Płock

Chemików 7

09-411 Płock

tel. 24 256 65 59

e-mail: anna.kepczynska@orlen.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Arkadiusz Kamiński

Zarząd Oddziału:

 • Anna Kępczyńska – wiceprezes
 • Czesław Bugaj – wiceprezes
 • Jolanta Chudzik – sekretarz
 • Józef Kubiak – skarbnik
 • Agnieszka Majchrzak – członek
 • Barbara Markiewicz – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Radosław Karwowski – przewodniczący
 • Henryka Kępczyńska – członek
 • Magdalena Jastrzębska – członek

Sąd Koleżeński:

 • Anna Olenderek – przewodnicząca
 • Andrzej Staniszewski – wiceprzewodniczący
 • Michał Sarnowski – sekretarz
Oddział w Warszawie

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Warszawa

Czackiego 3/5 pok. 506

00 – 043 Warszawa

tel. 22 827 38 40

e-mail: sitpchem.oddz.war@interia.pl


Kadencja 2022-2026

Prezes: Piotr Grzybowski

Zarząd Oddziału:

 • Katarzyna Równicka – wiceprezes
 • Antoni Migdał – sekretarz
 • Małgorzata Wągrodzka – skarbnik
 • Małgorzata Wesołowska – członek
 • Marek Adamczyk – członek
 • Paweł Górnofluk – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Piotr Maciejewski – przewodniczący
 • Jerzy Polaczek – członek

Sąd Koleżeński:

 • Małgorzata Wesołowska – przewodnicząca
 • Anna Wasielczuk – Puścian – członek
 • Antoni Migdał – członek
Oddział w Pionkach

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Pionki

Zakładowa 7

26-670 Pionki

e-mail: murbanek75@gmail.com


Kadencja 2022-2026

Prezes: Mariusz Urbanek

Członek Zarządu: Robert Pyryt

Komisja Rewizyjna:
• Leszek Mazur – przewodniczący
• Włodzimierz Lulkowski – członek
• Roman Rudzki – członek

Oddziały - Województwo Kujawsko-Pomorskie

Oddział w Bydgoszczy

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Bydgoszcz

Krzysztofa Gotowskiego 6

85 – 030 Bydgoszcz

tel.: 52 349 38 00 wewn. 353

e-mail: tadeuszszczesniak@op.pl

ewa.glowacka8@wp.pl


Kadencja 2022-2026

Prezes: Tadeusz Szczęśniak

Zarząd Oddziału:
• Marek Isbrandt – wiceprezes
• Maria Kilian – sekretarz
• Stefan Bieliński – skarbnik
• Ewa Głowacka – członek
• Justyna Miłek – członek
• Barbara Majchrzak – członek

Komisja Rewizyjna:
• Renata Olszewska – przewodniczący
• Zofia Perkowska – członek
• Teresa Mroczkowska – członek

Sąd Koleżeński:
• Edwin Makarewicz – przewodniczący
• Halina Woźnicka – członek
• Barbara Szczęśniak – członek

Oddział we Włocławku

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Włocławek

Plac Wolności 1

87-800 Włocławek

e-mail: apmanteckip@op.pl

www: www.sitpchem.cba.pl


Kadencja 2022-2026

Prezes: Piotr Antecki

Zarząd Oddziału:
• Eugeniusz Lewandowski – wiceprezes
• Roman Klepczarek – wiceprezes
• Mariusz Augustyniak – skarbnik
• Sławomir Mądrzycki – członek
• Tomasz Dziwulski – członek

Komisja Rewizyjna:
• Adam Żuchowski – przewodniczący
• Adam Żołądkowski – wiceprzewodniczący
• Andrzej Starczewski – sekretarz

Sąd Koleżeński:
• Czesław Zarzeczny – przewodniczący
• Andrzej Święcikowski – wiceprzewodniczący
• Mariusz Banasiak – sekretarz

Oddział w Toruniu

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Toruń

ul. Piernikarska 6

87-100 Toruń

e-mail: jmk@umk.pl


Kadencja 2022-2026

Prezes: Marzanna Kurzawa

Zarząd Oddziału:
• Jacek Nowaczyk – wiceprezes
• Marcin Cichosz – sekretarz
• Witold Anusiak- skarbnik
• Aneta Jastrzębska – członek
• Wojciech Kujawski – członek

Komisja Rewizyjna:
• Wojciech Czerwiński – przewodniczący
• Tadeusz Muzioł – sekretarz
• Jerzy Łukaszewicz – członek

Sąd Koleżeński:
• Urszula Kiełkowska – przewodnicząca
• Bartłomiej Igliński – sekretarz
• Jerzy Ślot – członek

Oddziały - Województwo Zachodniopomorskie

Oddział w Szczecinie

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Szczecin
ul. Łukasińskiego 38C/3
71 – 215 Szczecin
e-mail: oddzial@sitpchem.szczecin.pl


Kadencja 2022-2026

Prezes: Andrzej Wieczorek

Zarząd Oddziału:
• Piotr Hodyński – wiceprezes
• Marta Als Pałczyńska – sekretarz
• Barbara Król – skarbnik
• Antoni Rozner – członek

Komisja Rewizyjna:
• Marek Łaciński – przewodniczący
• Janusz Chuto – członek
• Grażyna Pawska – członek

Sąd Koleżeński:
• Wilhelm Korejwo – przewodniczący
• Danuta Hormańska – wiceprzewodnicząca
• Wanda Hodyńska – sekretarz

Oddział w Policach

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Police
ul. Kuźnicka 1
72-010 Police
tel. 519 501 445
e-mail: poczta@sitpchempolice.pl

www.sitpchempolice.pl


Kadencja 2022-2024

Prezes: Krzysztof Dziarnowski

Zarząd Oddziału:

 • Ryszard Bielas- wiceprezes
 • Piotr Jaworski – wiceprezes
 • Michał Pyła – sekretarz
 • Maria Więcek – skarbnik
 • Andrzej Łukasik – członek
 • Mariusz Karkułowski – członek
 • Iwona Wojnowska – członek
 • Dariusz Chrząszczewski – członek
 • Artur Łuczak – członek
 • Jacek Sosin – członek
 • Tomasz Zając – członek
 • Piotr Lichwiarski – członek
 • Wiesław Muskała – członek
 • Agnieszka Krzyżostaniak

Komisja Rewizyjna:

 • Tadeusz Dubel – przewodniczący
 • Mateusz Apiecionek
 • Tomasz Juchnowicz

Sąd Koleżeński:

 • Tadeusz Rutkowski – przewodniczący
 • Lech Psuj
 • Przemysław Jadczyszyn

Oddziały - Województwo Pomorskie

Oddział w Gdańsku

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział w Gdańsku

Rajska 6

80 – 850 Gdańsk

tel. 58 347 28 10

e-mail: kawalecb@gmail.com


Kadencja 2022-2026

Prezes: Bożenna Kawalec-Pietrenko

Zarząd Oddziału:
• Marek Chrobot – wiceprezes
• Piotr Rybarczyk – sekretarz
• Maria Jolanta Szpakowska – skarbnik

Komisja Rewizyjna:
• Jolanta Chrobot – przewodnicząca
• Andrzej Rogala – członek

Sąd Koleżeński:
• Bogdan Chachulski – przewodniczący

Oddziały - Województwo Wielkopolskie

Oddział w Poznaniu

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Poznań

Wieniawskiego 5/9

61 – 712 Poznań

tel.: 61 853 68 05 w. 331

e-mail: grychem@interia.pl


Kadencja 2022-2026

Prezes: Roman Grycza

Zarząd Oddziału:
• Stanisław Witkowski – wiceprezes
• Bogusława Generalczyk – sekretarz
• Longina Stempak – skarbnik
• Robert Przekop – członek
• Bogna Sztorch – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Joanna Gruszczyńska – przewodnicząca
 • Danuta Rybarczyk – zastępca przewodniczącej
 • Miłosz Frydrych – członek

Sąd Koleżeński:

 • Zdzisław Jankowiak – przewodniczący
 • Ewa Gabriel – zastępca
 • Daria Pakuła – członek

Oddziały - Województwo Podkarpackie

Oddział w Rzeszowie

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Rzeszów

Chemików 1

37 – 310 Nowa Sarzyna

e-mail: czeslaw.kozyra@gmail.com


Kadencja 2022-2026

Prezes: Czesław Kozyra

Zarząd Oddziału:

 • Daniel Budnik – wiceprezes/skarbnik
 •  Janusz Serafin – Sekretarz ZO
 • Zofia Byczkowska – członek ZO
 • Kazimierz Marchut – członek

Komisja Rewizyjna:

 •  Janusz Żuraw – przewodniczący
 • Zbigniew Ciołczyk – członek
 • Marzena Pieniążek – członek

Sąd Koleżeński:

 •  Jacek LUBCZAK – przewodniczący
 • Jolanta PŁOSZYŃSKA – członek
 • Irena KURCABA – członek

Oddziały - Województwo Małopolskie

Oddział w Krakowie

Adres Oddziału

Zarząd Oddziału SITPChem
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Warszawska 24

31-155 Kraków

tel: 12 628 27 17

e-mail:

www.sitpchem.pk.edu.pl


Kadencja 2022-2026

Prezes: Zbigniew Wzorek

Zarząd Oddziału:

 • Marek Piątkowski – wiceprezes
 • Artur Bukowczan – sekretarz
 • Anna Nowak – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 • Krzysztof Pielichowski – przewodniczący
 • Edyta Hebda – wiceprzewodnicząca
 • Piotr Radomski – sekretarz

Sąd Koleżeński:

 • Aleksander Prociak – przewodniczący
 • Sylwester Żelazny – wiceprzewodniczący
 • Artur Jaroń – sekretarz
Oddział w Tarnowie

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Tarnów

Kwiatkowskiego 18

33 – 101 Tarnów

tel. 14 637 28 65

tel./fax: 14 633 06 48

e-mail: sekretariat@sitpchemtarnow.pl

www: www.sitpchemtarnow.pl


Kadencja 2022-2026

Prezes: Stanisław Oczkowicz

Zarząd Oddziału:
• Jacek Kupiniak – wiceprezes
• Marcin Potempa – wiceprezes
• Barbara Prusak – sekretarz
• Krzysztof Dziuban – skarbnik
• Mateusz Gruszka – członek
• Krzysztof Chmura – członek
• Jadwiga Kania-Habel – członek
• Jarosław Kotnisz – członek
• Przemysław Sutor– członek
• Zbigniew Wadach – członek

Komisja Rewizyjna:
• Maria Łabędź – przewodnicząca
• Regina Mijał – zastępca przewodniczącego
• Iwona Wojdyło – sekretarz
• Jacek Ramian – członek

Sąd Koleżeński
• Janusz Majcher – przewodniczący
• Ryszard Małek – zastępca przewodniczącego
• Dominik Mucha – sekretarz
• Anna Furmańska – członek

Oddział w Oświęcimiu

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Oświęcim

ul. Chemików 1/E-56 p.3
32 – 602 Oświęcim

e-mail: sitpchemosw@wp.pl

www: www.sitpchem.synthosgroup.com


Kadencja 2022-2026

Prezes: Adam Tarniowy

Zarząd Oddziału:
• Ryszard Pikul – wiceprezes
• Tadeusz Rusin – wiceprezes
• Stanisława Dąbrowska – sekretarz
• Wanda Sporysz – skarbnik
• Wiesław Bartyzel – członek
• Barbara Brandys – członek
• Ireneusz Góralczyk – członek
• Marta Makuch – członek
• Mariusz Sanak – członek

Komisja Rewizyjna:
• Andrzej Sarach – przewodniczący
• Marek Mania – wiceprzewodniczący
• Kazimierz Saternus – sekretarz
• Marcin Stanik – członek
• Jerzy Szlendak – członek

Sąd Koleżeński:
• Renata Szymeczko – przewodnicząca
• Dorota Wierzbicka – wiceprzewodnicząca
• Ilona Koza – sekretarz

Oddziały - Województwo Śląskie

Oddział w Cieszynie

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Oddział w Cieszynie

Rynek 12

43 – 400 Cieszyn

e-mail: sitpchemcieszyn@gmail.com

www.sitpchemcieszyn.pl


Kadencja 2022-2026

Prezes: Jacek Nagórniewicz

Zarząd Oddziału:
• Stanisław Gruszka – wiceprezes
• Kazimiera Tyczkowska – wiceprezes
• Teresa Wałga – wiceprezes
• Józef Kozieł – wiceprezes
• Andrzej Reclik – sekretarz
• Lucyna Bałandziuk – skarbnik
• Wiesława Bielach – członek
• Tadeusz Twardzik – członek
• Katarzyna Połom członek

Komisja Rewizyjna:
• Paweł Rykała – przewodniczący
• Marta Welet – zastępca przewodniczącego
• Sabina Krzak – sekretarz

Sąd Koleżeński:
• Andrzej Jurkiewicz – przewodniczący
• Wioletta Wędrowczyk-Zamarska – zastępca przewodniczącego
• Wiesłąwa Mrozińska – Dzięgiel– sekretarz

Oddział w Gliwicach

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział w Gliwicach

Górnych Wałów 25

44 – 100 Gliwicach

tel./fax: 32 231 27 26

e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl

jerzykropiwnicki@wp.pl

www.gliwice.sitpchem.org.pl


Kadencja 2022-2026

Prezes: Jerzy Kropiwnicki

Zarząd Oddziału:
• Witold Gnot – wiceprezes
• Elżbieta Jarguz – sekretarz
• Krystyna Wojarska skarbnik
• Anna Czumak-Bieniecka – członek
• Hanna Chrapka – członek
• Ewa Filipek – członek
• Danuta Gillner – członek
• Joanna Gluzińska – członek
• Artur Maciej – członek
• Mariola Bodzek-Kochel – członek
• Jadwiga Przyłucka – członek
• Krzysztof Sarliński – członek
• Tadeusz Gębal – członek
• Grażyna Król – członek
• Małgorzata Zubielewicz – członek

Komisja Rewizyjna:
• Eleonora Miąsko – przewodnicząca
• Maria Błach – sekretarz
• Marzena Nowicka-Nowak – członek
• Łucja Orłowska-Buzek – członek
• Łukasz Palka – członek

Sąd Koleżeński:
• Jacek Kwiecień – przewodniczący
• Halina Kacprzak – sekretarz
• Sebastian Jurczyk – członek
• Jolanta Nasiek-Postuła – członek

Oddziały - Województwo Opolskie

Oddział w Kędzierzynie-Koźlu

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Kędzierzyn-Koźle

ul. Wojska Polskiego 16F

47-220 Kędzierzyn-Koźle

tel. 536 112 383

e-mail: sitklub@op.pl


Kadencja 2022-2026

Prezes: Kazimierz Terelak

Zarząd Oddziału:
• Stanisław Łasocha – wiceprezes/skarbnik
• Izabela Turza – wiceprezes
• Maria Kasprzak – sekretarz
• Adam Gurgul – członek
• Izabela Gawron – członek
• Antoni Żelazny – członek
• Krzysztof Zuzański – członek
• Arnold Scheit – członek

Komisja Rewizyjna:
• Teodor Bek – przewodniczący
• Anna Masiarz
• Zbigniew Ślęzak

Sąd Koleżeński:
• Krystyna Jellinek – przewodnicząca
• Wanda Taczalska
• Jolanta Zimoch

Oddziały - Województwo Dolnośląskie

Oddział w Brzegu Dolnym

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Brzeg Dolny

Sienkiewicza 4

56 – 120 Brzeg Dolny

e-mail: dorota.polozowska@pcc.eu


Kadencja 2018-2022

Prezes: Dorota Połozowska

Zarząd Oddziału:
• Piotr Grobelny – wiceprezes
• Piotr Magryś – wiceprezes
• Anna Karnas – skarbnik
• Igor Korczagin – członek
• Krzysztof Stanek – członek
• Ireneusz Wabiński – członek

Komisja Rewizyjna:
• Janusz Tomaszkiewicz – przewodniczący
• Marek Wielowski – członek
• Grzegorz Żarczyński – członek

Sąd Koleżeński:
• Małgorzata Biedrzycka – przewodnicząca
• Piotr Kubica – członek
• Małgorzata Polc – członek

Oddział we Wrocławiu

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Wrocław

Piłsudskiego 74

50-020 Wrocław

e-mail: magdalena.klakocar-ciepacz@pwr.edu.pl


Kadencja 2022-2026

Prezes: Magdalena Klakočar-Ciepacz

Zarząd Oddziału:
• Mariola Kuczer – wiceprezes
• Sonia Zielińska – wiceprezes
• Ewelina Ortyl – wiceprezes
• Marta Huculak-Mączka – sekretarz
• Andrzej Biskupski – członek
• Maciej Modzel – członek
• Roman Rutkiewicz – członek
• Elżbieta Wojaczyńska – członek

Komisja Rewizyjna:
• Łukasz Lamch – przewodniczący
• Alicja Kluczyk – członek
• Halina Aniołowska – członek

Sąd Koleżeński:
• Aleksandra Korbut – przewodnicząca
• Danuta Lombarska-Śliwińska – członek
• Piotr Nowak – członek

Oddziały - Województwo Lubuskie

Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Gorzów Wielkopolski

Walczaka 25

66 – 407 Gorzów Wielkopolski

e-mail: andrzej.erdmann@gmail.com


Kadencja 2022-2026

Prezes: Andrzej Erdmann

Zarząd Oddziału:

 • Justyna Wusaty – wiceprezes
 • Antoni Gajtupen – sekretarz
 • Marlena Rutkowska – skarbnik
 • Krystyna Wolniewicz – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Andrzej Chrzanowski – przewodniczący
 • Estera Majłowska – członek
 • Halina Rusak – członek

Sąd Koleżeński:

 • Jacek Bandurski – przewodniczący
 • Marcin Wyrębski – członek

Oddziały - Województwo Łódzkie

Oddział w Łodzi

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Łódź

Komuny Paryskiej 5a

90 – 007 Łódź

tel.: 42 633 94 88

e-mail: sitpchemlodz@wp.pl

www.sitpchemlodz.pl


Kadencja 2022-2026

Prezes: Anna Masek

Zarząd Oddziału:
• Izabela Witońska – wiceprezes
• Marian Zaborski – wiceprezes
• Barbara Rątczak – sekretarz
• Maria Czajko – skarbnik
• Michał Binczarski – członek
• Jerzy Leo – członek
• Małgorzata Kędzierska – członek
• Dorota Wyjadłowska – członek

Komisja Rewizyjna:
• Jadwiga Szymańska – przewodnicząca
• Bożenna Luzak – zastępca przewodniczącej
• Marzena Więcek – członek

Sąd Koleżeński:
• Jarosław Ojrzanowski – przewodnicząca
• Marek Kaźmierczak – zastępca przewodniczącego
• Tadeusz Dubla – członek

Województwo Lubelskie

Oddział w Puławach

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Puławy

Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24 – 110 Puławy

tel./fax: 81 565 29 69

e-mail: biuro@sitpchem.pulawy.pl

www: www.sitpchem.pulawy.pl


Kadencja 2022-2026

Prezes: Janusz Kucharski

Zarząd Oddziału:
• Małgorzata Curyło – wiceprezes
• Jerzy Marcinko – wiceprezes
• Waldemar Sidor – sekretarz
• Remigiusz Sylwestrowicz – skarbnik
• Artur Karliński – członek
• Piotr Rusek – członek
• Katarzyna Głuszyńska -Wiak – członek
• Agata Wyciszkiewicz – członek
• Grzegorz Furtak – członek
• Elżbieta Sibiga – członek

Komisja Rewizyjna:
• Marek Zygmunt – przewodniczący
• Jolanta Smętek -zastępca przewodniczącego
• Waldemar Sikora – sekretarz

Sąd Koleżeński:
• Henryka Bałabuch -Radtke – przewodnicząca
• Andrzej Skalski – zastępca przewodniczącego
• Józef Sas – sekretarz
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.