ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Honorowa Odznaka SITPChem

SITPChem posiada jednostopniową Honorową Odznakę Honorowa Odznaka może być przyznana osobie fizycznej lub osobie prawnej. Honorowa Odznaka wyobraża sześciokątny pierścień z benzenu z napisem w środku „SITPChem”, w kolorach: tło wiśniowe ze złoconą obwódką i złoconym napisem w środku.

Honorową Odznakę SITPChem może otrzymać osoba fizyczna, która:

  1. jest członkiem Stowarzyszenia i co najmniej od 5 lat bierze aktywny udział w działalności Stowarzyszenia,
  2. nie będąc członkiem Stowarzyszenia w szczególny sposób wykazała się współpracą ze Stowarzyszeniem lub przyczyniła się do jego popularyzacji.

Honorową Odznakę SITPChem może otrzymać zakład przemysłowy, instytut lub inna osoba prawna, która:

  1. jest członkiem zbiorowym co najmniej od 5 lat wspomagającym finansowo Stowarzyszenie,
  2. nie będąc członkiem zbiorowym, co najmniej od 5 lat wspiera działalność Stowarzyszenia oraz współpracuje z nim w sposób szczególnie owocny.

Honorowa Odznaka SITPChem może być nadawana również osobom fizycznym lub prawnym nie będącym obywatelami Państwa Polskiego, w uznaniu ich współpracy ze Stowarzyszeniem oraz popularyzacji działalności SITPChem poza granicami Polski.
Honorowa Odznaka SITPChem może być nadana z okazji Walnego Zjazdu Stowarzyszenia, Walnych Zjazdów Oddziałów, „Dnia Chemika”, jubileuszów i innych uroczystości stowarzyszeniowych lub państwowych.

Honorową Odznakę SITPChem nadaje w imieniu Zarządu Głównego – Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z inicjatywy własnej, Sekcji lub Komitetów Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału SITPChem.

Wręczenie Honorowej Odznaki SITPChem powinno mieć charakter uroczysty. Wręczenia dokonuje prezes Zarządu Głównego, upoważniony członek Zarządu Głównego lub prezes właściwego terenowo Oddziału SITPChem.

Pobierz regulamin Honorowej Odznaki SITPChem
Pobierz wniosek o nadanie Honorowej Odznaki SITPChem dla osób fizycznych
Pobierz wniosek o nadanie Honorowej Odznaki SITPChem dla osób prawnych

ROK 2017

Madonis Sp. z o.o.

PROZAP Sp.z o.o.

ROK 2016

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna

ROK 2014

Profarb – Grupa Chemiczna Sp. z o.o.

PCC Rokita Spółka Akcyjna

ROK 2012

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

PPG Polifarb Cieszyn SA

ROK 2010

Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Biuro Projektów Zakładów Azotowych „BIPROZAT” Tarnów Sp. z o.o.

ROK 2009

Wydawnictwo Czasopism i Książek Chemicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ROK 2007

Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Miesięcznik ”Ochrona przed Korozją”

Zakłady Chemiczne ZACHEM SA w Bydgoszczy

Zakład Pomiarów i Automatyki „AUTOMATYKA” Sp. z o.o.

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Energetyka DWORY Sp. z o.o.

Zakłady Organiczne „Organika – Sarzyna” SA

Miesięcznik „Przemysł Chemiczny”

ROK 2006

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „STOMIL”

Zakłady Chemiczno Farmaceutyczne „FARMAPOL” Sp z o.o.

Zakłady Chemiczne Sp.z o.o. w Luboniu

NIVEA Polska SA

Uniwersytet Adama Mickiewicza Collegium Chemicum

Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej

Polskie Odczynniki Chemiczne

Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział w Raciborzu

CHEMIK nauka•technika•rynek

Biuro Projektów PROSYNCHEM

ROK 2005

Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA

Petrochemia – Blachownia SA

Grupa Petro Carbo Chem Synteza SA

Fabryka Aparatury i Urządzeń FAMET SA

Zakład Remontowy Rekom Sp. z o.o.

Zakłady Azotowe w Tarnowie –Mościcach SA

Firma Chemiczna DWORY SA

Zakłady Chemiczne – 3M Wrocław

Zakłady Tworzyw i Farb – Złoty Stok

„Polifarb” Wrocław-Cieszyn

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA SA
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.