Komisje kwalifikacyjne SITPChem

Zgodnie z art. 54 ustawy Prawo energetyczne, specjaliści zajmujący się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach prawa energetycznego powinni posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne powoływane decyzją Prezesa Urzędu Regulacji.

Komisje kwalifikacyjne do przeprowadzenia egzaminów powoływane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 roku Nr 89, poz. 828,Dz. U. z 2005 r. Nr 129, poz. 1184 oraz Dz. U. z 2005 r. Nr 141,poz. 1189).
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.