ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii w roku akademickim 2018/2019, posiadające możliwości praktycznego wykorzystania w przemyśle, zorganizowanego na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii w roku akademickim 2018/2019, posiadające możliwości praktycznego wykorzystania w przemyśle, zorganizowanego na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej

Komisja Konkursowa obradowała na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w składzie: przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, kierownik Katedry Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii; członkowie: prof. dr hab. inż. Witold Gnot, Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii na Wydziale Chemicznym PŚ; dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz, prof. PŚ, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Chemicznego PŚ, Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów;  prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak, Katedra Technologii Chemicznej organicznej i Petrochemii na Wydziale Chemicznym PŚ, mgr inż. Jerzy Kropiwnicki, prezes ZO SITPChem w Gliwicach, wiceprezes ZG SITPChem w Warszawie oraz sekretarz: dr inż. Teresa Buczek, Wydział Chemiczny PŚ, obradowała 7 stycznia 2020 r. i rozpatrzyła 7 prac dyplomowych zgłoszonych do
XXX edycji Konkursu ogłoszonego przez Zarząd Oddziału SITPChem w Gliwicach wspólnie z Dziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, na najlepszą pracę dyplomową z zakresu chemii, posiadającą możliwość praktycznego wykorzystania
w przemyśle, wykonaną w roku akademickim 2018/2019.

W wyniku tajnego głosowania Komisja przyznała:

– I miejsce

Mgr inż. Monice BLANI – za pracę pt. Przetwarzanie pentoz i heksoz występujących w biomasie do użytecznych produktów (kierująca pracą: dr hab. inż. Danuta Gillner, prof. PS; opiekun pracy: mgr inż. Marta Przypis) – Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny PŚ

– dwa równorzędne II miejsca

Mgr inż. Marcie WALI – za pracę pt. Funkcjonalizacja warstw tlenkowych na stopie glinu inhibitorami korozji metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego (kierujący pracą: dr inż. Maciej Sowa) – Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii , Wydział Chemiczny PŚ;

Mgr inż. Barbarze WYSOCKIEJ – za pracę pt. Application of ICP for lightning=strice protection and EMI shielding (kierujący pracą: dr inż. Roman Turczyn i prof. dr hab. Inż. Mieczysław Łapkowski) Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny PŚ;

III miejsce

Mgr inż. Aleksandrze KORDYCE – za pracę pt. Badania nad funkcjonalizacją tlenku grafenu do detekcji śladowych ilości substancji (kierująca pracą: dr inż. Sylwia Waśkiewicz, opiekun pracy: mgr inż. Paweł Wróbel) Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny PŚ.

Komisja konkursowa zaproponowała zgłoszenie wszystkich nagrodzonych prac do Ogólnopolskiej edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii.

(inf. SITPChem O/Gliwice, 14.01.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.