Przyjazna Nauka – cykl zdalnych wykładów

Cieszyński Oddział SITPChem jeszcze jesienią 2020 roku zaproponował – wobec ograniczenia działalności szkoleniowo-edukacyjnej Stowarzyszenia z powodu pandemii covid-19 – przeniesienie niektórych aktywności do Internetu. Z czasem okazało się, że takie działania są coraz bardziej powszechne. FSNT-NOT dysponuje swoją platformą, na której jest zainstalowana Sala Konferencyjna SITPChem. Dla wysłuchania wykładu, wchodzi się do tej Sali poprzez https://vms.enot.pl/b/sit-qgj-smj z podaniem kodu dostępu: 848190 i wpisanie swojego imienia i nazwiska. Dla słuchaczy dostęp jest całkowicie bezpłatny.

W załączeniu krótka instrukcja zalogowania do wykładu.

Platforma wykładów zdalnych cyklu: „Przyjazna Nauka”

Informacja dla uczestników i słuchaczy.

Korzystając z tego narzędzia od października br. inicjatywa Przyjaznej Nauki jest kontynuowana. Zaprosiliśmy do współpracy wielu znakomitych naukowców, profesorów uczelni, inżynierów, menedżerów i nauczycieli.

Program wykładów (do czerwca 2022)

Kolejne wykłady będą także awizowane w Newsletterze SITPChem

Dotychczas, aż do czerwca 2021, prowadzony był cykl zdalnych wykładów cieszący się dużym zainteresowaniem nie tylko członków SITPChem, ale też ludzi ciekawych, zawodowo lub tylko hobbystycznie, zainteresowanych problemami poruszanymi na tym forum.

Przykładowo podejmowane w 2020/2021 roku tematy, to: Jak rządzi nami nasz mózg? – dr inż Bogdan Ficek; Najciekawsze osiągnięcia architektoniczne – Tomasz Wysocki Architekt; Odnawialne źródła energii – prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek Politechnika Krakowska; W poszukiwaniu chemii pomiędzy potrzebami cywilizacji a ochroną środowiska – prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński Politechnika Warszawska; Aktualne problemy technologiczne przemysłowego wytwarzania azotanu amonu – prof. dr hab. inż. Józef Hoffmann Politechnika Wrocławska; Powłoki lakierowe ochładzają świat – dr hab. inż Małgorzata Zubielewicz,dr Ewa Langer Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników Gliwice; Zarządzanie jakością w firmach chemicznych według norm PN ISO serii 9000, 14000 i 18000″ – prof. dr hab. inż. Krystyna Hoffmann Politechnika Wrocławska; Co puchnie w ogniu, czyli jak farby chronią przed skutkami pożaru? – dr Marzena Nowicka-Nowak Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników Gliwice; Produkcja, obieg i stosowanie chemikaliów według zasad REACH – dr inż. Marta Huculak-Mączka Politechnika Wrocławska. Ponadto Wioletta Wędrowczyk-Zamarska z Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego z Cieszyna w cyklu „matura 2021” przygotowała trzy wykłady: Reakcje w roztworach wodnych; Liczby kwantowe oraz Reakcje substytucji w chemii organicznej (nie wszystkie wykłady dedykowane dla szkół średnich były zrealizowane wobec zmian w systemie edukacji w obliczu pandemii i braku możliwości dotarcia do uczniów klas maturalnych).

Od października 2020 do czerwca 2021 Przyjazna Nauka zgromadziła kilkuset słuchaczy, niekiedy żywo dyskutujących z wykładowcami i między sobą. Pomysł i jego realizacja został wysoko oceniony przez Zarząd Główny SITPChem, a kol. Józef Kozieł – inicjator i realizator wraz z Koleżeństwem z SITPChem O/Cieszyn – przyjął podziękowania od uczestników tych spotkań i ZG SITPChem.

Zapraszamy do wspólnego korzystania z wykładów i rozważenia możliwości współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem).
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.