ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Przyjazna Nauka – cykl zdalnych wykładów

Pobierz program    Program wykładów (mogą nastąpić zmiany, które będą na bieżąco weryfikowane)

Kolejna sesja wykładów w trybie zdalnym z cyklu „Przyjazna Nauka” zaplanowana na okres: październik 2023 – czerwiec 2024
Wykłady z tematami popularyzującymi naukę obejmują poszerzenie wiedzy z zakresu chemii a także wielu innych obszarów nauki, z uwzględnieniem wykorzystywania osiągnięć w praktyce, w życiu codziennym.

Kierowane są one do wszystkich członków SITPChem w Polsce a także zapraszamy członków PTChem, zainteresowane szkoły, Stowarzyszenie Polskich Inżynierów we Francji, Uniwersytet III wieku. Promujemy je także dla innych zainteresowanych organizacji.
Wykładowcami są naukowcy z uczelni, instytutów badawczych a także specjaliści w wybranych zagadnieniach.

Projekt ten realizowany jest w ramach działalności szkoleniowo-edukacyjnej SITPChem. Wykłady w trybie zdalnym prowadzone są z wykorzystaniem platformy FSNT NOT „Sala Konferencyjna”,

udział poprzez link: link: https://vms.noxmeet.com/b/sit-qgj-smj a następnie należy podać kod dostępu: 848190 oraz wpisać imię i nazwisko.

Bliższe informacje wraz z programem oraz krótką instrukcją logowania znajdują się na stronach: www.sitpchem.org.pl oraz www.sitpchemcieszyn.pl a także w mediach społecznościowych. Kolejne tematy wykładów wraz z terminami anonsowane są poprzez e-mailingi.

Kontakt w sprawach szczegółowych: Józef Kozieł, e-mail: koziel.jozef@gmail.com

Dotychczas zrealizowaliśmy już 60 wykładów cyklu „Przyjazna Nauka” w trzech sesjach:

  • grudzień 2020 – czerwiec 2021
  • październik 2021 – czerwiec 2022
  • październik 2022 – czerwiec 2023

Prezentowane są wykłady o szerokiej tematyce związanej z chemią i wieloma naukami pokrewnymi wygłaszane były przez naukowców z uczelni wyższych i instytutów z całego kraju oraz z zagranicy (Anglia i Francja). Tematyka: Technologie chemiczne, Ochrona środowiska, Transformacje energetyczne, Tematyka dla szkół średnich, Technologie farb i lakierów, Nauki o ziemi, Architektura, Covid-19, Kosmetologia, Turystyka specjalna, Rehabilitacja i inne. W ramach tego programu przy współpracy z federacją FATIPEC zorganizowane zostało także w dniu 27 maja 2021 Sympozjum: „Paints and Coatings Visions” w którym wygłoszone zostały referaty specjalistów z 8 krajów.

(opr. Józef Kozieł, 11.10.2023)
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.