ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Miesięcznik OCHRONA przed KOROZJĄ

Oficjalna strona: www.ochronaprzedkorozja.pl

Czasopismo jest wydawane i kolportowane przez Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA –NOT Sp. z o.o. na podstawie umowy pomiędzy właścicielem tytułu SITPChem a Wydawnictwem SIGMA-NOT.

Corocznie wydawanych jest dwanaście numerów o zmiennej objętości. Objętość zależna jest od tematyki numeru oraz liczby reklam i artykułów promocyjnych. Objętość większą od średniej objętości numeru mają zeszyty tematyczne i konferencyjne.

Artykuły są publikowane w 2 działach: „Artykuły naukowe” oraz „Ochrona przed korozją w praktyce” Każdy artykuł naukowy jest publikowany równocześnie w języku polskim i angielskim lub tylko w języku angielskim. Około 10% artykułów jest odrzucanych ze względu na niedostateczny poziom merytoryczny. Stałe zwiększanie poziomu merytorycznego publikacji oraz zwiększanie zasięgu odbiorców treści czasopisma jest priorytetem redakcji.

Kontynuowane jest publikowanie artykułów przegotowanych na cyklicznie odbywające się konferencje korozyjne: ANTYKOROZJA (organizowana przez SITPChem O/Gliwice wraz z Sekcją Korozji przy Zarządzie Głównym SITPChem), Sympozjum „Nowe osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej”(organizowane przez Politechnikę Częstochowską i SITPH), konferencja KONTRA (organizator – Politechnika Śląska w Gliwicach, PZITB), sympozjum odbywające się podczas Targów Kielce Exposurface (organizator: AGH w Krakowie, Targi Kielce).

Redakcja przygotowuje numery tematyczne i specjalne.

Ewaluacja MNiSW, IndexCopernicus i indeksacja w bazach danych

Punktacja czasopisma „Ochrona przed Korozją” w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi 12 pkt. (lista MNiSW z 09.12.2016). Czasopismo jest indeksowane przez ICV (Index Copernicus Value), w bazach BAZTECH, Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA Proquest),

Artykuły publikowane w miesięczniku referowane są w wydawnictwach Corrosion Abstracts (USA), Word Surface Coatings Abstracts (Anglia), Galvanotechnik (Niemcy), Korrozios Figyelo (Wegry), Koroze a Ochrana Materialu (Czechy), Promyszlennaya Okraska (Rosja).

Współpraca

Redakcja stale współpracuje z liczącymi się portalami branży metalowej: 4 metal i metale 24, targami o tematyce korozyjnej (Surfprotect – Expo Silesia i Exposurface – Targi Kielce), Polskim Stowarzyszeniem Korozyjnym.

Nakład czasopisma

Czasopismo wydawane jest w prenumeracie, ponadto jest zamawiane przez organizatorów konferencji, a poszczególne numery w części nakładu kupowane są przez zainteresowane firmy. W ciągu roku występują znaczne zróżnicowania liczby prenumeratorów, na początku roku prenumerata spadła o 20% w ciągu roku systematycznie rośnie. Redakcja prowadzi stałą akcję promocyjną czasopisma, wysyłając zaproszenia do prenumeraty, prezentując czasopisma na konferencjach, zawierając umowy z portalami i targami branżowymi dotyczące współpracy medialnej. Czasopismo drukowane jest w Zakładzie Poligraficzno-Wydawniczym ZO SITPChem Gliwice.

Siedziba redakcji:

44-100 Gliwice, ul. Chopina 6

Skład zespołu redakcyjnego

Redaktor Naczelny

dr hab. inż. Małgorzata Zubielewicz

Z-ca Redaktora Naczelnego
mgr Małgorzata Śmieszek-Glanc
Sekretarz Redakcji
Regina Gołębiowska
Redaktorzy działowi:
prof. dr hab. inż. Janusz Flis
dr hab. inż. Danuta Kotnarowska
dr inż. Agnieszka Królikowska
dr hab. inż. Ginter Nawrat
dr inż. Wojciech Sokólski
Redaktor językowy:
mgr Jacek Leszczyński (język polski)
mgr Grzegorz Sosna (język angielski)
Redaktor statystyczny:
mgr inż. Anna Tramś

Rada Programowa

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Witold Gnot, ZG SITPChem, Politechnika Śląska
Członkowie:
prof. Idalina Vieira Aoki, Brazylia
prof dr hab. Henryk Bala, Polska
mgr inż. Aleksandra Baraniak, Polska
prof. Pier Luigi Bonora, Włochy
dr Henrikas Cesiulis, Litwa
prof. Lorenzo Fedrizzi, Włochy
prof. Joao Salvador Fernandes, Portugalia
prof. dr hab. inż. Janusz Flis, Polska
dr Daniel de la Fuente, Hiszpania
prof. Andréa Kalendová, Czechy
prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, Polska
prof. Niki Kouloumbi, Grecja
dr Olga Kulikova, Rosja
mgr inż. Józef Kozieł, Polska
dr inż. Andrzej Kusyk, Polska
dr inż. Agnieszka Królikowska, Polska
dr inż. Andrzej Królikowski, Polska
dr Lech Kwiatkowski, Polska
prof. Vesna B. Mišković-Stanković, Serbia
prof. Roman Nowak, Finlandia
dr inż. hab. Hanna Pokhmurska, Niemcy
inż. Štefan Rástocký, Słowacja
dr Thadeus Schauer, Niemcy
dr inż. Wojciech Sokólski, Polska
prof.dr hab. inż. Bogdan Szczygieł, Polska
dr Judit Telegdi, Węgry
prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń, Polska
prof. dr hab. inż. Tadeusz Zakroczymski, Polska
prof. dr hab. inż. Adam Zybura, PolskaWSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.