ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Ekonomika produkcji: szanse i zagrożenia w dobie globalizacji i przemysłu 4.0 – współpraca MUP Oświęcim i Sekcji Inżynierii Produkcji SITPChem z Państwowym Uniwersytetem w Mukaczewie (Ukraina)

Ekonomika produkcji: szanse i zagrożenia w dobie globalizacji i przemysłu 4.0 – współpraca MUP Oświęcim i Sekcji Inżynierii Produkcji SITPChem z Państwowym Uniwersytetem w Mukaczewie (Ukraina)

Na zaproszenie strony ukraińskiej, delegacja Małopolskiej Uczelni Państwowej gościła na III Międzynarodowym Seminarium Naukowym  „Ekonomika produkcji: szanse i zagrożenia w dobie globalizacji i przemysłu 4.0” organizowanym w Państwowym Uniwersytecie w Mukaczewie na Ukrainie, w dniach 5 – 8 grudnia 2019 r.

Wydarzenie to było współorganizowane przez Małopolską Uczelnię Państwową oraz Sekcję Inżynierii Produkcji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Seminarium zostało otwarte przez Rektora Uniwersytetu Mukaczewo, prof. Tetyana Shcherban oraz Prorektor MUP Oświęcim dr n. o zdr. Sonię Grychtoł. Dalszą część obrad poprowadzili wspólnie Prorektor z Mukaczewa prof. Volodimir Goblyk oraz prof. zw. dr hab. Igor Kurytnik, Kierownik Zakładu Inżynierii Procesów i Jakości MUP Oświęcim.

Uczestnicy Seminarium w Państwowym Uniwersytecie w Mukaczewie na Ukrainie

Sala obrad podczas Międzynarodowego Seminarium w Mukaczewie na Ukrainie

Międzynarodowe seminarium z udziałem naukowców, doktorantów i studentów instytucji partnerskich poświęcono aktualnym problemom gospodarki produkcyjnej, nowoczesnego zarządzania oraz doświadczeniom rozwoju Polski w Unii Europejskiej.

Ze strony polskiej referaty w języku angielskim wygłosili: dr Adam Tarniowy („Modern machine park management”) oraz dr Radosław Folga („15 years: Poland in the European Union – economic and social balance”).

Trzydniowa wizyta w Mukaczewie zaowocowała rozmowami o dalszej współpracy między MUP Oświęcim a ukraińskim Uniwersytetem. Przewodziła im Prorektor dr Sonia Grychtoł oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji dr Joanna Stuglik. Rozmowy dotyczyły możliwej wymiany studentów w ramach programu Erasmus+ oraz realizacji wspólnych projektów badawczych oraz prac dyplomowych studentów.

Inf. https://uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl/ 15.12.2019

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.