ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Archiwum książek Wydawnictw Naukowych

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/poligon_rachunkowy-1-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/wspolczesna-wiedza-o-polimerach-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/wspolczesna-wiedza-o-polimerach-tom-2-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-zwiazkow-koordynacyjnych-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-materialow-opakowaniowych-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/maszynoznawstwo-chemiczne-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/hydrologia-polski-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-koordynacyjna-w-zastosowaniach-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-srodowiska-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-zywnosci-1-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-zywnosci-2-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/termografia-i-spektrometria-w-podczerwieni-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/podstawy-chromatografii-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/mikrobiologiczne-zanieczyszczenia-zywnosci-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/geologia-historyczna-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-1-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-2-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-3-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-4-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-5-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/mikroskopia-chemiczna-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/biologiczne-aspekty-oczyszczania-sciekow-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-229x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/i-chemiczne-lamiglowki-210x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/maszyna_genow-201x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/i-chemia-piekna-tom-1-211x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/chemia_piekna_tom2-210x300.jpeg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/i-reakcje-w-roztworach-wodnych-w-teorii-i-zadaniach-207x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Maria-Skłodowska-Curie-i-Warszawa-211x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Maria-Skłodowska-Curie-Zakochana-w-nauce-227x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/pierwiastki-czyli-z-czego-209x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Chemia-Kompendium-terminologii-oraz-nazewnictwa-związków-organicznych-194x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/chemia_ogolna-217x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/i-polimery-i-ich-zastosowania-interdyscyplinarne-tom-1-211x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/i-polimery-i-ich-zastosowania-interdyscyplinarne-tom-2-210x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Składniki-Osobliwa-chemia-199x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/i-bioanalityka-w-nauce-i-zyciu-nowe-wyzwania-w-bioanalizie-klinicznej-i-ocenie-naturalnych-surowcow-leczniczych-216x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/i-bioanalityka-w-nauce-i-zyciu-nowe-wyzwania-w-bioanalizie-klinicznej-i-ocenie-naturalnych-surowcow-leczniczych2-216x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/wzbogacanie-pierwiastkow-sladowych-w-aspekcie-ich-oznaczania-technikami-spektrometrii-atomowej-237x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/fascynujaca_chemia-251x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Między-filozofią-a-chemią-204x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/jest-chemia-sledztwo-w-sprawie-pierwiastkow-ukrytych-w-twoim-domu-230x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Chemia-analityczna-Podejście-praktyczne-211x300.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/poligon_rachunkowy-1-229x300.jpg

Renata JASTRZĄB,  Romualda BREGIER-JARZĘBOWSKA, Małgorzata T. KACZMAREK,  Martyna NOWAK

Poligon rachunkowy dla chemików – zbiór zadań z podstaw chemii

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-19993-7
Warszawa 2018. Data premiery: 10.08.2018

Format   B5
Rodzaj oprawy: miękka
Liczba stron: 350
Cena: 69 zł

EPUB/MOBI – NIE
IBUK – TAK

O Autorce:

Renata JASTRZĄB – doktor habilitowany, profesor UAM, prodziekan ds. studenckich, kierownik Zakładu Chemii Koordynacyjnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, Wykładowca Podstaw Chemii, Chemii Bionieorganicznej, Występowania i zastosowania związków kompleksowych

Kategoria i podkategoria: Nauki matematyczno-przyrodnicze » Chemia » Chemia ogólna » Poligon rachunkowy dla chemików. Zbiór zadań z podstaw chemii

Słowa kluczowe: podstawowe prawa chemiczne, stężenia roztworów, stężenia procentowe, stężenia molowe, stężenia normalne, przeliczanie stężeń, mieszanie roztworów, rozcieńczanie, zagęszczanie, równania reakcji red-ox , obliczenia stechiometryczne

„Poligon rachunkowy dla chemików – zbiór zadań z podstaw chemii” to niezbędnik, który pozwoli przetrwać studentom pierwszych lat studiów chemicznych oraz kierunków pokrewnych. Jego celem jest ugruntowanie nabytej już wiedzy, jak również wprowadzenie zagadnień, które nie są realizowane w szkole średniej, a w wielu przypadkach są niezbędne
w pracy chemika. Materiał zebrany w zbiorze obejmuje zagadnienia z:

 • obliczeń bazujących na podstawowych prawach chemicznych,
 • stężeń oraz ich przeliczania,
 • mieszania roztworów,
 • rozpuszczalności,
 • pisania równań reakcji redukcji i utleniania oraz
 • zadań opartych o równania reakcji.

Wszystkie zadania  poprzedzone są krótkim wstępem teoretycznym wraz z szeroko opisanymi przykładami.

Zbiór zadań obejmuje 7 rozdziałów:

Rozdział 1 – podstawowe prawa chemiczne
Rozdział 2 – stężenia roztworów (procentowe, molowe, normalne)
Rozdział 3 – przeliczanie stężeń
Rozdział 4 – mieszanie roztworów, rozcieńczanie, zagęszczanie
Rozdział 5 – równania reakcji red-ox
Rozdział 6 – obliczenia stechiometryczne
Rozdział 7 – pole minowe – zadania z tzw. gwiazdką utrwalające wiadomości z rozdziałów 1-6

Główne założenie książki, to przeprowadzić studenta przez możliwie maksymalną liczbę zadań obliczeniowych, co pozwoli na opanowanie materiału w sposób wystarczający do samodzielnej pracy laboratoryjnej, w tym również do pisania równań reakcji chemicznych oraz przeprowadzania obliczeń niezbędnych w pracy chemika.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/wspolczesna-wiedza-o-polimerach-229x300.jpg

Jan F. RABEK

Współczesna wiedza o polimerach. Tom 1
Budowa strukturalna polimerów i metody badawcze

Dedykacja Autora „Mojemu Ojcu, Profesorowi Tadeuszowi I. Robakowi, założycielowi Katedry Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej”.
Wydanie I
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-18706-4 tom 1
ISBN: 978-83-01-18708 tom 1-2
Warszawa 2017

Materiały polimerowe są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach techniki, a chemia polimerów, to istotna interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, niezbędna nie tylko chemikom, ale również inżynierom, technologom, a nawet lekarzom.

Współczesna wiedza o polimerach, to podręcznik akademicki, który w prosty, przejrzysty sposób opisuje wybrane zagadnienia zakresu Chemii, fizykochemii i metod badawczych polimerów. W każdej grupie polimerów podano liczne przykłady zastosowań w nauce, technologii i życiu codziennym. Wiadomości zostały podzielone tematycznie i usystematyzowane zgodnie z poziomem trudności. Aparat matematyczny zredukowano do niezbędnego minimum, a metody badawcze zaprezentowano w taki sposób, aby były przydatne w praktyce i pozwalały na łatwą interpretację wyników. Dodatkową zaletą książki jest niezwykle rozbudowana bibliografia, obejmująca najistotniejsze publikacje z dziedziny polimerów, powstałe w ciągu ostatnich 40. lat.

Publikacja skierowana jest do każdego, kto chciałby się zaznajomić ze współczesną wiedzą o polimerach. Mogą z niej skorzystać studenci i doktoranci kształcący się w zakresie chemii i technologii polimerów, a także inżynierii materiałowej, ochrony środowiska, farmacji i medycyny.

Opracowanie może być również przydatne pracownikom naukowym i dydaktycznym.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/wspolczesna-wiedza-o-polimerach-tom-2-229x300.jpg

Jan F. RABEK

Współczesna wiedza o polimerach. Tom 2
Polimery naturalne i syntetyczne, otrzymywanie i zastosowania

Dedykacja Autora „Mojemu Ojcu, Profesorowi Tadeuszowi I. Robakowi, założycielowi Katedry Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej”.
Wydanie I
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-18707-1 tom 2
ISBN: 978-83-01-18708 tom 1-2
Warszawa 2017

Materiały polimerowe są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach techniki, a chemia polimerów, to istotna interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, niezbędna nie tylko chemikom, ale również inżynierom, technologom, a nawet lekarzom.

Współczesna wiedza o polimerach, to podręcznik akademicki, który w prosty, przejrzysty sposób opisuje wybrane zagadnienia zakresu Chemii, fizykochemii i metod badawczych polimerów. W każdej grupie polimerów podano liczne przykłady zastosowań w nauce, technologii i życiu codziennym. Wiadomości zostały podzielone tematycznie i usystematyzowane zgodnie z poziomem trudności. Aparat matematyczny zredukowano do niezbędnego minimum, a metody badawcze zaprezentowano w taki sposób, aby były przydatne w praktyce i pozwalały na łatwą interpretację wyników. Dodatkową zaletą książki jest niezwykle rozbudowana bibliografia, obejmująca najistotniejsze publikacje z dziedziny polimerów, powstałe w ciągu ostatnich 40. lat.

Publikacja skierowana jest do każdego, kto chciałby się zaznajomić ze współczesną wiedzą o polimerach. Mogą z niej skorzystać studenci i doktoranci kształcący się w zakresie chemii i technologii polimerów, a także inżynierii materiałowej, ochrony środowiska, farmacji i medycyny.

Opracowanie może być również przydatne pracownikom naukowym i dydaktycznym.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-zwiazkow-koordynacyjnych-229x300.jpg

Władimir STARODUB, Tatjana STARODUB, Jerzy OSZCZUŁOWSKI

Chemia związków koordynacyjnych

Wydanie I
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
ISBN 978-83-01-19197-9
Warszawa 2017

Chemia związków koordynacyjnych stanowi zwięzły, kompleksowy podręcznik ukazujący w pełni współczesną chemię związków koordynacyjnych.

Publikacja zawiera omówienie: podstawy teorii kompleksów, równowagi w roztworach kompleksów, syntezę templatową oraz współczesne metody zastosowania kompleksów.

Książka jest przeznaczona dla studentów i doktorantów Chemii, biologii, biotechnologii, nauk medycznych, inżynierii i ochrony środowiska, technologii chemicznej oraz inżynierii materiałowej.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-materialow-opakowaniowych-229x300.jpg

Giorgia Caruso, Luciana Bolzoni, Caterina Barone, Izabela Steinka, Salvadore Parisi, Angela Montanari

Chemia materiałów opakowaniowych
Food Packaging Hygiene

Przekład: Agnieszka Błaszczak
Wydanie I
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
ISBN 978-83-01-19175-7
Warszawa 2017

W publikacji omówiono wpływ składu Chemicznego opakowań na kwestie bezpieczeństwa i higieny żywności. Autorzy skupiają się na głównych rodzajach opakowań do żywności – począwszy od stali nierdzewnej i szkła, poprzez puszki i tuby metalowe oraz materiały z tworzyw sztucznych, skończywszy na opakowaniach aktywnych i inteligentnych. Przedstawiają aspekty Chemiczne mikrobiologiczne interakcji żywności i opakowań.

W odniesieniu do każdego materiału i opakowania, analizie poddano czynniki wpływające na ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń.

Omówione studia przypadku dotyczą m. in. badań stali nierdzewnej, blachy ocynkowanej, aluminium, tworzyw sztucznych oraz opakowań innowacyjnych.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/maszynoznawstwo-chemiczne-229x300.jpg

Witold M. LEWANDOWSKI, Michał RYMS

Maszynoznawstwo chemiczne
Podstawy wytrzymałości i przykłady obliczeń

Wydanie I
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
ISBN 978-83-01-19201-3
Warszawa 2017

W książce znalazły się niezbędne informacje z zakresu technicznych aspektów projektowania mechanicznego. Przeznaczona jest ona głównie dla studentów i pracowników wydziałów chemicznych uczelni technicznych. Może też zainteresować tych, którzy chcą i lubią projektować, ale nie zawsze mogą skorzystać z typowych opracowań na temat wytrzymałości lub podstaw konstrukcji maszyn, ponieważ bazują one głównie na wiedzy z zakresu mechaniki i matematyki wyższej, której opanowanie wymaga ukończenia mechanicznych studiów technicznych.

Przeprowadzony w książce krótki kurs z wytrzymałości materiałów ogranicza się jedynie do najprostszych, statycznie wyznaczalnych przypadków oraz do obciążeń punktowych. Główny nacisk położono na wytłumaczenie rodzajów naprężeń i różnic w ich oddziaływaniach. Ilość wzorów ograniczono do niezbędnego minimum, umożliwiającego jednak oszacowanie parametrów projektowanych elementów, tak aby były one trwałe i stabilne.

Każdy rozdział poprzedzono krótkim wprowadzeniem teoretycznym, a następnie przedstawiono tok rozwiązywania przykładowych zadań, w których podano podstawowe wzory, oznaczenia i obliczenia.

Na zakończenie książki rozwiązano dwa przykładowe techniczne problemy projektowe. Pierwszy ze stabilnym oddziaływaniem sił i naprężeń w postaci uchwytu, mocowania i zawieszenia dowolnego nieruchomego elementu. Drugi dotyczy dynamicznego ich oddziaływania w wale napędowym hipotetycznego urządzeni a mechanicznego (mieszadła, przenośnika, pompy, wentylatora itp.)

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/hydrologia-polski-229x300.jpg

Redakcja naukowa Paweł JOKIEL, Włodzimierz MARSZELEWSKI, Joanna POCIASK-KARTECZKA

Hydrologia Polski

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN 978-01-19379-9
Warszawa 2017

Format A4
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 342

Hydrologia Polski, to pierwszy od ponad 60 lat podręcznik akademicki, całościowo prezentujący wiedzę na temat zasobów i stosunków wodnych Polski. Zawiera bowiem treści dotyczące zarówno wód podziemnych, jak i powierzchniowych wraz z opisem czynników i warunków determinujących ich rozmieszczenie oraz dynamikę. Uwzględnia zmiany metodyczne i merytoryczne, jakie zaszły w zakresie oceny i zarządzania zasobami wodnymi po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pokazuje historię, czasy współczesne i projekcje ewolucji zasobów wodnych Polski w nawiązaniu do innych elementów środowiska, scenariuszy zmian klimatycznych na tle wzrastającej antropopresji.

Podręcznik jest bogato ilustrowany. Czytelnik znajdzie w nim szereg nowych, autorskich map tematycznych, schematów i fotografii, a także wiele zestawień tabelarycznych zawierających informacje pochodzące z najnowszych baz danych. Ich dopełnieniem jest obszerny spis literatury, dzięki któremu można poszerzyć wiedzę z danego zakresu. Autorami poszczególnych rozdziałów są wysokiej klasy specjaliści w zakresie hydrologii i nauk geograficznych, a jednocześnie doświadczeni wykładowcy oraz dydaktycy reprezentujący niemal wszystkie uniwersyteckie ośrodki hydrologiczne w Polsce.

Idea opracowania podręcznika narodziła się w 2016 roku na jednym z posiedzeń Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jego koncepcję, zakres merytoryczny i skład Zespołu Autorskiego, przygotowali redaktorzy naukowi.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-koordynacyjna-w-zastosowaniach-229x300.jpg

Maria CIEŚLAK-GOLONKA, Jan STAROSTA, Anna TRZECIAK

Chemia koordynacyjna w zastosowaniach
Wybrane zastosowania

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-19643-1
Warszawa 2017

Format B5
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 308

Chemia koordynacyjna, to dziedzina Chemii obejmująca badania związków kompleksowych, głównie metali. Podręcznik ukazuje, oparte na najnowszej literaturze, aplikacyjne ujęcie problemów chemii koordynacyjnej. Wprowadza w problemy coraz powszechniejszego wykorzystania związków kompleksowych metali, jako nowych materiałów, katalizatorów, leków oraz reagentów w analizie chemicznej. Podręcznik składa się z trzech części:

 • Związki kompleksowe metali w analizie chemicznej;
 • Chemia koordynacyjna w nauce o materiałach;
 • Kataliza z udziałem związków koordynacyjnych metali;
 • Związki kompleksowe metali w medycynie.

Główną zaletą książki jest omówienie zagadnień związanych z zastosowaniem związków kompleksowych w różnych dziedzinach praktycznej działalności człowieka w sposób jasny, prosty i przystępny dla Czytelnika.

Publikacja jest skierowana do studentów i doktorantów chemii, biologii, nauk rolniczych, ochrony środowiska, medycyny, farmacji. Korzystać z niej mogą także nauczyciele akademiccy prowadzący wykłady monograficzne z katalizy, Chemii medycznej, technologii elektronowej i innych. Polecamy ją również nauczycielom i uczniom klas licealnych oraz wszystkim zainteresowanym aplikacyjną stroną chemii.

Książka zawiera dedykację:
Pamięci Profesorów Józefa Ziółkowskiego i Marka Wasilewskiego

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-srodowiska-229x300.jpg

Jeremi NAUMCZYK

Chemia środowiska

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-19431-4
Warszawa 2017

Format B5
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 304

Degradacja środowiska naturalnego spowodowała szybki rozwój innych nauk. Powiązania chemii środowiska z innymi naukami, których niektóre obszary mają silne odniesienia do chemii środowiska, powodują trudności w określeniu zakresu jej zainteresowania. Ma to swoje konsekwencje w zróżnicowanych treściach licznych podręczników, wydanych w Polsce i innych krajach, poświęconych Chemii środowiska lub Chemii poszczególnych jego elementów.

Niniejszy podręcznik nie jest też wolny od subiektywnego spojrzenia na omawianą gałąź wiedzy. Jego struktura i zakres omawianych zagadnień jest wynikiem wieloletnich wykładów z chemii środowiska prowadzonych na Politechnice Warszawskiej dla studentów kierunków: inżynieria środowiska i ochrona środowiska.

W trzech rozdziałach omówiono oddzielnie chemizm trzech elementów środowiska, tytułując je jako Chemia litosfery, Chemia hydrosfery i Chemia atmosfery. Zagadnienia poświęcone zanieczyszczeniom antropogenicznym, emitowanym bezpośrednio do wszystkich elementów środowiska, poświęcono specjalny i najdłuższy rozdział.

Adresatami podręcznika są głównie studenci inżynierii środowiska i ochrony środowiska. Mogą z niego korzystać również studenci innych kierunków studiów, na których wykładane są zagadnienia z chemii środowiska. Podręcznik kierowany jest także do specjalistów, którzy w swojej pracy zawodowej wykorzystują wiedzę mieszcząca się w zakresie chemii środowiska. Uwzględniając zróżnicowane zapotrzebowanie na tę wiedzę, zakres podręcznika został znacznie rozszerzony w stosunku do zakresu materiału obowiązującego studentów wymienionych kierunków.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-zywnosci-1-229x300.jpg

Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława E. SIKORSKIEGO i Hanny STAROSZCZYK

Chemia żywności
Tom 1. Główne składniki żywności

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-19625-7 t. 1
ISBN: 978-83-01-19634-9 t. 1-2
Warszawa 2017

Format 16,5×23,5 cm
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 358

Chemia żywności jest nauką o składnikach, dodatkach oraz zanieczyszczeniach surowców i produktów żywnościowych. Zajmuje się biochemicznymi i chemicznymi reakcjami zachodzącymi w przechowywanej i przetwarzanej żywności oraz ich wpływem na jej cechy sensoryczne, wartość biologiczną i zdrowotność.

W tomie 1 podręcznika opisano:

 • zakres i rolę chemii żywności;
 • budowę surowców i produktów żywnościowych;
 • udział, właściwości oraz rolę wody, składników mineralnych, sacharydów, lipidów, białek i niebiałkowych związków azotowych;
 • występowanie i właściwości naturalnych barwników surowców żywnościowych oraz związków zapachowych i smakowych;
 • interakcje składników żywności;
 • składniki i reakcje wpływające na reologiczne cechy żywności.

Autorami podręcznika są specjaliści z Polskich ośrodków akademickich, mający duże doświadczenie badawcze i dydaktyczne.
Publikacja jest przeznaczona dla studentów nauk o żywności na uniwersytetach przyrodniczych, politechnikach, uniwersytetach medycznych oraz dla pracowników gospodarki żywnościowej.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-zywnosci-2-229x300.jpg

Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława E. SIKORSKIEGO i Hanny STAROSZCZYK

Chemia żywności
Tom 2. Biologiczne właściwości składników żywności

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-19626-4 t. 2
ISBN: 978-83-01-19634-9 t. 1-2
Warszawa 2017

Format 16,5×23,5 cm
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 344

Chemia żywności jest nauką o składnikach, dodatkach oraz zanieczyszczeniach surowców i produktów żywnościowych. Zajmuje się biochemicznymi i chemicznymi reakcjami zachodzącymi w przechowywanej i przetwarzanej żywności oraz ich wpływem na jej cechy sensoryczne, wartość biologiczną i zdrowotność.

W tomie 2 podręcznika opisano:

 • witaminy;
 • rodniki, utleniacze i przeciwutleniacze
 • nieodżywcze substancje prozdrowotne pochodzenia roślinnego;
 • alergeny oraz mutagenne i rakotwórcze składniki żywności;
 • toksyny surowców żywnościowych;
 • dodatki do żywności i suplementy diety;
 • analizę oraz zasady zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Autorami podręcznika są specjaliści z Polskich ośrodków akademickich, mający duże doświadczenie badawcze i dydaktyczne.
Publikacja jest przeznaczona dla studentów nauk o żywności na uniwersytetach przyrodniczych, politechnikach, uniwersytetach medycznych oraz dla pracowników gospodarki żywnościowej.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/termografia-i-spektrometria-w-podczerwieni-229x300.jpg

Bogusław WIĘCEK, Krzysztof PACHOLSKI, Robert OLBRYCHT, Robert STRĄKOWSKI, Marcin KAŁUŻA, Mariusz BORECKI, Wacław WITTCHEN

Termografia i spektrometria w podczerwieni
Zastosowania przemysłowe

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-19187-0
Warszawa 2017

Format 16,5×23,5 cm
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 348

Technika termowizyjna w podczerwieni rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Większa dostępność detektorów i kamer, ich mniejsza cena oraz lepsze parametry techniczne sprawiają, że zwiększa się liczba nowych zastosowań termowizji w podczerwieni. Wraz z nią rośnie zapotrzebowanie na literaturę techniczną z tego zakresu.

Niniejsza publikacja jest poświęcona głównie praktycznym zastosowaniom termowizji w przemyśle. Autorzy prezentują w niej podstawy techniki termowizyjnej w podczerwieni, z uwzględnieniem podstaw fizycznych oraz budowę i działanie współczesnych kamer. Szczególną uwagę poświęcono metodyce poprawnego wykonywania praktycznych badań termowizyjnych, mając na względzie rodzaj kamery, właściwości badanego obiektu i warunki otoczenia.

Książka jest dedykowana przede wszystkim inżynierom z branży metalurgicznej, elektrycznej, mechanicznej oraz budowlanej. Może też stanowić dobrą pozycję literaturową na wykładach oraz ćwiczeniach laboratoryjnych na uczelniach technicznych, a także na zajęciach z fizyki, czy przedmiotów dotyczących nowych metod diagnostyki na studiach medycznych.

W książce zawiera dedykację: Naszym Najbliższym

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/podstawy-chromatografii-229x300.jpg

Zygfryd WITKIEWICZ, Joanna KAŁUŻNA-CZAPLIŃSKA

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-19233-4
Warszawa 2017
Wydanie VI – 1 w PWN

Format B5
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 456

Chromatografia jest jedną z najważniejszych dziedzin nauk chemicznych i najważniejszą metodą analizy związków organicznych. Chromatografy są używane we wszystkich laboratoriach analitycznych na świecie. Jest to wciąż rozwijana dziedzina wiedzy, tak w zakresie aparatury jak i jej zastosowań.

Niniejsza książka jest szóstym wydaniem publikacji, noszącej najpierw tytuł „Podstawy Chromatografii”, a od czwartego wydania „Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych”. Każda edycja, oprócz wiedzy niezmiennej, stanowiącej istotę rozdzielania chromatograficznego i zawierającej opis charakterystyki tego rozdzielania, prezentuje również wiedzę najnowszą.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków chemicznych, farmaceutycznych, biologicznych, biochemicznych, biotechnologicznych, kosmetycznych i ochrony środowiska, którzy uczą się chromatografii od początku oraz dla pracowników laboratoriów przemysłowych i naukowych, którzy chcą pogłębiać, poszerzać i uaktualniać swoją wiedzę. Zawiera wiadomości teoretyczne, a także elementy poradnika ułatwiającego pracę w laboratorium chromatograficznym i pozwalającego unikać błędów podczas analizy chromatograficznej.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/mikrobiologiczne-zanieczyszczenia-zywnosci-229x300.jpg

Pasqualina LAGANÁ, Gabriella CARUSO, Caterina BARONE, Giorgia CARUSO, Salvatore PARISI, Lucia MELCARNE, Francesco MAZZÙ, Antonino SANTI DELIA

Mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności

Przekład Agnieszka Błaszczak
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-19430-7
Warszawa 2017

Format B5
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 114
Wydanie I

Żywność jest źródłem składników odżywczych dla człowieka, ale też idealnym środowiskiem rozwoju wielu mikroorganizmów. Dlatego higiena wytwarzania żywności, to jeden z najważniejszych elementów produkcji spożywczej.

W publikacji omówiono zagrożenia chemiczne, mające wpływ na produkty spożywcze z perspektywy mikrobiologii. Są one wynikiem oddziaływania dodatków do żywności, zanieczyszczeń pochodzących od materiałów do pakowania, substancji chemicznych wykorzystywanych w systemach czyszczących oraz toksyn mikrobiologicznych. Wszystkie zagadnienia przedstawione są na przykładach i dotyczą m. in. histaminy w rybach i produktach rybnych, toksyn biologicznych i przyczyn ich występowania, czynników wpływających na powstawanie biofilmów i strategii kontrolnych oraz zagrożeń ze strony Escherichia coli.

Książka jest adresowana do chemików, mikrobiologów, technologów żywności, przedstawicieli zawodów medycznych oraz weterynarzy.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/geologia-historyczna-229x300.jpg

Włodzimierz MIZERSKI, Stanisław ORŁOWSKI

Geologia historyczna

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-19350-8
Warszawa 2017

Format 16, 5×23, 5 cm
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 274
Wydanie III, zmienione

Geologia historyczna to książka, w której Autorzy przedstawiają dzieje Ziemi, pokazują rozmieszczenie dawnych lądów i mórz, zmiany klimatu i ewolucję życia na naszej planecie. Publikacja zawiera najbardziej aktualne informacje dotyczące dziejów Ziemi, skorupy ziemskiej, ewolucji pozostałych sfer planety, historii atmosferycznego tlenu, klimatu, a także rozwoju świata organicznego w przeszłości.

Nowe wydanie niesie za sobą istotne zmiany dotyczące podziału dziejów Ziemi oraz uzupełnienia o ważne, poprzednio nieeksponowane elementy historii różnych części litosfery. Wymieniona została znaczna część ilustracji, w tym dotyczące rozmieszczenia kontynentów i oceanów. Ponadto wzbogacono książkę o ilustracje nowe, pokazujące m. in. charakterystykę nieprzedstawianych wcześniej obszarów w poszczególnych okresach dziejów Ziemi. Opisując kolejne epoki geologiczne, Autorzy posługują się zwykle przykładami z obszaru Polski. Wybrane zagadnienia prezentują również w nawiązaniu do historii litosfery z pozostałej części Europy i innych kontynentów.

Geologia historyczna, to przede wszystkim uniwersalny podręcznik dla studentów wydziałów przyrodniczych. Będzie też z pewnością pomocny dla wykładowców geologii i nauczycieli. Autorzy dołożyli starań, aby wysokiemu poziomowi merytorycznemu książki towarzyszył przystępny język, dzięki czemu może ona zaciekawić wszystkich, również osoby niemające na co dzień związków z geologią, lecz interesujące się przeszłością Ziemi, jej biosfery i procesami rządzącymi rozwojem naszej planety.

Książka zawiera dedykację:
Pamięci Ireny Orłowskiej i Zorzanny Kosickiej książkę tę poświęcamy

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-1-229x300.jpg

John McMurry

Chemia organiczna. Tom 1.

Z angielskiego tłumaczyli: Henryk Koroniak, Jakub Grajewski, Katarzyna Koroniak-Szejn, Jan Milecki
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN 978-83-01-19452-9 t. 1
ISBN 978-83-01-19453-6 t. 1-5
Warszawa 2017

Format 20, 5×24, 5 cm
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 254

I część 5-tomowego znakomitego podręcznika akademickiego Chemii organicznej, znanego i polecanego na Polskich uczelniach!

Książkę cechuje: przystępny, systematyczny wykład chemii organicznej; nowatorski sposób wyjaśniania mechanizmów reakcji; doskonały pod względem dydaktycznym i metodycznym układ materiału; świetne opracowanie graficzne; bogaty materiał ilustracyjny.

Uaktualnione wydanie, będące tłumaczeniem najnowszego wydania oryginalnego, zawiera bogaty materiał rozszerzający i uzupełniający w postaci: krótkich paragrafów wprowadzających do każdego rozdziału; ponad 1800 zadań wraz ze sposobami rozwiązań; nowego rozdziału Mechanizmy reakcji, który został dodany do zadań na końcu większości rozdziałów; nowego działu Doskonal swoje umiejętności analityczne i zdolność wnioskowania, prezentującego medyczne, farmaceutyczne i biologiczne zastosowanie chemii organicznej; opracowania Coś ciekawego, które uzupełniają tekst i pokazują atrakcyjne zastosowania chemii; podsumowań i haseł do zapamiętania oraz zestawień głównych reakcji omawianych w rozdziale.

Zawartość tomu 1:

Rozdziały:

 • Struktura i wiązania chemiczne
 • Wiązania spolaryzowane; kwasy i zasady
 • Związki organiczne: alkany i ich stereochemia
 • Związki organiczne: cykloalkany i ich stereochemia
 • Stereochemia tetraedrycznych atomów węgla
 • Przegląd reakcji organicznych

Coś ciekawego:

 • Żywność organiczna: ryzyko i korzyści
 • Alkaloidy: od kokainy do znieczulenia stomatologicznego
 • Ropa naftowa
 • Mechanika molekularna
 • Chiralne leki
 • Skąd się biorą leki?
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-2-229x300.jpg

John McMurry

Chemia organiczna. Tom 2.

Z angielskiego tłumaczyli: Henryk Koroniak, Jakub Grajewski, Katarzyna Koroniak-Szejn, Jan Milecki
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN 978-83-01-19454-3 t. 2
ISBN 978-83-01-19453-6 t. 1-5
Warszawa 2017

Format 20, 5×24, 5 cm
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 630

II część 5-tomowego znakomitego podręcznika akademickiego Chemii organicznej, znanego i polecanego na Polskich uczelniach!

Książkę cechuje: przystępny, systematyczny wykład chemii organicznej; nowatorski sposób wyjaśniania mechanizmów reakcji; doskonały pod względem dydaktycznym i metodycznym układ materiału; świetne opracowanie graficzne; bogaty materiał ilustracyjny.

Uaktualnione wydanie, będące tłumaczeniem najnowszego wydania oryginalnego, zawiera bogaty materiał rozszerzający i uzupełniający w postaci: krótkich paragrafów wprowadzających do każdego rozdziału; ponad 1800 zadań wraz ze sposobami rozwiązań; nowego rozdziału Mechanizmy reakcji, który został dodany do zadań na końcu większości rozdziałów; nowego działu Doskonal swoje umiejętności analityczne i zdolność wnioskowania, prezentującego medyczne, farmaceutyczne i biologiczne zastosowanie chemii organicznej; opracowania Coś ciekawego, które uzupełniają tekst i pokazują atrakcyjne zastosowania chemii; podsumowań i haseł do zapamiętania oraz zestawień głównych reakcji omawianych w rozdziale.

Zawartość tomu 2:

Rozdziały:

 • Alkeny: struktura i reaktywność, synteza i reakcje
 • Alkiny: wprowadzenie do syntezy organicznej
 • Halogenki organiczne
 • Reakcje halogenków alkilów
 • Określanie struktury cząsteczki: spektrometria mas i spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego
 • Sprężone dieny. Spektroskopia w nadfiolecie

Coś ciekawego:

 • Bioposzukiwania: polowanie na produkty naturalne
 • Terpeny: alkeny występujące w przyrodzie
 • Naturalnie występujące związki halogenoorganiczne
 • Zielona chemia
 • Rentgenografia strukturalna
 • Mikroobrazowanie
 • Fitilitografia
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-3-229x300.jpg

John McMurry

Chemia organiczna. Tom 3.

Z angielskiego tłumaczyli: Henryk Koroniak, Jakub Grajewski, Katarzyna Koroniak-Szejn, Jan Milecki
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN 978-83-01-19455-0 t. 3
ISBN 978-83-01-19453-6 t. 1-5
Warszawa 2017

Format 20, 5×24, 5 cm
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 918

III część 5-tomowego znakomitego podręcznika akademickiego chemii organicznej, znanego i polecanego na Polskich uczelniach!

Książkę cechuje: przystępny, systematyczny wykład chemii organicznej; nowatorski sposób wyjaśniania mechanizmów reakcji; doskonały pod względem dydaktycznym i metodycznym układ materiału; świetne opracowanie graficzne; bogaty materiał ilustracyjny.

Uaktualnione wydanie, będące tłumaczeniem najnowszego wydania oryginalnego, zawiera bogaty materiał rozszerzający i uzupełniający w postaci: krótkich paragrafów wprowadzających do każdego rozdziału; ponad 1800 zadań wraz ze sposobami rozwiązań; nowego rozdziału Mechanizmy reakcji, który został dodany do zadań na końcu większości rozdziałów; nowego działu Doskonal swoje umiejętności analityczne i zdolność wnioskowania, prezentującego medyczne, farmaceutyczne i biologiczne zastosowanie chemii organicznej; opracowania Coś ciekawego, które uzupełniają tekst i pokazują atrakcyjne zastosowania chemii; podsumowań i haseł do zapamiętania oraz zestawień głównych reakcji omawianych w rozdziale.

Zawartość tomu 3:

Rozdziały:

 • Benzen i aromatyczność
 • Chemia benzenu: aromatyczna substancja elektrofilowa
 • Alkohole i fenole
 • Etery i epoksydy; tiole i sylfidy
 • Wstęp do chemii związków karbonylowych
 • Aldehydy i ketony: reakcje addycji nukleofilowej

Coś ciekawego:

 • Aspiryna, niesteroidowe leki antyzapalne i inhibitory cyklooksygenazy
 • Chemia kombinatoryczna
 • Etanol – związek chemiczny, lekarstwo, trucizna
 • Żywice epoksydowe i środki klejące
 • Synteza enencjoselektywna
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-4-229x300.jpg

John McMurry

Chemia organiczna. Tom 4.

Z angielskiego tłumaczyli: Henryk Koroniak, Jakub Grajewski, Katarzyna Koroniak-Szejn, Jan Milecki
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN 978-83-01-19456-0 t. 4
ISBN 978-83-01-19453-6 t. 1-5
Warszawa 2017

Format 20, 5×24, 5 cm
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 1180

IV część 5-tomowego znakomitego podręcznika akademickiego chemii organicznej, znanego i polecanego na Polskich uczelniach!

Książkę cechuje: przystępny, systematyczny wykład chemii organicznej; nowatorski sposób wyjaśniania mechanizmów reakcji; doskonały pod względem dydaktycznym i metodycznym układ materiału; świetne opracowanie graficzne; bogaty materiał ilustracyjny.

Uaktualnione wydanie, będące tłumaczeniem najnowszego wydania oryginalnego, zawiera bogaty materiał rozszerzający i uzupełniający w postaci: krótkich paragrafów wprowadzających do każdego rozdziału; ponad 1800 zadań wraz ze sposobami rozwiązań; nowego rozdziału Mechanizmy reakcji, który został dodany do zadań na końcu większości rozdziałów; nowego działu Doskonal swoje umiejętności analityczne i zdolność wnioskowania, prezentującego medyczne, farmaceutyczne i biologiczne zastosowanie chemii organicznej; opracowania Coś ciekawego, które uzupełniają tekst i pokazują atrakcyjne zastosowania chemii; podsumowań i haseł do zapamiętania oraz zestawień głównych reakcji omawianych w rozdziale.

Zawartość tomu 4:

Rozdziały:

 • Kwasy karboksylowe i nitryle
 • Pochodne kwasów karboksylowych: reakcje nukleofilowej substytucji acylowej
 • Reakcje substytucji alfa w związkach karbonylowych
 • Reakcje kondensacji karbonylowej
 • Aminy i związki heterocykliczne

Coś ciekawego:

 • Witamina C
 • Antybiotyki β-laktamowe
 • Barbiturany
 • Wstęp do metabolizmu
 • Zielona chemia II: ciecze jonowe
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-5-229x300.jpg

John McMurry

Chemia organiczna. Tom 5.

Z angielskiego tłumaczyli: Henryk Koroniak, Jakub Grajewski, Katarzyna Koroniak-Szejn, Jan Milecki
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN 978-83-01-19457-4 t. 5
ISBN 978-83-01-19453-6 t. 1-5
Warszawa 2017

Format 20, 5×24, 5 cm
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 1498

V część 5-tomowego znakomitego podręcznika akademickiego chemii organicznej, znanego i polecanego na Polskich uczelniach!

Książkę cechuje: przystępny, systematyczny wykład chemii organicznej; nowatorski sposób wyjaśniania mechanizmów reakcji; doskonały pod względem dydaktycznym i metodycznym układ materiału; świetne opracowanie graficzne; bogaty materiał ilustracyjny.

Uaktualnione wydanie, będące tłumaczeniem najnowszego wydania oryginalnego, zawiera bogaty materiał rozszerzający i uzupełniający w postaci: krótkich paragrafów wprowadzających do każdego rozdziału; ponad 1800 zadań wraz ze sposobami rozwiązań; nowego rozdziału Mechanizmy reakcji, który został dodany do zadań na końcu większości rozdziałów; nowego działu Doskonal swoje umiejętności analityczne i zdolność wnioskowania, prezentującego medyczne, farmaceutyczne i biologiczne zastosowanie chemii organicznej; opracowania Coś ciekawego, które uzupełniają tekst i pokazują atrakcyjne zastosowania chemii; podsumowań i haseł do zapamiętania oraz zestawień głównych reakcji omawianych w rozdziale.

Zawartość tomu 4:

Rozdziały:

 • Biocząsteczki: węglowodany
 • Biocząsteczki: aminokwasy, peptydy i białka
 • Biocząsteczki: lipidy
 • Biocząsteczki: kwasy nukleinowe
 • Chemia organiczna szlaków metabolicznych
 • Orbitale molekularne a chemia organiczna: reakcje pericykliczne
 • Syntetyczne polimery

Coś ciekawego:

 • Słodkość
 • Bank struktur białkowych
 • Tłuszcze nasycone, cholesterol i choroby serca
 • Genetyczny odcisk palca
 • Satyny
 • Witamina D – słoneczna witamina
 • Polimery biodegradowalne
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/mikroskopia-chemiczna-229x300.jpg

Marek SZKLARCZYK

Mikroskopia chemiczna i analityczne techniki wielowymiarowe oraz sprzężone

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-20794-6
Warszawa 2019. Data premiery: 10.09.2019 r.

Format   B5
Rodzaj oprawy: miękka
Liczba stron: 104
Cena: 49 zł

EPUB/MOBI – TAK
IBUK – TAK

Informacja o Autorze:
Prof. dr hab. Marek Szklarczyk, Laboratorium Elektrochemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Kategoria i podkategoria:
Nauki matematyczno-przyrodnicze » Chemia » Inne » Mikroskopia chemiczna i analityczne techniki wielowymiarowe oraz sprzężone

Słowa kluczowe:
Techniki mikroskopii chemicznej, wielowymiarowe techniki chromatograficzne, techniki sprzężone

Opis:
Kompendium wiedzy o nowoczesnych technikach analitycznych zawiera informacje na temat technik obrazowania chemicznego, czyli tzw. technik mikroskopii chemicznej.
Książka poświęcona jest najnowszym technikom obrazowania chemicznego, czyli mikroskopii chemicznej, analitycznym technikom wielowymiarowym oraz technikom sprzężonym dla których aparatura jest obecnie dostępna na rynku analitycznym.
W książce przedstawione są w zwięzły sposób podstawy teoretyczne omawianych technik oraz sposób działania aparatury pomiarowej, a następnie przedstawione są możliwości zastosowań danej metody z podaniem konkretnych przykładów. Taki układ książki zapewnia szybkie zapoznanie się z możliwościami przedstawionych metod i wybranie metody pozwalającej na zweryfikowanie własnych hipotez badawczych, czy też zapewnienie wyboru odpowiedniej techniki do kontroli procesów produkcyjnych jak i analiz środowiskowych.
Publikacja skierowana jest do personelu laboratoriów analitycznych, studentów i osób przygotowujących wykłady na wydziałach chemii, biologii, fizyki i wydziałach materiałowych jak i wszystkich osób pragnących zapoznać się z najnowszymi technikami analitycznymi.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/biologiczne-aspekty-oczyszczania-sciekow-229x300.jpg

Mieczysław Kazimierz BŁASZCZYK

Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-20426-6
Warszawa 2019. Data premiery 21.01.2019 r.

Format   B5
Rodzaj oprawy: miękka
Liczba stron: 600
Cena: 89 zł

EPUB/MOBI – TAK
IBUK – TAK

Informacja o Autorze:
Mieczysław Kazimierz Błaszczyk pracuje w Samodzielnym Zakładzie Biologii Mikroorganizmów na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kategoria i podkategoria:
Nauki matematyczno-przyrodnicze » Biologia » Ekologia i ochrona środowiska » Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków

Słowa kluczowe:
ścieki, bakteryjny metabolizm, biologiczne systemy oczyszczania ścieków, bioreaktory, usuwanie azotu, usuwanie fosforu, ścieki przemysłu spożywczego, ścieki farmaceutyczne, ścieki rafineryjno-petrochemiczne, ścieki celulozowo-papiernicze, odpady i ich utylizacja, odpady komunalne

Opis:
Publikacja prezentuje nowoczesne i konwencjonalne technologie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych i bioprzemysłowych . Wyjaśni wszystkie procesy biologicznego oczyszczania ścieków oraz tworzenie różnych struktur biologicznych zbudowanych z mikroorganizmów, typy hodowli i typy bioreaktorów stosowanych do hodowli mikroorganizmów.
Podręcznik Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków prezentuje nowoczesne i konwencjonalne procesy biotechnologicznego oczyszczania ścieków organicznych, oparte na wykorzystaniu mikroorganizmów jako katalizatorów reakcji biochemicznych do usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz różnych form azotu nieorganicznego, fosforu oraz siarczanów. Autor opisuje metody biologicznego oczyszczania ścieków bioprzemysłowych i wybranych ścieków pochodzących z różnych gałęzi przemysłu, utylizacji odpadów komunalnych i odcieków składowiskowych, a także skład jakościowy i ilościowy głównych taksonów tworzących wspólnoty mikroorganizmów w różnego typu bioreaktorach, uczestniczących w biologicznym oczyszczaniu ścieków.

Podręcznik jest adresowany do studentów biologii, biotechnologii, ochrony środowiska, bioinżynierii środowiska.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-229x300.jpg

Marcin KAŹMIERCZAK, Tomasz CYTLAK, Katarzyna KORONIAK-SZEJN, Henryk KORONIAK

Chemia organiczna. Testy egzaminacyjne z rozwiązaniami.

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-20603-1
Warszawa 2019. Data premiery: 20.06.2019 r.

Format   B5
Rodzaj oprawy: miękka
Liczba stron: 200
Cena: 59 zł

EPUB/MOBI – TAK
IBUK – TAK

Kategoria i podkategoria:
iBuk » Nauki matematyczno-przyrodnicze » Chemia »Chemia organiczna

Informacja o Autorach:
dr Marcin KAŹMIERCZAK, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii; dr Tomasz CYTLAK, starszy wykładowca, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii; dr Katarzyna KORONIAK-SZEJN, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii; prof. dr hab. Henryk KORONIAK, Profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

Opis:
Publikacja zawiera zbiór testów przygotowujących do egzaminu z chemii organicznej. Pytania zbudowane są tak, jak rzeczywiste arkusze egzaminacyjne. Rozwiązania to nie tylko prawidłowe odpowiedzi ale również sposoby dojścia do nich. Przestudiowanie testów wraz z rozwiązaniami pomoże studentom w praktycznym wykorzystaniu zdobytej już wiedzy.
Autorzy tej książki, to pracownicy Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwenci Wydziału Chemii UAM, na którym ukończyli studia magisterskie. Profesor Henryk Koroniak jest cenionym w Polsce i za granicą naukowcem, bardzo zaangażowanym w proces dydaktyczny i od wielu lat prowadzi obowiązkowy kurs z chemii organicznej. Doktorzy Tomasz Cytlak i Marcin Kaźmierczak po uzyskaniu stopnia naukowego na macierzystym Wydziale związali się z nim, podejmując się pracy naukowo-dydaktycznej. Doktor Katarzyna Koroniak-Szejn obroniła się w Niemczech na Uniwersytecie w Münster i po okresie stażu podoktorskiego podjęła pracę na Wydziale Chemii UAM.
Wszyscy są zaangażowani w zajęcia dydaktyczne ze studentami i prowadzą m.in. zajęcia laboratoryjne i seminaryjne z chemii organicznej. Zainteresowania naukowe autorów to przede wszystkim chemia organiczna: synteza i związane z nią przekształcenia, jak i mechanizmy reakcji, ustalanie struktur, badania spektroskopowe.
Publikacja skierowana jest do studentów pierwszych trzech lat studiów chemicznych na uczelniach akademickich.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/i-chemiczne-lamiglowki-210x300.jpg

Elżbieta WOJACZYŃSKA, Jacek WOJACZYŃSKI

Chemiczne łamigłówki Chemia życia codziennego, chemiczne ciekawostki i paradoksy w pytaniach i zadaniach

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-21434-0
Warszawa 2021. Data premiery: 20.02.2021 r.

Wymiary: 16.5 x 23.5 cm
Rodzaj oprawy: miękka
Liczba stron: 266
Cena: 69 zł

EPUB/MOBI – NIE

IBUK – NIE

Informacja o Autorach:
Dr hab. Jacek Wojaczyński jest absolwentem XIV Liceum Ogólnokształcącego im Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, laureatem Olimpiady Chemicznej i brązowym medalistą Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej. W latach 1988-1993 studiował na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, w 1993 roku został zatrudniony na etacie asystenta, a w 1998 roku obronił pracę doktorską z chemii metaloporfiryn na Wydziale Chemii UWr.  Od 1998 roku pracuje na stanowisku adiunkta na tym samym wydziale, w 2017 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego za cykl prac dotyczących degradacji makrocykli tetrapirolowych.

Dr. hab. Jacek Wojaczyński jest autorem lub współautorem ok. 40 prac naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 2 rozdziałów w książkach. W ramach pracy dydaktycznej od 1993 r. prowadził zajęcia z podstaw chemii dla studentów I roku kierunków chemicznych, w tym wykład w języku angielskim dla kierunku Chemistry. Od kilku lat pracuje dodatkowo jako nauczyciel chemii na poziomie licealnym (British International School of Wrocław, Liceum Ogólnokształcące nr V we Wrocławiu).

Od początku pracy na uczelni zaangażował się w popularyzację chemii, przygotowując  liczne wykłady popularnonaukowe, między innymi w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Dni Nauki i Techniki i Wszechnicy Chemicznej. Prowadził też wspólnie z żoną, Elżbietą Wojaczyńską, zajęcia dla dzieci – studentów Akademii Młodych Odkrywców Politechniki Wrocławskiej. Jest członkiem Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej

Jacek Wojaczyński jest zapalonym miłośnikiem rozrywek umysłowych, uczestnikiem turniejów szaradziarskich, trzykrotnym Szaradziarskim Mistrzem Polski (2006, 2008, 2010), autorem licznych krzyżówek i innych zadań publikowanych miedzy innymi na łamach „Rozrywki”.

Dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska, profesor uczelni, związana jest z Wydziałem Chemicznym Politechniki Wrocławskiej od czasu studiów, przechodząc następnie kolejne etapy awansu naukowego (doktorat 2001, habilitacja 2014). Osiągnęła znaczący dorobek w dziedzinie chemii organicznej, w szczególności syntezy związków optycznie czynnych do zastosowań biomedycznych (ponad 40 artykułów naukowych, 2 rozdziały w monografiach, kilkanaście patentów). Współpracuje z szeregiem ośrodków krajowych i zagranicznych, m. in. w zakresie badania aktywności antyproliferacyjnej i antywirusowej otrzymywanych związków. Edytor pomocniczy w czasopiśmie Chemical Papers. Od 2016 roku pełni funkcję przewodniczącej Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, jest również aktywnym członkiem międzynarodowej sieci SeS Redox and Catalysis. Aktywnie uczestniczy w kształceniu studentów, również w formie tutoringu (projekt „Mistrzowie dydaktyki”). Angażuje się również w szereg działań związanych z promocją wydziału oraz z popularyzacją nauki. Pełni funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Chemicznego ds. Promocji, jest wydziałowym koordynatorem Dolnośląskiego Festiwalu Nauki i Pełnomocnikiem Rektora ds. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej.

Prof. E. Wojaczyńska wielokrotnie przygotowywała wykłady i warsztaty chemiczne dla uczniów szkół wrocławskich i spoza Wrocławia.  Jest stałym współpracownikiem działającej na Politechnice Wrocławskiej „Akademii Młodych Odkrywców”, przedstawiając wykłady z pokazami podczas zajęć prowadzonych we Wrocławiu i innych miastach Dolnego Śląska. Prowadzi także warsztaty dla nauczycieli organizowane przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

Prof. E. Wojaczyńska jest wiceprzewodniczącą Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej.  Aktywnie uczestniczyła także w organizacji finałowego etapu konkursu dla dolnośląskich gimnazjalistów w ramach projektu „Młody chemik eksperymentuje”.

Była wielokrotnie nagradzana nagrodą Rektora Politechniki Wrocławskiej i nagrodą dziekana Wydziału Chemicznego. W 2011 roku odznaczona została Medalem Stulecia Politechniki Wrocławskiej, a w roku 2018 – Brązową Odznaką Politechniki Wrocławskiej i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Kategoria i podkategoria:
Publikacje PWN » Podręczniki PWN » Nauki przyrodnicze » Chemia » Chemiczne łamigłówki

Słowa kluczowe:
Zadania, chemia ogólna, olimpiada chemiczna, wzór chemiczny, izometria, równanie reakcji, wzory chemiczne

Opis:
Zbiór zadań przeznaczony jest głównie dla uczniów szkół średnich, ale może być wykorzystywany jako materiał uzupełniający i urozmaicający kształcenie na początkowych etapach studiów, przede wszystkim na I roku, w ramach zajęć z Podstaw chemii lub Chemii ogólnej, prowadzonych na większości wydziałów chemii wyższych uczelni w Polsce.

Każdy z rozdziałów książki Chemiczne łamigłówki został podzielony na dwie części. W pierwszej z nich pojawiają się pytania testowe i proste problemy obliczeniowe (zadania treningowe), w drugiej – zadania bardziej rozbudowane (łamigłówki). Niektóre zadania mają rzadko spotykaną, atrakcyjną postać, np. formę krzyżówki. Szereg pytań dotyczy chemii życia codziennego i zagadnień nietypowych:

 • co nadaje zapach perfumom Chanel nr 5?
 • czy wszystkie sole są słone?
 • co najskuteczniej gasi pożar?
 • ile wody jest w wodzie ciężkiej, a ile w wodzie ognistej?
 • czy rozcieńczając kwas wodą, można uzyskać roztwór o pH = 8?

Publikacja przeznaczona jest głównie dla zainteresowanych chemią uczniów szkół średnich, ale także studentów pierwszych lat kierunków chemicznych i pokrewnych. Mogą ją wykorzystywać nauczyciele, zarówno realizując program nauczania, jak i podczas zajęć dodatkowych. Do rozwiązania większości problemów wystarczy podstawowa wiedza chemiczna i umiejętność logicznego myślenia, zatem po książkę mogą sięgnąć wszyscy, którzy mają lub mieli kiedykolwiek styczność z chemią.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/maszyna_genow-201x300.jpg

Venki RAMAKRSHNAN

Maszyna genów
Wyścig do rozszyfrowania tajemnic rybosomu

Wydawnictwo Copernicus Center Press
ISBN: 978-83-7886-554-4
Kraków 2021. Data premiery: 17.02.2021 r.

Wymiary: 14.0 x 21.5 cm

Rodzaj oprawy: zintegrowana
Liczba stron: 336
Cena: 59.90 zł

Informacja o Autorze:
Richard Dawkins Venkatraman Venki Ramakrishnan – amerykański biofizyk pochodzenia indyjskiego, związany z Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, wykładowca w Trinity College. W 2009 został wyróżniony, wraz z Adą Jonath i Thomasem Steitzem, Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii za badania nad strukturą i funkcją rybosomów.

Kategoria i podkategoria:
Nauki ścisłe i przyrodnicze » Chemia » Wzbogacanie pierwiastków śladowych w aspekcie ich oznaczania technikami spektrometrii atomowej

Opis:
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii opowiada pasjonującą historię wyścigu do rozszyfrowania wewnętrznych mechanizmów najważniejszej cząsteczki organizmów żywych. Każdy słyszał o DNA, jednak niewielu z nas wie, czym są rybosomy. To ogromne konstrukcje molekularne, biologiczne maszyny, bez których żadna żywa komórka nie może funkcjonować. Wiedza na temat rybosomów wykorzystywana jest m.in. w leczeniu śmiertelnych chorób. Badania w dziedzinie biologii molekularnej, których celem było zrozumienie struktury rybosomu i jego funkcji, są jednym z wątków opowieści. Drugi, wybitnie osobisty, obejmuje portrety naukowców jako zwykłych ludzi, motywowanych nie tylko pragnieniem poznania tajemnic przyrody, lecz także osobistymi aspiracjami. Książkę tę powinien przeczytać każdy, kto chce poznać mechanizmy funkcjonowania współczesnej nauki. Znajdzie tu wszystko: ambicje, zazdrość i grupową rywalizację – a także heroiczną pracę po nocach, pełzające niepokoje i katastrofalne błędy – Nature Maszyna genów pozostanie długo ważnym dokumentem w historii nauki.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/i-chemia-piekna-tom-1-211x300.jpg

Marcin MOLSKI

Chemia Piękna Tom 1 Podział związków ze względu na budowę i funkcję

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
EAN: 9788301215736
Warszawa 2021. Data premiery: 15.02.2021 r.

Wymiary: 16.5 x 23.5 cm
Liczba stron: 504
Cena: 99 zł

EPUB/MOBI – TAK

IBUK – TAK

Informacja o Autorze:
Doktor habilitowany, profesor UAM, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca wyższych szkół kosmetycznych.

Zajmuje się m.in. teoretycznym badaniem właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych substancji bioaktywnych o znaczeniu kosmetycznym i leczniczym. Autor ponad 100 publikacji naukowych oraz książek: Fizyka piękna, Chemia piękna, Fractal time of life, Nowoczesne składniki kosmetyków, Nowoczesna kosmetologia.

Kategoria i podkategoria:
Publikacje PWN » Podręczniki PWN » Nauki przyrodnicze » Chemia » Chemia Piękna

Słowa kluczowe:
Chemia kosmetyczna, kosmetyka, kosmetologia

Opis:
Nowoczesna, kompleksowa publikacja z zakresu chemii kosmetycznej!

Nowe, rozszerzone wydanie znanego na rynku podręcznika składa się z dwóch tomów. Książka jest napisana w przystępny sposób, umożliwiający zapoznanie się z podstawami chemii ogólnej, fizycznej, nieorganicznej i organicznej w aspekcie substancji i zjawisk, o znaczeniu kosmetycznym. Substancje aktywne kosmetyków są sklasyfikowane w oparciu o budowę chemiczną i funkcję, jaką pełnią w kosmetykach.

Na szczególną uwagę zasługuje rozdział poświęcony obliczeniom in silico i modelowaniu teoretycznym składników kosmetyków, który jest pierwszym książkowym przedstawieniem tej tematyki w Polsce.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów wyższych szkół kosmetycznych, kosmetologicznych i medycznych, a także studentów chemii i biologii. Ze względu na praktyczne informacje dotyczące np. dawkowania witamin, mikro- i makroelementów, suplementów przeciwstarzeniowych, toksycznych składników kosmetyków, użyteczne informacje znajdą w niej osoby zainteresowane tymi zagadnieniami oraz profesjonaliści np. kosmetyczki.  Publikacja będzie pomocna również nauczycielom chemii oraz uczniom szkół średnich, ze względu na przystępny wykład zagadnień z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej.

TOM 1

Podział substancji ze względu na budowę i funkcje

 • kosmetyczna chemia nieorganiczna
 • kosmetyczna chemia organiczna
 • prawo kosmetyczne polskie i unijne
 • opis substancji, które były, są i w najbliższym czasie będą w kosmetyce stosowane
 • substancje kontrowersyjne i szkodliwe
 • eliksiry młodości – aktualna wiedza na temat procesów starzeniowych i substancji spowalniających starzenie lub niwelujących jego symptomy

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/chemia_piekna_tom2-210x300.jpeg

Marcin MOLSKI

Chemia Piękna Tom 2 Źródła substancji bioaktywnych

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
EAN: 9788301214906
Warszawa 2021. Data premiery: 15.02.2021 r.

Wymiary: 16.5 x 23.5 cm
Liczba stron: 564
Cena: 99 zł

EPUB/MOBI – TAK

IBUK – TAK

Informacja o Autorze:
Doktor habilitowany, profesor UAM, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca wyższych szkół kosmetycznych.

Zajmuje się m.in. teoretycznym badaniem właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych substancji bioaktywnych o znaczeniu kosmetycznym i leczniczym. Autor ponad 100 publikacji naukowych oraz książek: Fizyka piękna, Chemia piękna, Fractal time of life, Nowoczesne składniki kosmetyków, Nowoczesna kosmetologia.

Kategoria i podkategoria:
Publikacje PWN » Podręczniki PWN » Nauki przyrodnicze » Chemia » Chemia Piękna

Słowa kluczowe:
Chemia kosmetyczna, kosmetyka, kosmetologia

Opis:
Nowoczesna, kompleksowa publikacja z zakresu chemii kosmetycznej!

Nowe, rozszerzone wydanie znanego na rynku podręcznika składa się z dwóch tomów. Książka jest napisana w przystępny sposób, umożliwiający zapoznanie się z podstawami chemii ogólnej, fizycznej, nieorganicznej i organicznej w aspekcie substancji i zjawisk, o znaczeniu kosmetycznym. Substancje aktywne kosmetyków są sklasyfikowane w oparciu o budowę chemiczną i funkcję, jaką pełnią w kosmetykach.

Na szczególną uwagę zasługuje rozdział poświęcony obliczeniom in silico i modelowaniu teoretycznym składników kosmetyków, który jest pierwszym książkowym przedstawieniem tej tematyki w Polsce.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów wyższych szkół kosmetycznych, kosmetologicznych i medycznych, a także studentów chemii i biologii. Ze względu na praktyczne informacje dotyczące np. dawkowania witamin, mikro- i makroelementów, suplementów przeciwstarzeniowych, toksycznych składników kosmetyków, użyteczne informacje znajdą w niej osoby zainteresowane tymi zagadnieniami oraz profesjonaliści np. kosmetyczki.  Publikacja będzie pomocna również nauczycielom chemii oraz uczniom szkół średnich, ze względu na przystępny wykład zagadnień z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej.

TOM 2

Źródła substancji bioaktywnych

 • efektywne metody pozyskiwania składników aktywnych kosmetyków i suplementów
 • nowoczesne trendy i metody pozyskiwania oraz modelowania nowych, nieznanych związków wchodzących w skład nowoczesnych preparatów aktualnie znajdujących się na rynku
 • praktyczne wskazówki, jak odkrywać lub modelować związki chemiczne, które zapewnią efektywne działanie kosmetyków i suplementów
 • optymalny wybór kosmetyku lub suplementu wśród bogatej propozycji rynkowej, przy zastosowaniu jako kryterium wyboru informacji o składzie chemicznym produktu i zawartych w nim substancjach aktywnych.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/i-reakcje-w-roztworach-wodnych-w-teorii-i-zadaniach-207x300.jpg

Barbara PAC, Agata ZEGAR

Chemia. Reakcje w roztworach wodnych w teorii i zadaniach

Wydawnictwo OMEGA
ISBN: 978-83-7267-761-7
Kraków 2020. Data premiery: 19.12.2020 r.

Wymiary: 16.5 x 23.5 cm
Rodzaj oprawy: miękka
Liczba stron: 320
Cena: 40.01 zł

Informacja o Autorkach:
Barbara Pac oraz Agata Zegar – autorki wielu pomocy szkolnych i kompendiów dla maturzystów, wśród których wymienić można współtworzony przez nich „Trening przed maturą. Chemia. Podstawy” (2018). Barbara Pac jest także autorską samodzielnie wydanych kompendiów – np. „Chemia. Matura 2021/22. Zbiór zadań” (2020) oraz „Chemia. Matura 2021/22. Arkusze egzaminacyjne” (2020).

Kategoria i podkategoria:
Książki » Nauki ścisłe i przyrodnicze » Chemia » Chemia. Reakcje w roztworach wodnych w teorii i zadaniach

Opis:
Reakcje w roztworach wodnych w teorii i zadaniach to opracowanie kierowane do uczniów szkół średnich – zarówno klas maturalnych, jak i wcześniejszych. Publikacja została podzielona na dwie główne części. Część I koncentruje się wokół procesów przebiegających w wodnych roztworach kwasów, zasad i soli. Omówiony tu został m.in. przebieg procesu dysocjacji elektrolitycznej tych związków, procesu hydrolizy w roztworach soli, a także różne teorie kwasów i zasad. W części II poruszono szereg problemów związanych z reakcjami biegnącymi w roztworach wodnych (m.in. zobojętnianie, strącanie osadów, wypieranie słabych elektrolitów). Opracowanie poszczególnych zagadnień zostało zilustrowane licznymi przykładami, projektami doświadczeń i zadaniami (z pełnymi odpowiedziami). Uzupełnienie publikacji stanowi zestaw zadań z egzaminów maturalnych (próbnych i właściwych) związanych z omawianymi zagadnieniami.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Maria-Skłodowska-Curie-i-Warszawa-211x300.jpg

Zbigniew GROCHOWSKI

Maria Skłodowska-Curie i Warszawa
Miasto rodzinne Polki wszech czasów. 400 (200 plus 200) zadań i rozwiązań

Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788381803946
Toruń 2020 Data premiery: 18.12.2020

Wymiary: 19.0 x 23.0 cm

Rodzaj oprawy: miękka
Liczba stron: 135

Cena: 30.80 zł

Informacja o Autorze:
Zbigniew Grochowski – historyk, absolwent Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, emerytowany nauczyciel, pisarz i popularyzator historii

Kategoria i podkategoria:
Publikacje akademickie » Nauki ścisłe » Chemia » Historia chemii, Chemicy »Maria Skłodowska-Curie i Warszawa

Opis:
Maria Skłodowska-Curie, podwójna noblistka i Polka wszech czasów, oraz Warszawa, jej rodzinne miasto, są bohaterami najnowszej książki Zbigniewa Grochowskiego, cenionego w kraju pasjonata historii.
Książka charakteryzuje się nie tylko uzasadnioną fascynacją jej autora uczoną i dziejami stolicy, ale także ciekawą i bogatą treścią, wymagającą ogromnego wysiłku w zbieraniu i porządkowaniu źródeł.
Publikacja polecana miłośnikom działalności naukowej Marii Skłodowskiej-Curie i historii Warszawy oraz wszystkim, którzy interesują się niezwykłymi postaciami i miastami.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Maria-Skłodowska-Curie-Zakochana-w-nauce-227x300.jpg

Tomasz POSPIESZNY

Maria Skłodowska-Curie Zakochana w nauce

Wydawnictwo Po Godzinach
ISBN: 978-83-66546-11-0
Warszawa 2020

Wymiary: 17.0 x 23.0 cm

Rodzaj oprawy: twarda
Liczba stron: 400
Cena: 49.90 zł

Informacja o Autorze:
Tomasz Pospieszny  doktor habilitowany nauk chemicznych, poznaniak i bibliofil. Fascynat historii nauk przyrodniczych. Podziwia życie, pracę i wkład kobiet w tworzenie nauki. Autor przeprowadził poszukiwania archiwalne w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wiedniu, Genewie, Sevres, Haarlemie, Londynie, Paryżu, Sztokholmie, Nowym Yorku, Waszyngtonie, Filadelfii, Pasadenie, Marylandzie i Chicago. Jest samodzielnym pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także członkiem Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie

Kategoria i podkategoria:
Publikacje akademickie » Nauki ścisłe » Chemia » Historia chemii, Chemicy » Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauce

Opis:
Książka Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauce to wydana zupełnie na nowo – w oparciu o pierwszą książkową publikację Tomasza Pospiesznego z 2015 roku – biografia uczonej. Nowe wydanie zostało przejrzane, poprawione, poszerzone o tło historyczne i uzupełnione w oparciu o najnowsze badania, a także zupełnie zapomniane źródła, takie jak m.in. wspomnienia rodzeństwa: dr Bronisławy Dłuskiej i dra Józefa Skłodowskiego.

Tomasz Pospieszny sportretował uczoną i jej odkrycia w oparciu o najnowsze badania oraz zupełnie zapomniane lub dotychczas nieznane źródła.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/pierwiastki-czyli-z-czego-209x300.jpg

Jack CHALLONER
Tłumaczenie: Anna Blim

Pierwiastki czyli z czego zbudowany jest wszechświat

Wydawnictwo PUBLICAT
ISBN: 9788327126016
Poznań 2020. Data premiery: 29.10.2020 r.

Wymiary: 17.0 x 24.5 cm
Rodzaj oprawy: twarda
Liczba stron: 160
Cena: 39.90 zł

Informacja o Autorze:
Jack Challoner jest pisarzem naukowym mieszkającym w Anglii. Studiował fizykę w Imperial College w Londynie, a następnie kształcił się jako nauczyciel przedmiotów ścisłych i matematyki. Pracował w londyńskim Science Museum w Education Unit – oraz w interaktywnej galerii muzeum, Launchpad.

W 1991 roku zaczął pisać książki o nauce i technice, przeprowadzał pokazy naukowe w muzeach, bibliotekach i szkołach.

Przez dwa lata pracował nad rozwojem naukowych programów telewizyjnych dla BBC Scotland .

Wreszcie jest także muzykiem i piosenkarzem. Napisał „The Tenth Plot” -jazz-funkową operę o Układzie Słonecznym.

Kategoria i podkategoria:
Książki dla dzieci i młodzieży » Nauki ścisłe » Chemia » Pierwiastki czyli z czego zbudowany jest wszechświat

Opis:
Przewodnik po cegiełkach budujących wszechświat.
Co łączy Tadż Mahal i nasz kręgosłup? Wieżę Eiffla i krew? Sól w posiłkach i uliczne lampy, których światło prowadzi nas do domu? Odpowiedź: wapń, żelazo i sód – każde z nich jest pierwiastkiem.
Pierwiastki powstałe podczas Wielkiego Wybuchu (ang. Big Bang) i w supernowych oraz tworzone przez nie związki chemiczne ukształtowały Układ Słoneczny, a więc i Ziemię – planetę, na której żyjemy, powietrze, którym oddychamy, wodę, która stanowi podstawę naszej egzystencji, i białka, dzięki którym powstało życie.
Ta książka dostarcza niezbędnych informacji na temat każdego ze 118 znanych obecnie pierwiastków. Niektóre z nich, jak węgiel, tlen czy glin (w technice nazywany aluminium), są powszechnie znane; inne, jak gadolin czy tellur – znacznie mniej. Oprócz podstawowych wiadomości na temat poszczególnych pierwiastków, ich wykorzystania i tworzonych przez nie związków chemicznych, znajdziemy tu także fascynujące historie dotyczące ich odkrycia. Poznamy genezę układu okresowego zwanego tablicą Mendelejewa oraz wyjaśnienie struktury atomów – cegiełek tworzących wszystko, co nas otacza.
Niezrównany przewodnik po świecie nauki. Rzetelne źródło wiedzy, łatwej do przyswojenia i ubarwionej ciekawostkami.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Chemia-Kompendium-terminologii-oraz-nazewnictwa-związków-organicznych-194x300.jpg

Karol DUDEK-RÓŻYCKI, Michał PŁOTEK, Tomasz WICHUR

Chemia. Kompendium terminologii oraz nazewnictwa związków organicznych. Poradnik dla nauczycieli i uczniów

Wydawnictwo OMEGA
ISBN: 978-83-7267-761-7
Kraków 2020. Data premiery: 23.09.2020 r.

Wymiary: 16.5 x 23.5 cm
Rodzaj oprawy: miękka
Liczba stron: 80
Cena: 23 zł

Informacja o Autorach:
Karol Dudek-Różycki – doktor nauk chemicznych specjalizujący się w dydaktyce chemii – absolwent Wydziału Chemii UJ. Autor prac naukowych w zakresie dydaktyki chemii. Pomysłodawca warsztatów „Ostatni dzwonek przed maturą”. Przewodniczący komitetu organizacyjnego Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej. Organizator corocznej Próbnej Matury z Chemii z Wydziałem Chemii UJ oraz Dziennikiem Polskim, a tażke Wrześniowej Diagnozy Maturalnej. Trener w projekcie Uniwersytet Młodego Odkrywcy Chemia w moim otoczeniu.

Michał Płotek – doktor nauk chemicznych specjalizujący się w chemii koordynacyjnej. Autor artykułów naukowych w zakresie chemii związków kompleksowych. Wykładowca warsztatów „Ostatni dzwonek przed maturą”. Członek komitetu organizacyjnego Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej. Organizator i współautor arkuszy corocznej Próbnej Matury z Chemii z Wydziałem Chemii UJ i Dziennikiem Polskim, a tażke Wrześniowej Diagnozy Maturalnej. Kierownik i trener projektu Uniwersytet Młodego Odkrywcy Chemia w moim otoczeniu.

Tomasz Wichur – magister nauk chemicznych, a obecnie doktorant Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. Autor prac naukowych dotyczących syntezy nowych związków biologicznie czynnych. Wykładowca warsztatów „Ostatni dzwonek przed maturą”. Organizator i współautor arkuszy corocznej Próbnej Matury z Chemii z Wydziałem Chemii UJ i Dziennikiem Polskim, a tażke Wrześniowej Diagnozy Maturalnej. Trener w projekcie Uniwersytet Młodego Odkrywcy Chemia w moim otoczeniu.

Kategoria i podkategoria:
Książki » Nauki ścisłe iprzyrodnicze » Chemia » Chemia. Kompendium terminologii oraz nazewnictwa związków organicznych. Poradnik dla nauczycieli i uczniów

Opis:
Ze wstępu:
Język chemiczny ciągle ewoluuje. W kontekście zachodzących zmian niezwykle ważne jest podążanie za wytycznymi IUPAC oraz Komisji Terminologii Chemicznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. […] W Państwa ręce oddajemy zaledwie skromny wycinek tych wytycznych, dostosowanych do użytku szkolnego oraz opatrzony przykładami i komentarzem. W naszym opracowaniu skupiliśmy

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/chemia_ogolna-217x300.jpg

Loretta JONES, Peter ATKINS, Laverman LEROY
Redakcja naukowa: Bogusław Buszewski, Paweł Pomastowski

Chemia ogólna

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN:  978-83-01-21427-2
Warszawa 2020. Data premiery: 20.09.2020 r.

Wymiary:   20.5 x 28.5cm
Rodzaj oprawy: miękka
Liczba stron: 890
Cena: 249 zł

EPUB/MOBI – NIE

IBUK – NIE

Informacja o Autorach:
Loretta Jones

Nagradzana za działalność dydaktyczną wykładowca chemii, znany ze swych nowatorskich programów nauczania. Po 13 latach wykładania chemii ogólnej w University of Illinois w Urbana-Champaign została profesorem chemii w University of Northern Colorado. Wniosła istotny wkład w opracowanie multimedialnych materiałów szkoleniowych, np. Exploring Chemistry (wraz z S.G. Smithem i S.D. Gammonem). Działała we władzach American Chemical Society. Jest członkiem American Association for the Advancement of Science i laureatem nagrody Scholar of the Year Award przyznanej przez College of Arts and Sciences w University of Northern Colorado.

Peter Atkins

Profesor chemii w kolegium Lincoln College Uniwersytetu w Oxfordzie. Autor wielu książek popularnonaukowych oraz podręczników akademickich z różnych dziedzin.

Kategoria i podkategoria:
Publikacje PWN » Podręczniki PWN » Chemia analityczna

Słowa kluczowe:
Chemia organiczna, chemia ogólna, chemia nieorganiczna, chemia jądrowa

Opis:
Współczesna chemia dla wszystkich!

NOWOCZESNA – zagadnienia klasyczne i najnowsze odkrycia chemii

PRZYJAZNA – pytania i zadania po każdym rozdziale, odpowiedzi, uzupełnienia zawierające wiadomości matematyczne, dane doświadczalne, nomenklaturę, a także słowniczek pojęć chemicznych i skorowidz

SZCZEGÓŁOWA – m.in. drobiazgowe objaśnianie przeliczania jednostek, miejsc znaczących w obliczeniach itp.

ATRAKCYJNA – graficzne objaśnianie trudnych terminów i zagadnień, różnorodne wyróżnienia edytorskie w tekście (wyróżnienia kolorem, wytłuszczenia najważniejszych stwierdzeń)

Chemia ogólna to seria 85 krótkich tematów ułożonych w 11 grup tematycznych – rozdziałów. Każdy rozdział zaczyna się od krótkiej informacji co się w nim znajduje oraz w jaki sposób zawarte w nim tematy łączą się z innymi w książce. Ten kontekst jest również wizualnie uchwycony przez „Mapę drogową”, która rozpoczyna każdy rozdział. Każdy temat rozpoczyna się od dwóch pytań, z którymi zwykle boryka się student: „Dlaczego należy poznać ten materiał?” i „Co należy już wiedzieć?” Odpowiedzi na drugie pytanie wskazują na omówione w innych miejscu w podręczniku tematy, które należałoby przestudiować przed zapoznaniem się z bieżącym rozdziałem.

Chemia ogólna przeznaczona jest dla studentów pierwszych lat kierunków chemicznych, biologii, biotechnologii, ochrony środowiska i geologii. Z pewnością skorzystają z niego licealiści, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego i egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie oraz nauczyciele chemii, którzy chcą uatrakcyjnić swoje lekcje.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/i-polimery-i-ich-zastosowania-interdyscyplinarne-tom-1-211x300.jpg

Jan RABEK

Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne Tom 1

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-21000-7
Warszawa 2020. Data premiery: 20.08.2020 r.

Wymiary: 17.5 x 25.0 cm
Rodzaj oprawy: miękka
Liczba stron: 410
Cena: 69 zł

EPUB/MOBI – TAK

IBUK – TAK

Informacja o Autorze:
Emerytowany profesor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Przez ostatnie 30 lat był profesorem w Królewskiej Politechnice i Akademii Medycznej w Sztokholmie. Wykładał na uczelniach w Polsce, Szwecji, Francji, Chinach i Japonii. Autor i wydawca 14 książek z zakresu chemii polimerów w wydawnictwach Wiley (Anglia), Springer Verlag (Niemcy), Elsevier (Anglia), CRC (USA) oraz 180 publikacji oryginalnych i przeglądowych w czasopismach naukowych. Prowadził badania degradacji i stabilizacji polimerów oraz polimeryzacji dla zastosowań w medycynie.

Pasją profesora była nie tylko chemia polimerów. Był podróżnikiem, grotołazem, uprawiał wspinaczkę.

Kategoria i podkategoria:
Publikacje specjalistyczne » Nauki ścisłe » Chemia » Chemia nieorganiczna

Opis:
Materiały polimerowe są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach techniki, a chemia polimerów to istotna, interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, niezbędna nie tylko chemikom, ale również inżynierom, technologom, a nawet lekarzom.

Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne to podręcznik akademicki, który w sposób prosty i przejrzysty opisuje wybrane zagadnienia z zakresu chemii, fizykochemii i metod badawczych polimerów. Dla każdej grupy polimerów zostały podane liczne przykłady zastosowań w nauce, technologii i życiu codziennym, na podstawie szeroko cytowanej literatury naukowej.

Książka jest kontynuacją i uzupełnieniem świetnie przyjętych podręczników Polimery. Otrzymywanie, metody badawcze i zastosowania oraz Współczesna wiedza o polimerach (t. 1 i 2). Pierwszy tom przedstawia polimery przemysłowe, omówiono w nim m.in. następujące zagadnienia:

 • fizykochemia powierzchni polimerów,
 • otrzymywanie i właściwości wybranych polimerów przemysłowych,
 • polimery powłokotwórcze,
 • kleje polimerowe,
 • kauczuki.

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla studentów kształcących się w zakresie chemii, technologii chemicznej, inżynierii materiałowej, ochrony środowiska, medycyny i farmacji, pracowników naukowych i dydaktycznych, jak i osób, które technologią polimerów interesują się zawodowo.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/i-polimery-i-ich-zastosowania-interdyscyplinarne-tom-2-210x300.jpg

Jan RABEK

Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne Tom 2

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-21136-3
Warszawa 2020. Data premiery: 20.08.2020 r.

Wymiary: 17.5 x 25.0 cm
Rodzaj oprawy: miękka
Liczba stron: 382
Cena: 69 zł

EPUB/MOBI – TAK

IBUK – TAK

Informacja o Autorze:
Emerytowany profesor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Przez ostatnie 30 lat był profesorem w Królewskiej Politechnice i Akademii Medycznej w Sztokholmie. Wykładał na uczelniach w Polsce, Szwecji, Francji, Chinach i Japonii. Autor i wydawca 14 książek z zakresu chemii polimerów w wydawnictwach Wiley (Anglia), Springer Verlag (Niemcy), Elsevier (Anglia), CRC (USA) oraz 180 publikacji oryginalnych i przeglądowych w czasopismach naukowych. Prowadził badania degradacji i stabilizacji polimerów oraz polimeryzacji dla zastosowań w medycynie.

Pasją profesora była nie tylko chemia polimerów. Był podróżnikiem, grotołazem, uprawiał wspinaczkę.

Kategoria i podkategoria:
Publikacje specjalistyczne » Nauki ścisłe » Chemia » Chemia nieorganiczna

Opis:
Materiały polimerowe są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach techniki, a chemia polimerów to istotna, interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, niezbędna nie tylko chemikom, ale również inżynierom, technologom, a nawet lekarzom.

Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne to podręcznik akademicki, który w sposób prosty i przejrzysty opisuje wybrane zagadnienia z zakresu chemii, fizykochemii i metod badawczych polimerów. Dla każdej grupy polimerów zostały podane liczne przykłady zastosowań w nauce, technologii i życiu codziennym, na podstawie szeroko cytowanej literatury naukowej.

Książka jest kontynuacją i uzupełnieniem świetnie przyjętych podręczników Polimery. Otrzymywanie, metody badawcze i zastosowania oraz Współczesna wiedza o polimerach (t. 1 i 2). Drugi tom przedstawia polimery przemysłowe, omówiono w nim m.in. następujące zagadnienia:

 • woda w strukturach polimerów,
 • toksykologia monomerów, polimerów i tworzyw polimerowych,
 • jonowe układy polimerowe,
 • układy związane z koloidami,
 • układy micelelarne,
 • barwienie polimerów i włókien,
 • metalizowanie polimerów,
 • dodatki i środki pomocnicze w przetwórstwie polimerów i tworzyw polimerowych,
 • kompozyty polimerowe,
 • nanomateriały polimerowe,
 • polimery supramolekularne.

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla studentów kształcących się w zakresie chemii, technologii chemicznej, inżynierii materiałowej, ochrony środowiska, medycyny i farmacji, pracowników naukowych i dydaktycznych, jak i osób, które technologią polimerów interesują się zawodowo.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Składniki-Osobliwa-chemia-199x300.jpg

George ZAIDAN
Tłumaczenie: Robert Waliś

Składniki Osobliwa chemia tego, co jemy i czym się smarujemy
Tytuł oryginalny: Ingredients: The Strange Chemistry of What We Put in Us and on Us

Wydawnictwo MARGINESY
ISBN: 9788366500266
Warszawa 2020. Data premiery: 11.08.2020 r.

Wymiary: 14.0 x 21.0 cm
Rodzaj oprawy: miękka
Liczba stron: 328
Cena: 39.90 zł

EPUB/MOBI – TAK

IBUK – TAK

Informacja o Autorze:
George Zaidan – absolwent chemii na MIT uhonorowany F.D. Greene Teaching Award. Jest propagatorem nauki i producentem programów popularnonaukowych w telewizji i internecie. Dla kanału National Geographic stworzył serial Ingredients: The Stuff Inside Your Stuff, a dla MIT Science Out Loud. Jego artykuły ukazywały się m.in. w „New York Timesie”, „Forbesie”, „Boston Globe”, „National Geographic Magazine”, „Science” i „Business Insider”. Jest laureatem licznych stypendiów, członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego, zasiadał w radzie Instytutu Edukacji. W wolnym czasie wspina się i gotuje.

Kategoria i podkategoria:
Publikacje specjalistyczne » Nauki ścisłe » Chemia » Składniki Osobliwa chemia tego co jemy i czym się smarujemy

Opis:
George Zaidan wyjaśnia, co nauka może (a czego nie potrafi) powiedzieć o składnikach produktów, którymi każdego dnia faszerujemy swoje ciała. Woda. Czipsy. E-papierosy. Kremy do opalania. Ta lista nie ma końca. Co się dzieje, gdy wszystkie te rzeczy wchodzą w reakcję z substancjami tworzącymi nasz organizm? Skąd wiadomo, że to, co jemy, pijemy, wdychamy i wcieramy w siebie, szkodzi nam lub pomaga? Dzięki tej książce poznacie, jak z perspektywy chemika wyglądają różne produkty, i dowiecie się, co może nas zabić, a co niekoniecznie jest szkodliwe i dlaczego. Jak bardzo truje nas przetworzona żywność i na ile jesteśmy tego pewni? Kawa to napój bogów czy diabelska krew? Co się stanie, jeśli w upale przedawkujesz fantanyl na słońcu (i co to właściwie jest)? Co wspólnego ma maniok z radzieckimi szpiegami? Czy rośliny chcą nas zniszczyć, a mikroorganizmy pożreć całą naszą żywność? Co twój horoskop mówi o chorobach, na które możesz zapaść, i czy jest w tym ziarno prawdy? Zaidan przystępnie, z mistrzowskim poczuciem humoru odpowiada na mnóstwo trudnych pytań i pokazuje, że chemia to nie tylko użyteczna nauka, którą każdy może zrozumieć i wykorzystywać w codziennym życiu, ale też wspaniała zabawa. Jeśli sądziliście, że chemia może być naprawdę interesująca (a jest), ale nie mogliście się skupić na lekcjach w szkole, to jest książka dla was. George Zaidan sprawi, że będziecie głośno się śmiać, czytając opowieści o cudach praktycznej, użytecznej nauki, a wszystko wytłumaczy na przykładach genialnych porównań, które zrozumie nawet jedenastolatek. Daniel J. Levitin, autor Zasłuchanego mózgu. Co się dzieje w głowie, gdy słuchasz muzyki O mój Boże, ta książka jest GENIALNA! Zabawna, wnikliwa, napisana ciętym językiem i dodająca otuchy. Kallie Moore, prowadząca PBS Eons Jeśli chcecie dowiedzieć się prawdy o cheetosach, kremach z filtrem, zamiennikach masłach i innych codziennych sprawach związanych z chemią, zajrzyjcie do pełnych werwy Składników. Ale przede wszystkim kupcie tę książkę, bo nauczy was myśleć jak błyskotliwy, oczytany i diabelnie zabawny naukowiec. Sam Kean, autor Dziwnych przypadków ludzkiego mózgu i Znikającej łyżeczki. Dziwnych opowieści chemicznej treści.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/i-bioanalityka-w-nauce-i-zyciu-nowe-wyzwania-w-bioanalizie-klinicznej-i-ocenie-naturalnych-surowcow-leczniczych-216x300.jpg

Redakcja naukowa: Irena STANECZKO-BARANOWSKA, Bogusław BUSZEWSKI

Bioanalityka w nauce i w życiu Tom 1
Nowe wyzwania w bioanalizie klinicznej i ocenie naturalnych surowców leczniczych

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-21281-0
Warszawa 2020. Data premiery: 20.07.2020 r.

Wymiary: 20.5 x 28.5 cm
Rodzaj oprawy: miękka
Liczba stron: 444
Cena: 119 zł

EPUB/MOBI – TAK

IBUK – TAK

Kategoria i podkategoria:
Publikacje PWN » Podręczniki PWN » Bioanalityka w nauce i życiu Tom 1

Opis:
Bioanalityka, to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, która stanowi szybko rozwijający się obecnie dział chemii analitycznej.

Bioanaliza zaczyna odgrywać kluczową rolę w szybko rozwijających się dziedzinach współczesnej bionauki w ramach genomiki, proteomiki, metabolomiki, lipidomiki i innych. Umiejętność doboru odpowiednich metod i narzędzi, w zależności od rodzaju podejmowanego problemu, jest niezwykle ważne i często decyduje o powodzeniu zarówno kolejnych etapów jak i całości badań.

Duże zainteresowanie bioanalityką, w tym kształcenie na poziomie przedmiotów podstawowych i specjalnościowych, jak również funkcjonowanie specjalności „Bioanalityka” na wielu uczelniach, potrzeby laboratoriów klinicznych czy medycyny sądowej, czy kontroli jakości produktów spożywczych i żywności, skłoniły redaktorów naukowych do przygotowania niniejszej książki. Przedstawione w niej zagadnienia będą przydatne studentom i pracownikom naukowym, pracownikom laboratoriów badawczych również z pokrewnych dziedzin.

Książka ta jest opracowaniem zbiorowym, w którym znakomici specjaliści z różnych ośrodków naukowych i badawczych w Polsce przedstawili – potencjał, aplikacje kliniczne i środowiskowe oraz perspektywy dalszego rozwoju bioanalityki.

Pierwszy tom składa się z dwóch części:

 • Część A Bioanaliza jako źródło informacji dla diagnostyki, terapii medycznej i dla celów sądowych
 • CZĘŚĆ B Surowce naturalne jako źródło substancji biologicznie aktywnych

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/i-bioanalityka-w-nauce-i-zyciu-nowe-wyzwania-w-bioanalizie-klinicznej-i-ocenie-naturalnych-surowcow-leczniczych2-216x300.jpg

Redakcja naukowa: Irena STANECZKO-BARANOWSKA, Bogusław BUSZEWSKI

Bioanalityka w nauce i w życiu Tom 2
Nowe strategie analityczne i rozwiązania aparaturowe

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-21282-7
Warszawa 2020. Data premiery: 20.07.2020 r.

Wymiary: 20.5 x 28.5 cm
Rodzaj oprawy: miękka
Liczba stron: 792
Cena: 119 zł

EPUB/MOBI – TAK

IBUK – TAK

Kategoria i podkategoria:
Publikacje PWN » Podręczniki PWN » Bioanalityka w nauce i życiu Tom 2

Opis:
Bioanalityka, to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, która stanowi szybko rozwijający się obecnie dział chemii analitycznej.

Bioanaliza zaczyna odgrywać kluczową rolę w szybko rozwijających się dziedzinach współczesnej bionauki w ramach genomiki, proteomiki, metabolomiki, lipidomiki i innych. Umiejętność doboru odpowiednich metod i narzędzi, w zależności od rodzaju podejmowanego problemu, jest niezwykle ważne i często decyduje o powodzeniu zarówno kolejnych etapów jak i całości badań.

Duże zainteresowanie bioanalityką, w tym kształcenie na poziomie przedmiotów podstawowych i specjalnościowych, jak również funkcjonowanie specjalności „Bioanalityka” na wielu uczelniach, potrzeby laboratoriów klinicznych czy medycyny sądowej, czy kontroli jakości produktów spożywczych i żywności, skłoniły redaktorów naukowych do przygotowania niniejszej książki. Przedstawione w niej zagadnienia będą przydatne studentom i pracownikom naukowym, pracownikom laboratoriów badawczych również z pokrewnych dziedzin.

Książka ta jest opracowaniem zbiorowym, w którym znakomici specjaliści z różnych ośrodków naukowych i badawczych w Polsce przedstawili – potencjał, aplikacje kliniczne i środowiskowe oraz perspektywy dalszego rozwoju bioanalityki.

Drugi tom składa się z dwóch części:

 • CZĘŚĆ C Nowe rozwiązania metodyczne i aparaturowe w bioanalityce
 • CZĘŚĆ D Metody analityczne w biomonitoringu

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/wzbogacanie-pierwiastkow-sladowych-w-aspekcie-ich-oznaczania-technikami-spektrometrii-atomowej-237x300.jpg

Joanna DOBRZYŃSKA

Wzbogacanie pierwiastków śladowych w aspekcie ich oznaczania technikami spektrometrii atomowej

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 978-83-2279-355-8
Lublin 2020. Data premiery: 26.06.2020 r.

Wymiary: 17 x 24 cm

Rodzaj oprawy: miękka
Liczba stron: 106
Cena: 25.20 zł

Informacja o Autorce:
Dr Joanna Dobrzyńska jest adiunktem w Katedrze Chemii Analitycznej Instytutu Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS.

Zainteresowania naukowe: wzbogacanie pierwiastków śladowych na adsorpbentach mikroporowatych, synteza materiałów krzemoorganicznych oraz ich zastosowanie jako adsorbentów pierwiastków szlachetnych, sorbenty z odwzorowaniem jonowym, analiza ciała stałego metodami spektrometrii atomowej.

Kategoria i podkategoria:
Nauki ścisłe i przyrodnicze » Chemia » Wzbogacanie pierwiastków śladowych w aspekcie ich oznaczania technikami spektrometrii atomowej

Opis:
Monografia przeznaczona jest dla studentów drugiego stopnia kierunku analityka chemiczna, posiadających ogólną znajomość technik spektrometrii atomowej, a pragnących pogłębić swoją wiedzę w zakresie analizy śladowej i ultraśladowej pierwiastków realizowanej z zastosowaniem tych technik. Monografia może stanowić również cenne źródło wiedzy dla analityków borykających się z trudnościami w oznaczeniu pierwiastków w matrycach stanowiących źródło interferencji.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/fascynujaca_chemia-251x300.jpg

Kristin RIEBE, Sylvia FEIL, Jörg RESAG
Tłumacz: Anna Władyka-Leittretter

Fascynująca chemia
Tytuł oryginalny: Faszinierende Chemie

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-21173-8
Warszawa 2020. Data premiery: 25.06.2020 r.

Wymiary: 20.5 x 24.5 cm
Rodzaj oprawy: miękka
Liczba stron: 340
Cena: 99 zł

EPUB/MOBI – TAK

IBUK – TAK

Kategoria i podkategoria:
Publikacje akademickie » Nauki ścisłe » Chemia » Fascynująca chemia

Słowa kluczowe:
Katalizatory, równania reakcji, atom, układ okresowy, wiązania chemiczne

Opis:
Fascynująca chemia to wędrówka po różnych obszarach chemii – porusza tematy ciekawe i zaskakujące, zawiera pouczające informacje. Autorzy zastosowali dość szeroką definicję pojęcia „chemii”, włączając w nią również wycieczki do nauk pokrewnych, takich jak fizyka, biologia czy geologia.

Zapraszamy na pełną odkryć podróż, która rozpoczyna się od podstaw chemii. Zaczynamy od samego początku i odpowiadamy na takie pytania jak:

Co to jest atom? Jak chemicy zapisują struktury chemiczne? Dlaczego korzystają z różnych modeli, aby coś wyjaśnić? Jaką rolę odgrywa symetria cząsteczek? Jakie istnieją rodzaje oddziaływania? Co wymieniają ze sobą substraty podczas reakcji: jony czy elektrony?

Następnie przyjrzymy się powstawaniu pierwiastków – zarówno bezpośrednio po Wielkim Wybuchu, jak i w ramach procesów fuzji w rdzeniach gwiazd.

Powiemy również o tym, w jaki sposób życie zmieniło i wciąż zmienia powierzchnię planety Ziemi, począwszy od mikroorganizmów, które wzbogacały atmosferę w tlen, aż po powstanie ropy z materiału biologicznego.

W kolejnej części pochylamy się nad chemią, która funkcjonowała już od wczesnej historii ludzkości, czyli od czasów, w których poprzez obserwację i eksperymenty wykrystalizowały się pierwsze procesy chemiczne. W tym czasie chemia była przez długi okres składową takich nauk jak medycyna czy filozofia. Z pojawieniem się chemii jako nauki przyrodniczej na uniwersytetach w XIX wieku są związane ważne odkrycia.

Kolejny rozdział skupia się na ważnych zastosowaniach chemii we współczesnych czasach. Przemierzamy tutaj obszary chemii stosowanej i przedstawiamy tajniki najważniejszych surowców i materiałów budowlanych, takich jak metale, tworzywa sztuczne, beton czy ceramika.

Na koniec przyglądamy się aktualnym badaniom. Spektrum tematyczne jest tutaj szeroko zakrojone: począwszy od nowych substancji roboczych takich jak nanorurki węglowe, grafen czy ostra jak nóż ceramika po współczesne narzędzia takie jak obrazowanie mikroskopowe o wysokiej rozdzielczości i manipulacje genowe.

Mamy nadzieję, że czytelnikom udzieli się fascynacja pięknymi zdjęciami i grafikami przedstawiającymi znane i zaskakujące zjawiska, a także fascynacja logicznymi i różnorodnymi strukturami stanowiącymi nieodłączną część chemii.

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Między-filozofią-a-chemią-204x300.jpg

Redakcja naukowa: Jarosław BORUSZEWSKI, Radosław KAZIBUT, Sławomir LECIEJEWSKI, Tomasz RZEPIŃSKI

Między filozofią a chemią
Tytuł oryginalny: Między filozofią a chemią. Księga Jubileuszowa dla Profesora Pawła Zeidlera.

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 9788323235828
Poznań 2020. Data premiery: 08.04.2020 r.

Wymiary: 17.0 x 24.0 cm
Rodzaj oprawy: twarda
Liczba stron: 314
Cena: 42 zł

Kategoria i podkategoria:
Publikacje akademickie » Nauki ścisłe » Chemia » Między filozofią a chemią

Opis:
Książka jest dedykowana Profesorowi Pawłowi Zeidlerowi. Okazją formalną są sześćdziesiąte piąte urodziny Profesora oraz przeszło czterdzieści lat pracy badawczej i dydaktycznej Jubilata na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez 22 lata pełnił funkcję kierownika zakładu logiki i Metodologii Nauk w Instytucie filozofii. Naukowe dokonania Profesora prezentuje zamieszczony w niniejszym tomie spis publikacji. ich tytuły pozwalają łatwo zorientować się w obszarach Jego badawczych zainteresowań. Są to: metodologia nauk empirycznych, semiotyka, filozofia nauki, zwłaszcza zaś filozofia chemii. Właśnie z tym ostatnim obszarem badawczym Profesor związał się w ostatnich latach. Należy podkreślić pionierski charakter podjętych przezeń prac nie tylko na gruncie polskim, ale też światowym. z kolei, zakres pozabadawczych pasji Profesora ujawnił się w licznych z Nim rozmowach, które odsłoniły zainteresowanie historią i obserwacją ptaków. Prezentowany zbiór składa się z dziewiętnastu zróżnicowanych tematycznie opracowań. Większość z nich – bezpośrednio lub pośrednio – kontynuuje wątki badawcze podejmowane przez Profesora w różnych latach. zostały one podzielone

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/jest-chemia-sledztwo-w-sprawie-pierwiastkow-ukrytych-w-twoim-domu-230x300.jpg

Mike BARFIELD
Tłumaczenie: Hanna Pasierska

Jest chemia! Śledztwo w sprawie pierwiastków ukrytych w twoim domu

Wydawnictwo Nasza Księgarnia
ISBN: 978-83-10-13487-5
Warszawa 2020. Data premiery: 24.02.2020 r.

Wymiary: 22.5 x 29.0 cm
Rodzaj oprawy: twarda
Liczba stron: 64
Cena: 39.90 zł

Kategoria i podkategoria:
Książki edukacyjne » dla dzieci i młodzieży » popularnonaukowe » Jest chemia! Śledztwo w sprawie pierwiastków ukrytych w twoim domu

Opis:
Mike Barfield w książce „Jest chemia! Śledztwo w sprawie pierwiastków ukrytych w twoim domu” przedstawia tę dziedzinę wiedzy jako nie tak straszną, jak się wielu osobom wydaje.

Już sam tytuł świadczy o tym, że nauka stanie się przygodą na miarę detektywa Sherlocka Holmesa. Jeśli chcesz zobaczyć pierwiastki w innym świetle, niż Ci się kojarzą, to ta pozycja odmieni najbardziej pesymistyczne skojarzenia na temat chemii i całej tablicy Mendelejewa. Będzie to pierwszy krok ku fascynującej przygodzie związanej z tym nie przez wszystkich lubianym przedmiotem szkolnym.
Poszukiwania można rozpocząć we własnym najbliższym otoczeniu, czyli w domu, by przekonać się, że chemia jest wszędzie, i zwrócić uwagę na otaczające nas z każdej strony pierwiastki. W książce można uzyskać odpowiedzi m.in. na następujące, nietuzinkowe, pytania:

 • Jaki związek ma rysik z ołówka z życiem na Ziemi?
 • Czy w butelce z wodą można znaleźć zabójczą substancję, która przyczyniła się do powstania najgroźniejszej w dziejach broni?

Poza tym Mike Barfield broni tezę, że większość elementów Wszechświata bazuje na zaledwie 92 pierwiastkach. Niesamowite, prawda?
Autor zaprasza do zabawy w chowanego, która ma polegać na znalezieniu pierwiastków w domu. Czy przyłączysz się do tej zabawy? A jeżeli jesteś rodzicem – czy zaprosisz do niej swoje dziecko? Zabawa na pewno będzie przednia, a przy okazji jej pozytywnym skutkiem ubocznym będzie wiedza z zakresu pierwiastków, która samoczynnie i niepostrzeżenie znajdzie się w Twojej głowie!

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Chemia-analityczna-Podejście-praktyczne-211x300.jpg

E.Hywel EVANS, Mike E. FOULKES

Chemia analityczna Podejście praktyczne

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN:  978-83-01-21039-7
Warszawa 2020. Data premiery: 10.02.2020 r.

Wymiary:   20.5×28.5cm
Rodzaj oprawy: miękka
Liczba stron: 248
Cena: 79 zł

Informacja o Autorach:
E. Hywel Evans, były wykładowca chemii środowiska i chemii analitycznej, University of Plymouth. Opublikował ponad 80 prac naukowych i zredagował, współautor lub współautor kilku podręczników z chemii analitycznej i spektroskopii.

Mike E. Foulkes wykładowca chemii środowiska i chemii analitycznej na University of Plymouth, z oświadczeniem w pracy w przemyśle, a także 30-letnim doświadczeniem, jako badacz i wykładowca w analizie środowiska i naukach analitycznych.

Kategoria i podkategoria:
Publikacje specjalistyczne » Nauki ścisłe » Chemia » Chemia analityczna

Opis:
Chemia analityczna. Podejście praktyczne to podręcznik dla początkujących lub praktykujących chemików analityków. Zawiera przegląd różnych dostępnych technik analizy chemicznej i ich zastosowań w praktyce.

W każdym rozdziale umieszczono trzy elementy, które mają pomóc w lepszym zrozumieniu tematu:

 • Przykłady – liczne przykłady obrazują, jak omawiane zagadnienia wyglądają w praktyce.
 • Ćwiczenia – dzięki nim sprawdzisz, zrozumiesz i zastosujesz to, czego się właśnie nauczyłeś. Uwagi do ćwiczeń znajdują się na końcu każdego rozdziału.
 • Problemy – są to dodatkowe ćwiczenia i rozszerzenia scenariuszy, które można użyć do sprawdzenia toku rozumowania, zastosować to, co zostało omówione w danym rozdziale i rozwinąć swoje umiejętności w rozwiązywaniu problemów. Uwagi do problemów znajdują się na końcu każdego rozdziału.
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.