ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Komisje ZG SITPChem

Regulaminowo-Statutowa

Skład Komisji

Przewodniczący: Lech Bartkowski (O/Poznań)

Członkowie: Stefan Oborski (O/Toruń), Elżbieta Jarguz (O/Gliwice), Krystyna Wojarska (O/Gliwice)

Nagród i Odznaczeń

Skład Komisji

Przewodniczący: Józef Kozieł (O/Cieszyn)

Członkowie: Barbara Prusak (O/Tarnów), Mieczysław Ficek (O/Oświęcim), Stefan Oborski (O/Toruń), Ewa Głowacka (O/Bydgoszcz), Krystyna Jellinek (O/Kędzierzyn-Koźle), Maria Piotrowska-Baran (O/Gliwice), Henryka Bałabuch-Radtke (O/Puławy), Andrzej Puszyński (O/Wrocław), Marek Kryger (O/Poznań),


ds. Specjalizacji Zawodowych i Rzeczoznawców
Skład Komisji

Przewodniczący: Janusz Kucharski (O/Puławy)

Członkowie: Andrzej Biskupski (O/Wrocław), Ryszard Bielas (O/Police), Mateusz Gruszka (O/Tarnów), Jerzy Marcinko (O/Puławy), Krzysztof Dziuban (O/Tarnów), Tadeusz Wilusz (O/Bydgoszcz) Waldemar Sidor (O/Puławy), Urszula Hinz-Sokołowska (O/Wrocław), Arnold Scheid (O/Kędzierzyn-Koźle)


Historii Przemysłu Chemicznego

Skład Komisji

Przewodniczący: Teodor Bek (O/Kędzierzyn-Koźle)

Członkowie: Robert Lichwała (O/Tarnów), Zbigniew Paprocki (O/Tarnów), Stanisława Dąbrowska (O/Oświęcim), Tadeusz Wilusz (O/Bydgoszcz), Adam Gurgul (O/Kędzierzyn-Koźle), Anna Czumak-Bieniecka (O/Gliwice), Andrzej Skalski (O/Puławy), Krystyna Stemler Korczak (O/Wrocław)


Prawodawstwa Chemicznego

Skład Komisji

Przewodniczący: Arkadiusz Kamiński (O/Płock)

Członkowie: Zbigniew Ślęzak (O/Kędzierzyn-Koźle), Adam Walczak (O/Tarnów), Anna Wójcik (O/Oświęcim), Danuta Rybarczyk (O/Poznań), Ryszard Kowal (O/Wrocław)

Adres Biura Komisji

Zarząd Główny SITPChem

ul. T. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

e-mail: sekretariat@sitpchem.org.pl

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.