ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SITPChem w Cieszynie. Wspólne Wesołe Świętowanie w rocznicę odzyskania niepodległości.

Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SITPChem w Cieszynie. Wspólne Wesołe Świętowanie w rocznicę odzyskania niepodległości.

15 listopada 2019 r. odbyło się w Cieszynie wyjazdowe posiedzenie GKR wraz z Zarządem Oddziału Cieszyn oraz Komisja Rewizyjną Oddziału Cieszyn.

W posiedzeniu GKR, która obradowała (bez 1 osoby) w pełnym składzie, uczestniczył także prezes zG SITPChem, kol. Jerzy Klimczak. Przewodniczący GKR, kol. Stanisław Gruszka  zapoznał zebranych z ramowym planem pracy Komisji w kadencji 2018-2022, który zakłada m.in. spotkania z Komisjami Rewizyjnymi Oddziałów. Celem tych spotkań jest wymiana doświadczeń, zapoznanie ze sposobem pracy Oddziału, sukcesami i problemami, a także transfer dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań do całego Stowarzyszenia.

Obecny na zebraniu GKR prezes O/Cieszyn kol. Józef Kozieł przybliżył zebranym pracę Oddziału, który ma podobne do innych oddziałów sukcesy i problemy. Sekcja Nauki i Techniki działająca przy Oddziale Cieszyn organizuje ciekawe spotkania, takie jak Wesołe Świętowanie , Spotkania Noworoczne , Dzień Chemika. Od wielu lat z okazji Dnia Chemika, organizowane są konkursy dla młodzieży szkolnej o zmiennej tematyce; dla uczestników przygotowywane są cenne nagrody. Najważniejszym celem tych konkursów  jest zainteresowanie i zachęcenie młodzieży do  chemii i zapoznania z jej tajnikami. W Oddziale działa Koło Młodych Chemików, które przygotowuje  młodzież do pracy stowarzyszeniowej.

Oddział Cieszyn współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, a spora część członków UTW jest jednocześnie członkami SITPChem. Zdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej mocną stroną Oddziału SITPChem Cieszyn jest ogromne zaangażowanie Prezesa Oddziału i wszystkich jego członków w prace Oddziału.

Podczas posiedzenia GKR omawiano także sprawy finansowe Stowarzyszenia.

Zwieńczeniem obrad i wizyty w Cieszynie zacnych koleżanek i kolegów z całej Polski było świętowanie w jednym z najstarszych polskich browarów – cieszyńskim Browarze Zamkowym. Tam bowiem odbywała się trzecia edycja Wesołego Świętowania,

organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, O/Cieszyn, które ma na celu zintegrowanie środowiska chemików i sympatyków chemii oraz wspólne uczczenie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Posiedzenie GKR oraz wesołe świętowanie zaszczycił swoją obecnością kol. Prezes Jerzy Klimczak, który przedstawił aktualne sprawy Stowarzyszenia. Głos zabrał również kol. Józef Kozieł, prezes Oddziału SITPChem w Cieszynie – gospodarz Świętowania.

Uczestnicy Wesołego Świętowania w Cieszynie; Prezes Jerzy Klimczak wita zebranych

Uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu p. Grzegorza Święsa z Książnicy Cieszyńskiej pt. Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego. W Zamku, od 11 listopada 1918 do 4 sierpnia 1920 swoją siedzibę miała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, pierwszy niezależny od zaborców organ władz odradzającego się Państwa Polskiego. Autor przypomniał, że 10-11 listopada 1938 r. na Zamku przebywał Prezydent RP Ignacy Mościcki, który wygłosił stąd radiowe przemówienie do Narodu z okazji Święta Niepodległości. Wydarzeniom tym poświęcona jest tablica pamiątkowa wykonana w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tablica pamiątkowa na Zamku w Cieszynie

Podczas wspólnego świętowania, odbył się również konkurs o tematyce chemiczno-piwnej, w którym nagrodzeni zostali wszyscy jego uczestnicy!

Świetna wspólna zabawa przy zamkowych piwach Noszak i Ciemne strony Cieszyna trwała prawie do północy.

Organizatorzy już teraz zapraszają za rok do Cieszyna na kolejne Wesołe Świętowanie.

Inf. Stanisław Gruszka oraz https://wiadomosci.ox.pl/wesole-swietowanie,60743

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.