Kategoria: z SITPChem

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem on-line 20 lipca 2021 r.

20 lipca br. odbędzie się ważne posiedzenie ZG SITPChem.

Na tym posiedzeniu omówione będą ostateczne wersje rachunku zysku i strat oraz bilans dla ZG SITPChem i dla całego  Stowarzyszenia, jak również Sekretarz Generalny przedstawi informację finansową dotyczącą całego Stowarzyszenia.

Przeczytaj więcej

70 lat STILON Gorzów

Rok 2021 w Gorzowie Wielkopolskim i regionie to ROK PAMIĘCI – 70 lat od chwili  uruchomienia przemysłowej produkcji włókien syntetycznych z Poliamidu 6- wielka to była
7 lipca 1951 uroczystość z udziałem Premiera Józefa Cyrankiewicza.

Przeczytaj więcej

Przyjazna Nauka – cykl wykładów

Oddział SITPChem w Cieszynie zorganizował na przełomie 2020/2021 cykl wykładów prowadzonych zdalnie przez wybitnych fachowców – profesorów, inżynierów, naukowców. Tematyka wykładów pozwalała na zainteresowanie nie tylko fachowców fanów chemii, ale wszystkich ciekawych świata, zainteresowanych rozwojem nauki i cywilizacji.

Przeczytaj więcej

Informacje z Oddziałów SITPChem – SITPChem Oddział Cieszyn

Współpraca SITPChem z Politechniką Krakowską w organizacji studiów podyplomowych „Wyroby lakierowe. Technologia i zastosowanie”.

To będzie już piąta edycja studiów. Rozpoczynamy 25 września 2021.

Organizatorami dwusemestralnych Studiów Podyplomowych „Wyroby Lakierowe.

Przeczytaj więcej

Informacje z Oddziałów SITPChem – Oddział SITPChem/Gliwice

Posiedzenie ZO SITPChem Gliwice – spotkanie w Domu Technika NOT Gliwice

Tęskniliśmy za spotkaniem jak zawsze – przy kawie, szeptach zakłócających główny tok narracji, za byciem razem.

Przeczytaj więcej

Informacje z Oddziałów SITPChem – Oddział SITPChem w Poznaniu

24 czerwca br. pod długiej przerwie odbyło się w Poznaniu  spotkanie koleżeńskie z okazji Dnia Chemika.

Tym razem nie, jak dotąd zawsze w Domu Technika, ale spotkanie zaplanowano na świeżym powietrzu pod parasolami w kawiarence Nastawnia.

Przeczytaj więcej

Wręczenie Medalu im. Wojciecha Świętosławskiego kol. Andrzejowi Szyprowskiemu

ZG SITPChem przyznał najwyższe odznaczenie SITPChem kol. Andrzejowi Szyprowskiemu w 2019 roku.

Zgodnie z regulaminem przyznawania tego Medalu, wręczenie wymaga uroczystej oprawy podczas najważniejszych wydarzeń Stowarzyszenia.

Przeczytaj więcej

Andrzej Szyprowski – podziękowanie za wspaniałą pracę

Kol. Andrzej Szyprowski zakończył pracę na stanowisku redaktora naczelnego miesięcznika Przemysł Chemiczny. Wiele informacji na ten temat zaprezentowaliśmy w poprzednim serwisie Aktualności. Teraz pozostało jeszcze podziękowanie ZG SITPChem, przekazane Redaktorowi przez Prezesa ZG SITPChem, Jerzego Klimczaka:

 

Wielce Szanowny Redaktorze, Doktorze, Kolego!

Przeczytaj więcej

Tytuł doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych dla dr. Arkadiusza Kamińskiego

Nasz Kolega Arkadiusz Kamiński, prezes SITPChem O/Płock, uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Jest absolwentem studiów na Wydziale Budownictwa Mechaniki
i Petrochemii (2000) oraz studiów podyplomowych na kierunkach Zarządzanie Finansami Marketing, Zarządzanie Projektami, Audyt Energetyczny, Turbiny Gazowe i Układy Gazowo-Parowe.

Przeczytaj więcej

Partnerstwo Wodorowe

Projekt Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r., która określi cele i działania na rzecz budowy niskoemisyjnej gospodarki wodorowej, odnoszące się do trzech sektorów wykorzystania wodoru – energetyki, transportu i przemysłu, a także do jego produkcji, dystrybucji oraz koniecznych zmian prawnych i finansowania został udostępniony SITPChem wraz z zaproszeniem do współpracy.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.