ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem, 10.12.2019 w Warszawie

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem, 10.12.2019 w Warszawie

10 grudnia br. odbędzie się IX w obecnej kadencji posiedzenie Prezydium ZG SITPChem – w biurze ZG SITPChem w budynku FSNT-NOT w Warszawie. Przedmiotem obrad Prezydium będzie m. in. podsumowanie merytoryczne i finansowe „Projektu strategicznej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem)”, w którym SITPChem był podwykonawcą kieleckiej firmy EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. Będą też prezentowane problemy związane z kształceniem zawodowym dla potrzeb przemysłu 4.0 oraz zagadnienia związane z planem pracy Zarządu Głównego w 2020 r.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.