ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

ETCC2020 – European Technical Coatings Congress

ETCC2020 – European Technical Coatings Congress – odbędzie się w dniach od 2 do 4 września 2020r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Kongres organizowany jest od 70. lat w różnych krajach.

Organizatorami kongresu ETCC2020 są: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem i Europejska Federacja FATIPEC – Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries (www.fatipec.com)

Trudnym do przecenienia atutem jest fakt przejęcia obecnie przez FATIPEC kierownictwa w Globalnej Federacji organizacji CSI – Coatings Societies International (www.csi-coatings.org ) – co dodatkowo ułatwia potencjalne zaangażowanie w kongresie specjalistów z całego świata.

Tematyka kongresu ETCC2020 obejmuje głównie:

 • Nowe surowce i materiały
 • Najnowsze osiągnięcia w badaniach
 • Nowe produkty i formulacje
 • Techniki badawcze
 • Grupy nowoczesnych produktów
 • Metodyka badań, pomiarów i interpretacji wyników
 • Urządzenia i techniki produkcyjne oraz aplikacyjne
 • Zagadnienia ochrony środowiska
 • Projektowane zmiany legislacyjne

W referatach ETCC2020 przedstawiony będzie całokształt zagadnień dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w dziedzinie farb i lakierów, chemicznych materiałów budowlanych, antykorozji, klejów, farb graficznych.

W trakcie 3-dniowego kongresu prowadzone będą wykłady plenarne oraz równoległe 3-4 sesje tematyczne i Sesja Posterowa. W ramach Kongresu organizowana jest wystawa, na której firmy – producenci materiałów, urządzeń produkcyjnych, badawczych – przedstawiają ofertę swoich najnowszych produktów i rozwiązań technicznych. Kongresowi towarzyszy także Sesja „Summer School” – z wykładami dedykowanymi studentom i młodym naukowcom.

Prelegentami będą przedstawiciele największych firm, instytutów, uczelni z całej Europy oraz m.in. z USA, Japonii, Chin. W zależności od decyzji prelegentów, prezentacje z Kongresu mogą być publikowane w czasopismach o zasięgu światowym, w tym m.in.: „Progress in Organic Coatings”, „Surface Coatings International”, „Farbe und Lack”, “Lakokrasocznye Materialy” oraz wiele innych, w tym posiadających Impact Factor.

Nagrody FATIPEC

W trakcie kongresów oceniane są wszystkie referaty wg ustalonych kryteriów, w tym: nowość naukowo-techniczna, możliwość zastosowania nowego opracowania, sposób prezentacji. Tradycyjnie przyznawane są nagrody FATIPEC po 1000 Euro za najlepsze referaty w kategoriach:

 • najlepszy referat kongresu
 • najlepszy referat prezentowany przez młodych naukowców (wiek do 35 lat)
 • najlepszy referat o tematyce ekologicznej.

FATIPEC pokrywa pełne koszty uczestnictwa w Kongresie dla jednego młodego naukowca z każdego kraju członkowskiego.

Kongres stanowi platformę spotkań przemysłu z naukowcami z instytutów i uczelni, z możliwością nawiązywania współpracy międzynarodowej i pozyskania unikalnej wiedzy w zakresie najnowszych materiałów i produktów.

Kongresy naukowo-techniczne FATIPEC organizowane są w różnych krajach europejskich od roku 1950. Dla zwiększenia rangi i merytorycznego poszerzenia programu, w 2012 r. tradycyjny „Kongres FATIPEC” został zastąpiony nową formą o nazwie „European Technical Coatings Congress” – ETCC. Ostatni Kongres, ETCC2018 odbywał się od 27 do 29 czerwca 2018r. w Amsterdamie.

FATIPEC

SITPChem jest członkiem Europejskiej Federacji FATIPEC od 1992 r.

Obecnie w skład FATIPEC wchodzi 14 stowarzyszeń członkowskich, reprezentujących następujące kraje: Niemcy (2 stowarzyszenia), Francja, Szwajcaria, Belgia, Włochy, Holandia, Polska, Rosja, Czechy, Grecja, Węgry, Iran i Ukraina.
FATIPEC jest członkiem światowej konfederacji CSI (Coatings Societies International).

Problematykę naukową nadzoruje Europejski Komitet Naukowy FATIPEC (European Scientific Committee –ESC), w którego skład wchodzą naukowcy ze wszystkich krajów członkowskich.

Zarząd FATIPEC ustalił główne kierunki działalności na najbliższe lat, w tym m.in.:

 • Wdrożenie rozszerzanego zakresu działań FATIPEC o techniczne obszary: kleje, farby graficzne, materiały budowlane (na bazie polimerów)
 • Zintensyfikowanie współpracy naukowo-technicznej z instytutami, centrami badawczymi, uczelniami w każdym kraju członkowskim
 • Stworzenie bazy danych organizacji badawczych o zdefiniowanych obszarach badań dla bardziej efektywnej współpracy
 • Bezpośrednie kontakty z czasopismami fachowymi, współpracę merytoryczną i publikacje
 • Promocja i aktywizacja młodych naukowców, studentów, absolwentów szkół wyższych i doktorantów w zakresie edukacji technicznej i promocji
 • Wprowadzenie informacyji w formule „Fatipec Newsletter”
 • Działania dla przyjmowania nowych członków FATIPEC
 • Umacnianie współpracy ze stowarzyszeniami w krajach, w których istnieją oddzielne organizacje techniczne, jak Anglia (podpisano umowę o współpracy) oraz Kraje Skandynawskie
 • Nacisk na większą aktywność merytoryczną Europejskiego Komitetu Naukowego (ESC)
 • Publikacje i promocje FATIPEC i stowarzyszeń członkowskich
 • Kontynuacja prac nad integracją z innymi stowarzyszeniami i federacjami w Europie (SLF – Skandynawia, UATCM – Federacja Krajów Śródziemnomorskich, itp.).

Ustalono prace nad długoterminową strategią i szczegółowym programem działań na najbliższe 10 lat.

SITPChem jest aktywnym członkiem FATIPEC od 25 lat – poprzez pracę w zarządzie, prezydium oraz Europejskim Komitecie Naukowym. Przedstawiciel SITPChem, Józef Kozieł pełnił funkcję Prezydenta FATIPEC w kadencji 2010-2014, a w kadencji 2015-2022 jest Sekretarzem Generalnym Federacji. Członkiem Europejskiego Komitetu Naukowego FATIPEC jest prof. dr Maria Zielecka. Członkami Zarządu FATIPEC z ramienia SITPChem są dwie osoby. Prezydium Zarządu Głównego SITPChem powołało dr. Radosława Adamka oraz prof. dr Małgorzatę Zubielewicz na członków Zarządu FATIPEC reprezentujących SITPChem. Do roku 2014 r. SITPChem był reprezentowany także przez Jerzego Kropiwnickiego. SITPChem w 2006 r. był wspólnie z Węgierskim Stowarzyszeniem MKE organizatorem Kongres FATIPEC w Budapeszcie.

Kraje członkowskie wysoko oceniają międzynarodową techniczną współpracę w Europie. Silna Federacja daje okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy technicznej istotnej dla producentów wyrobów lakierowych, klejów i materiałów budowlanych. Poprzez Europejski Komitet Naukowy istnieje możliwość uczestniczenia w merytorycznym przygotowaniu kongresów oraz poszerzania współpracy z instytutami i uczelniami.

Opracowanie: Józef Kozieł

 
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.