Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techników i przemysłu chemicznego.

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem on-line 20 lipca 2021 r.

20 lipca br. odbędzie się ważne posiedzenie ZG SITPChem.

Na tym posiedzeniu omówione będą ostateczne wersje rachunku zysku i strat oraz bilans dla ZG SITPChem i dla całego  Stowarzyszenia, jak również Sekretarz Generalny przedstawi informację finansową dotyczącą całego Stowarzyszenia.

Przeczytaj więcej

70 lat STILON Gorzów

Rok 2021 w Gorzowie Wielkopolskim i regionie to ROK PAMIĘCI – 70 lat od chwili  uruchomienia przemysłowej produkcji włókien syntetycznych z Poliamidu 6- wielka to była
7 lipca 1951 uroczystość z udziałem Premiera Józefa Cyrankiewicza.

Przeczytaj więcej

Przyjazna Nauka – cykl wykładów

Oddział SITPChem w Cieszynie zorganizował na przełomie 2020/2021 cykl wykładów prowadzonych zdalnie przez wybitnych fachowców – profesorów, inżynierów, naukowców. Tematyka wykładów pozwalała na zainteresowanie nie tylko fachowców fanów chemii, ale wszystkich ciekawych świata, zainteresowanych rozwojem nauki i cywilizacji.

Przeczytaj więcej

Jubileusz 90-lecia IWNiRZ

21 marca br. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z Poznania uroczyście obchodził Jubileusz 90-lecia istnienia. Gratulacje!

Uroczystość prowadziła Pani Dyrektor Instytutu, dr hab. Małgorzata Łochyńska.

Przeczytaj więcej

Informacje z Oddziałów SITPChem – SITPChem Oddział Cieszyn

Współpraca SITPChem z Politechniką Krakowską w organizacji studiów podyplomowych „Wyroby lakierowe. Technologia i zastosowanie”.

To będzie już piąta edycja studiów. Rozpoczynamy 25 września 2021.

Organizatorami dwusemestralnych Studiów Podyplomowych „Wyroby Lakierowe.

Przeczytaj więcej

Informacje z Oddziałów SITPChem – Oddział SITPChem/Gliwice

Posiedzenie ZO SITPChem Gliwice – spotkanie w Domu Technika NOT Gliwice

Tęskniliśmy za spotkaniem jak zawsze – przy kawie, szeptach zakłócających główny tok narracji, za byciem razem.

Przeczytaj więcej

Informacje z Oddziałów SITPChem – Oddział SITPChem w Poznaniu

24 czerwca br. pod długiej przerwie odbyło się w Poznaniu  spotkanie koleżeńskie z okazji Dnia Chemika.

Tym razem nie, jak dotąd zawsze w Domu Technika, ale spotkanie zaplanowano na świeżym powietrzu pod parasolami w kawiarence Nastawnia.

Przeczytaj więcej

Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.

Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A. Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. w dniu 13 maja powołała Marka Wadowskiego na Członka Zarządu Spółki nowej, XII kadencji z dniem 18 maja 2021 roku, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Przeczytaj więcej

Zarząd Grupa Azoty Police

Prezesem Zarządu GA Police jest Mariusz Grab. Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Przeczytaj więcej

Nowy skład Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Podczas posiedzenia w dniu 18 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. dokonała zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.