ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Współpraca z FSNT-NOT

Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.
Bierzemy czynny udział w pracach tej organizacji, szczególnie poprzez naszych przedstawicieli w Komitetach i Komisjach FSNT – NOT oraz organizowanych Kongresach Techników Polskich.

Przedstawiciele SITPChem
w Komitetach Naukowo-Technicznych i Komisjach FSNT-NOT
(kadencja 2021-2025)

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Ważne-jubileusze-w-NOTw-2020-roku.jpg

Ekspert NOT
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.