ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

SITPChem O/Oświęcim w ekospalarni w Krakowie

SITPChem O/Oświęcim w ekospalarni w Krakowie

3 grudnia br. członkowie Oddziału SITPChem w Oświęcimiu mieli okazję zwiedzić ekospalarnię odpadów w Krakowie. Wyjazd zorganizowany we współpracy z Oddziałem SITPChem/Kraków oraz Sekcją Inżynierii Produkcji SITPChem do nowoczesnej spalarni odpadów w Krakowie był naprawdę atrakcyjny; uczestnicy wycieczki mogli nie tylko przejść tzw. ścieżką edukacyjną, ale też z bliska zajrzeć w niedostępne na co dzień zakamarki instalacji i zobaczyć jak przebiega proces spalania, i dalej oczyszczania spalin oraz zagospodarowania odpadów po spalaniu wygląda.

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (Ekospalarnia) został wybudowany jako odpowiedź na potrzeby ekologiczne Krakowa. Zakład jest zlokalizowany w południowo-wschodniej części miasta Krakowa na terenie Dzielnicy XVIII – Nowa Huta. Jego właścicielem i operatorem jest Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie. Na terenie zakładu zlokalizowano powiązane funkcjonalnie i przestrzennie ze sobą podstawowe elementy kompleksu. Układ przestrzenny w planie składa się z liniowo uporządkowanych stref funkcjonalnych. W zakładzie została zastosowana bardzo nowoczesna instalacja spełniająca wymagania tzw. najlepszych dostępnych technik (ang. BAT), gwarantując zachowanie najwyższych standardów ochrony środowiska. Na terenie Ekospalarni prowadzone są działania edukacyjne w ramach ścieżki edukacyjnej, mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz przybliżenie odwiedzającym wiedzy na temat technologii i funkcjonowania zakładu termicznego przekształcania odpadów.

Uczestnicy wizyty w ekospalarni Kraków

W ekospalarni Kraków; od lewej na pierwszym planie dr inż. Adam Tarniowy, prezes ZO SITPChem 
w Oświęcimiu i prof. Zbigniew Wzorek, prezes ZO SITPChem w Krakowie

Zwiedzanie odbywało się w doborowym towarzystwie, oprowadzał zastępca dyrektora Ekospalarni, J. Wróbel z KHK, uczestniczyli w zwiedzaniu także dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK prof. dr hab. inż. D. Bogdał, prodziekan dr hab. Z. Wzorek, dr inż. A. Nowak z zarządu Oddziału SITPChem Kraków, Sekretarz Generalny SITPChem S. Oczkowicz, prezes EmiPro W. Ćwiąkalski.
Po zwiedzeniu ekospalarni uczestnicy spotkali się na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej poznając laboratoria wydziału oraz słuchając wykładu prezesa Oddziału SITPChem Oświęcim, dr inż. Adama Tarniowego.

Inf. SITPChem O/Oświęcim, Stanisława Dąbrowska, 12. 12. 2019;
https://khk.krakow.pl/pl/ekospalarnia/16.12.2019

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.