ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techników i przemysłu chemicznego.

Dr inż. Adam Tarniowy – kandydatem do tytułu Złoty Inżynier 2020

W wydaniu 14-15/2020 „Przeglądu Technicznego” zaprezentowano sylwetkę kol. Adama Tarniowego – kandydata do tytułu Złoty Inżynier 2020. Dr inż. Adam Tarniowy absolwent AGH w Krakowie (1991); dyplom w Instytucie Inżynierii Materiałowej; w 1996 r.

Przeczytaj więcej

Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego – rozstrzygnięty

8 lipca 2020 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród w czwartej edycji Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego.

Gości przywitał prof. Tadeusz

Przeczytaj więcej

Wydanie „Progress in Organic Coatings” – z publikacjami ETCC2020

Ustalony został terminarz przygotowania specjalnego wydania prestiżowego czasopisma „Progress in Organic Coatings” (Impact Factor: 4.469)  dla publikacji referatów prezentowanych w trakcie kongresu ETCC2020:

  • Full paper submission deadline   30 June 2021
  • Acceptance                                  30 September 2021
  • Publication Special Issue             30 November 2021

 

Szczegóły na stronie:
www.journals.elsevier.com/progress-in-organic-coatings/call-for-papers/european-technical-coatings-congress-etcc2020

Przeczytaj więcej

Zmiana terminu. ETCC2020 odbędzie się w 2021 roku

Z powodu światowych restrykcji związanych z  pandemią SARS CoV-2, termin kongresu ETCC2020 – European Technical Coatings Congress został przesunięty. Kongres odbędzie się w dniach 03-05 września 2021 w Krakowie.

Przeczytaj więcej

Przyjęcie sprawozdań merytorycznego i finansowego przez Zarząd Główny SITPChem na posiedzeniu 22 czerwca 2020

 

Zarząd Główny jednogłośnie przyjął sprawozdanie  merytoryczne  i finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2019 r. i zatwierdził przedstawiony bilans za rok 2019.

Zarząd Główny SITPChem postanawia, że zysk z działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego za rok 2019 zostaje w całości przekazany
na  działalność statutową

22 czerwca 2020 – Jubileusz Profesora Jacka Kijeńskiego

Urodziny Profesora Jacka Kijeńskiego – wobec panującej pandemii – odbywały się przy internetowej obecności wszystkich członków Zarządu Głównego SITPChem. W uroczystości w biurze ZG SITPChem w Warszawie uczestniczyli: Dostojny Jubilat – prof. Jacek

Przeczytaj więcej

Wydawnictwo SIGMA NOT przypomina o bezpłatnym dostępie on line dla prenumeratorów czasopism

Przypominamy ważną  informację dla prenumeratorów wersji papierowych czasopism naukowo-technicznych!

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu czytelników, w czasie pandemii, wydawnictwo SIGMA-NOT umożliwia Państwu bezpłatny dostęp do zasobów portalu informacji technicznej www.sigma-not.pl 

Przeczytaj więcej

„Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie” – 4. edycja studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej

6 czerwca 2020 zainaugurowana została na Politechnice Krakowskiej kolejna, czwarta już edycja rocznych,  dwusemestralnych Studiów Podyplomowych: „Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie”.  Otwarcia studiów dokonali wspólnie Dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej prof. dr inż. Dariusz

Przeczytaj więcej

Wideoposiedzenie Prezydium ZG SITPChem

15 czerwca br. odbyło się kolejne wideo posiedzenie Prezydium ZG SITPChem. Ważne obrady dotyczyły przede wszystkim spraw związanych ze zweryfikowanym bilansem i rachunkiem zysków i strat dla Zarządu Głównego oraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat dla całego Stowarzyszenia.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.