ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Przemysł Chemiczny – wydanie 4/2022 już dostępne

Przemysł Chemiczny – wydanie 4/2022 już dostępne

 

W najnowszym wydaniu można przeczytać:

Wspomnienie pośmiertne

– Prof. dr hab. inż. Andrzej Dworak (1945–2021) – dr inż. Bożena Szapska

Aktualności

Z życia SITPChem

Z życia PIPC

Konferencje

Z prasy zagranicznej

Patenty

 

Część naukowa

 

Innovative agents for de-icing and anti-icing of the railway infrastructure

Innowacyjne środki do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem infrastruktury kolejowej

Karolina Brzóska, Dorota Sikorska, Konrad Terpiłowski, Aleksandra Jamrozik

 

Spent second stage natural gas reforming catalysts type G-0110. Environmental risk assessment related to their storage

Zużyte katalizatory typu G-0110 II stopnia reformingu gazu ziemnego. Ocena zagrożenia środowiskowego wynikającego z ich składowania

Magdalena Piekarska, Urszula Ryszko, Jarosław Ostrowski, Ryszard Dobrowolski, Joanna Dobrzyńska

 

Development of a coolant formulation for temperaturę management of electric car batteries

Opracowanie formulacji płynu chłodzącego do zarządzania temperaturą baterii samochodów elektrycznych

Magdalena Żołty, Zbigniew Stępień, Agnieszka Skibińska

 

Effect of silica addition on selected properties of acrylic material used in prosthetic structures

Wpływ dodatku krzemionki na wybrane właściwości tworzywa akrylowego stosowanego w konstrukcjach protetycznych

Katarzyna Kujawiak-Bartkiewicz, Karol Kolasiński, Michał Krasowski, Kinga Bociong, Jerzy Sokołowski

 

Chemical stabilization of hazardous and non-hazardous waste in the manufacturing of lightweight synthetic aggregates

Stabilizacja chemiczna odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne w procesie produkcji lekkich kruszyw syntetycznych

Marcin Głodniok, Paweł Zawartka

 

(inf. redakcja Przemysł Chemiczny, 20.04.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.