ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński Srebrnym Inżynierem 2021

Dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński Srebrnym Inżynierem 2021

Laureatom 28. plebiscytu redakcji Przeglądu Technicznego i Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT o tytuł „Złotego Inżyniera” wręczone zostały prestiżowe statuetki i dyplomy na uroczystej Gali 30 marca br., która odbyła się tradycyjnie w 116 letnim Domu Technika w Warszawie.  Tytuły są przyznawane w różnych kategoriach odpadających dziedzinie, w której laureat ma znaczący dorobek. Zaszczytne tytuły  Złotego Inżyniera otrzymało 9. wybitnych twórców techniki, 6. przyznano tytuły Srebrnego Inżyniera, dwóch laureatów uhonorowano tytułem Młodego Inżyniera oraz wyróżniono 7 osób. O tym kto uzyskał tytuł decydują Czytelnicy Przeglądu Technicznego.

Laureaci plebiscytu Złoty Inżynier 2021 podczas uroczystej Gali w Domu Technika NOT

Nagroda ma promować dokonania polskich inżynierów i zwrócić uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. W gronie Srebrnych Inżynierów 2021 znalazł się nasz Kolega dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński, prezes SITPChem O/Płock, ekspert w PKN ORLEN, pełnił funkcję dyrektora Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN.

Kategoria: zarządzanie

(Inf. i foto, Doroczne święto „Złotych Inżynierów” – 30.03.2022 r. | eNOT.pl)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.