ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

IV Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne 23-24 kwietnia 2022

IV Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne 23-24 kwietnia 2022

IV Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne odbędzie się w dniach 23-24.04.2022 r.. Sympozjum, któremu patronuje SITPChem, jest organizowane przez Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików razem z Naukowym Kołem Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radą Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w formie online na platformie Microsoft Teams.

Najważniejsze informacje o IV PSSCh:
kiedy: 23-24.04.2022
gdzie: on-line za pomocą platformy Microsoft Teams
udział: BEZPŁATNY
dla kogo: studenci, doktoranci, młodzi naukowcy
rejestracja 1.03-1.04.2022
wysyłanie abstraktów: do 1.04.2022 na adres rejestracja@pssch2022.pl
forma wystąpienia: komunikat ustny lub poster
temat: badania własne lub popularnonaukowe
dyscypliny: chemia, ekologia oraz ochrona środowiska
kontakt: email: biuro@pssch2022.pl lub przez fanpage
potwierdzenie uczestnictwa: książka abstraktów oraz certyfikat
organizatorzy: Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików, Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Dodatkowo zapraszamy na stronę: strona konferencji: http://pssch2022.pl

Sympozjum jest zorganizowane w sposób zdalny z zachowaniem jak największej liczby cech standardowej konferencji. IV PSSCh jest skierowane do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców, którzy zaczęli już swoje badania naukowe lub chcą przedstawić prezentacje z badań przeglądowych (na temat popularno-naukowy) z zakresu chemii, ochrony środowiska oraz ekologii. Podczas wydarzenia prelegenci będą mogli zaprezentować komunikat ustny, jak również poster – za pomocą jednoczesnych spotkań w czasie sesji posterowych. Sympozjum jest całkowicie bezpłatne i ogólnodostępne – zarówno dla uczestników czynnych jak i biernych. Mając na uwadze pandemię COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo zarówno uczestników jak i prowadzących, czwarta edycja również zostanie przeprowadzona w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Wśród Komitetu Organizacyjnego i Naukowego znajdą się przedstawiciele Uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Farenheita.

Więcej informacji dostępne jest na stronie wydarzenia- http://www.pssch2022.pl

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.