ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 11 kwietnia 2022

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 11 kwietnia 2022

Posiedzenie Prezydium odbywało się zdalnie poprzez program NOT Informatyka.

Podczas obrad omówiono aktualne zagadnienia związane z realizacją opracowywanych programów KKZ, KUZ oraz DUZ. Prezes Jerzy Klimczak poinformował o współpracy SITPChem z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego. Gość Prezydium, przewodniczący GKR przekazał informację o działalności Głównej Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem, 11 kwietnia 2022 (foto: SITPChem)

Kol. Prezes, wspólnie z Sekretarzem Generalnym SITPChem, przedstawili proponowany szczegółowy scenariusz XXXII WZ SITPChem oraz proponowany program uroczystości 95-lecia SITPChem. W dyskusji doprecyzowywano szczegóły i uzupełniano propozycje.

Przygotowania do Zjazdu SITPChem, to także czas podsumowań działań całej Organizacji w mijającej kadencji oraz formułowanie przyszłych zadań.

Komisja Statutowo-Regulaminowa zaproponowała treść zweryfikowanego Regulaminu Wyborczego XXXII WZ SITPChem oraz Ordynacji Wyborczej; oba dokumenty będą przyjmowane przez Walny Zjazd.

Podjęto także dyskusję nad kształtem przyszłej struktury Komisji i Sekcji SITPChem oraz nad propozycją przyszłych obszarów rozwoju SITPChem.

(inf. SITPChem, 15.04.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.