ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Ochrona przed Korozją wydanie 4/2022 już dostępne

Ochrona przed Korozją wydanie 4/2022 już dostępne

W wydaniu Ochrony przed Korozją 4/2022 zamieszczono m. in.:

Wstępne badania porównawcze procesu polaryzacji anodowej stali austenitycznej 304 w rozpuszczalnikach eutektycznych zawierających glikol propylenowy lub etylenowy
— M. Marczewski, S. Frąckowiak, J. Winiarski

Powłoki ochronne na bazie winylotrójmetoksysilanu (VTMS) z dodatkiem surfaktantu (Triton X-100) do zastosowań w implantologii — O. Kierat, A. Dudek, L. Adamczyk

Porównanie mikrostruktury i odporności na korozję powłok natryskiwanych metodą HVOF (high velocity oxy fuel) na podłoże  ze stopu magnezu — J. Jaworska, M. Gruszka, M. Nabrdalik, M. Marcinkowski, W. Mikołejko, E. Augustyn, E. Jonda, A. Maciej, A. Kiljan

Połączony, zautomatyzowany system czyszczenia strumieniowo-ściernego poprawia jakość i obniża koszty
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych  i Barwników – działalność naukowo-badawcza Centrum Farb i Tworzyw w Gliwicach
RUBICOAT® – modułowe rozwiązanie
Prestiżowy Kongres organizowany przez SITPChem
X Kongres Technologii Chemicznej

Ponad to: Wydawnictwa, Z prasy technicznej oraz Wynalazki

(inf. Redakcja Ochrona przed Korozją, 20.04.2022 )

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.