ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

100-lecie działalności inżynierskiej w Bydgoszczy

100-lecie działalności inżynierskiej w Bydgoszczy

Z okazji 100-lecia powrotu Bydgoszczy do macierzy i 100-lecia działalności stowarzyszeń technicznych, Bydgoska Rada Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT postanowiła uczcić to wydarzenie wydaniem monografii pod wyżej wymienionym tytułem.

Monografię opracowywały wszystkie stowarzyszenia zrzeszone w Bydgoskiej Radzie pod nadzorem merytorycznym profesora nadzw. dr hab. Janusza Kutty.

Z tej też okazji BR FSNT NOT ustanowiła Medal Honorowy za zasługi na rzecz BR FSNT NOT w symbolicznej liczbie stu sztuk.

Zarówno medalami jak i monografiami zostali wyróżnieni najbardziej zasłużeni działacze i sympatycy stowarzyszeń.

Obchody 100-lecia zwieńczyła uroczysta konferencja, w której z ramienia ZG SITPChem uczestniczył wiceprezes ZG SITPChem, Jerzy Marcinko.

Na tej konferencji wręczono wymienione wyróżnienia.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.