ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Inżynieria procesowa a zrównoważony rozwój

Inżynieria procesowa a zrównoważony rozwój

12 kwietnia br. wykład pt: „Inżynieria procesowa a zrównoważony rozwój” wygłosił prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz z Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Wykład dotyczył wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w przemyśle chemicznym i redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Szczegółowo omówione zostały zagadnienia:

  • stosowanie odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii: wiatr, fotowoltaika, spadek wód, energia jądrowa, wodór;
  • zielona chemia, zielona synteza i czystsza produkcja, w tym biodegradowalne polimery, nowe rodzaje: rozpuszczalników (płyny nadkrytyczne, ciecze jonowe), katalizatorów (metalocenowe, enzymatyczne);
  • intensyfikacja procesów chemicznych, co najmniej 10-krotne zmniejszenie wielkości zakładu chemicznego (lub/i poszczególnych linii technologicznych czy aparatów), zastąpienie prowadzenia procesu w kilku aparatach procesem realizowanym w jednym aparacie itp.).

(inf. SITPChem O/Cieszyn, kwiecień 2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.