Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techników i przemysłu chemicznego.

100-lecie na wesoło w Cieszynie

16 listopada br. w Cieszynie członkowie SITPChem i przyjaciele Stowarzyszenia świętowali 100-lecie Niepodległości Polski na pięknej imprezie w Piwnicach Browaru Zamkowego. Cieszyńscy chemicy postanowili przekonać, że można świętować ważne rocznice bez wielkiego patosu radośnie i podniośle, a jednocześnie właśnie na wesoło.

Przeczytaj więcej

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna OCHRONA ŚRODOWISKA. Przepisy. Interpretacje. Rozwiązania. Trendy.

Ustroń 24-26 października 2018 r.

Konferencja podzielona była na cztery sesje, którym kolejno przewodniczyli: mgr inż. Jerzy Kropiwnicki – Prezes ZO SITPChem Gliwice – organizatora Konferencji; mgr inż. Anna

Przeczytaj więcej

„Przemysł 4.0 – Chemia 4.0” – Konferencja PIPC

07 – 08 listopada 2018 r., Hotel Mercure , Wrocław

Polska Izba Przemysłu Chemicznego organizuje Konferencję pt. „Przemysł 4.0 – Chemia 4.0”, która odbędzie siĘ w dniach 07 – 08.11.2018 r.

Przeczytaj więcej

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 na „Kurs na MOOC”

Z dniem 30 października 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 pt. „Kurs

Przeczytaj więcej

Wirtualna edukacja dla każdego – Pierwsza polska platforma typu MOOC

  • 2Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Fundacją Młodej Nauki i partnerami, uruchomiło pierwszą polską platformę edukacyjną Polski MOOC.
  • Platforma jest wiarygodnym i bezpłatnym źródłem wiedzy dostępnym dla wszystkich, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.
Przeczytaj więcej

Konkurs ERA-NET Bioenergy

22 października 2018 r. uruchomiony został międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach programu ERA-NET Bioenergy pt.„Combined biomass valorisation to bioenergy, industrial feedstocks and bio-based products”.

Przeczytaj więcej

Dokumentacja dla konkursu nr 3 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim w 2018 r.

26 października 2018 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim „ Silesia pod błękitnym niebem”.

Przeczytaj więcej

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna OCHRONA ŚRODOWISKA przepisy-interpretacje-rozwiązania-trendy 24-26 października 2018 r. Ustroń Jaszowiec

Doroczna Konferencja organizowana przez SITPChem Oddział Gliwice i Sekcję Ochrony Środowiska przy ZG SITPChem, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego oraz Federację SNT-NOT Radę Miejską w Gliwicach kierowana jest przede wszystkim do pracowników naukowych oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska, w tym pracowników przemysłu i administracji państwowej i samorządowej.

Przeczytaj więcej

Inauguracyjne posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem w kadencji 2018-2022. Warszawa, 09 października 2018 r.

 

Obradom przewodniczył kol. Prezes Jerzy Klimczak.

Porządek obrad odejmował m. in. informację o XXXI WZ SITPChem; ukonstytuowanie się Zarządu Głównego SITPChem; wybór Prezydium Zarządu Głównego: wiceprezesów SITPChem; skarbnika; sekretarza generalnego; przedstawiciela SITPChem do Rady Krajowej FSNT-NOT oraz wyznaczenie osób wiodących do realizacji Uchwał XXXI Walnego Zjazdu SITPChem.

Przeczytaj więcej

Koncert Ekologiczny. 6 listopada 2018 r. godz. 13.00, Wrocław, Narodowe Centrum Muzyki

 

Wrocław, Plac Wolności 1

 

Spotkanie z Maciejem Orłosiem i Katarzyną Michniewską w ramach kampanii DO YOU KYOTO, 6 listopada 2018 roku o godzinie 13.00 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu na Placu Wolności 1!

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.