ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XXXII Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

XXXII Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Od 19 do 20 października 2022 r. w Domu Technika NOT w Warszawie będzie obradował XXXII WZ SITPChem. To ważne wydarzenia w życiu Stowarzyszenia i święto wszystkich jego członków. Walny Zjazd podsumuje mijającą kadencje władz SITPChem, wybierze nowe władze, a także wyznaczy kierunki przyszłej działalności Stowarzyszenia. W całym Stowarzyszeniu trwają przygotowania do tej ważnej uroczystości.

20 października 2022 w Sali reprezentacyjnej Budynku NOT w Warszawie odbędzie się uroczystość Jubileuszu 95-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

(inf. SITPChem, 20.05.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.