ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techników i przemysłu chemicznego.

Dzień Chemika we Wrocławiu

27 czerwca 2019 r. Zarząd Oddziału SITPChem we Wrocławiu zaprosił wszystkich członków i sympatyków na obchody Dnia Chemika, które odbyły się w Hotelu GEM w dzielnicy Zacisze we Wrocławiu.

Przeczytaj więcej

O/Bydgoszcz – wycieczki do Chełmna i Świecia

Jeszcze przed wakacjami, 11 maja 2019 r., zaprosiliśmy członków Oddziału SITPChem w Bydgoszczy na wycieczkę z cyklu poznaję swoje województwo (kujawsko-pomorskie). Tym razem zaproponowaliśmy zwiedzanie Chełmna i Świecia nad Wisłą.

Przeczytaj więcej

Dzień Chemika w Cieszynie

12 czerwca 2019 r. Cieszyński Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego zorganizował obchody Dnia Chemika w sali narad firmy PPG Cieszyn (dawniej Polifarb Cieszyn SA).

Przeczytaj więcej

Umowa o partnerskiej współpracy PTChem i SITPChem

27 maja br. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Chemicznego została podpisana umowa na czas nieokreślony pomiędzy Polskim Towarzystwem Chemicznym (PTChem) a  Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) o Partnerskiej Współpracy.

Przeczytaj więcej

Jerzy Kropiwnicki i Jerzy Klimczak na łamach Przemysłu Chemicznego

W tegorocznym majowym wydaniu miesięcznika Przemysł Chemiczny opublikowane są bardzo interesujące materiały dotyczące bodaj najważniejszych osób w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – Jerzego Kropiwnickiego wieloletniego prezesa i sekretarza generalnego SITPChem oraz prezesa Gliwickiego Oddziału SITPChem – pod winietą Ludzie Polskiej Chemii – i Jerzego Klimczaka, prezesa ZG SITPChem – pod winietą Wywiad z…
Jerzy Klimczak w rozmowie z redaktorem naczelnym Andrzejem Szyprowskim mówi m.

Przeczytaj więcej

Miesięcznik SITPChem „Ochrona przed Korozja” przyjęty do bazy Scopus

Scopus to największa baza abstraktów i cytowań z recenzowanych publikacji: czasopism, książek naukowych i materiałów pokonferencyjnych. Zapewnia wszechstronny przegląd światowych wyników badań naukowych w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, medycyny, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych; oferuje także inteligentne narzędzia do śledzenia, analizy i wizualizacji wyników badań naukowych.

Przeczytaj więcej

SITPChem w Projekcie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem)

SITPChem wspólnie z EPRD – Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. Kielce, jako podwykonawca kieleckiej firmy współpracuje przy przygotowaniu oferty w postępowaniu przetargowym oraz późniejszej realizacji zamówienia polegającego na wykonaniu projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem), w ramach postępowania przetargowego ogłoszonego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Przeczytaj więcej

Spotkanie eksperckie dla branży chemicznej w ramach Programu „Odpowiedzialność i Troska” „W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – LCA, monitorowanie i dobre praktyki”

 27 maja 2019 roku, w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (L-6) w Krakowie odbywało się interesujące spotkanie z udziałem wielu osób zajmujących gospodarką o obiegu zamkniętym w firmach chemicznych i w ośrodkach naukowych.

Przeczytaj więcej

XXIII Konferencja „Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym”

Czy polski sektor chemiczny może skutecznie konkurowana rynkach zagranicznych?

Od 7 do 9 maja 2019 r. w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem blisko 150 osób uczestniczyło w dorocznym spotkaniu inżynierów, naukowców, studentów i uczniów na temat trendów ekorozwoju.

Przeczytaj więcej

Dzień Chemika 2019 w Oddziałach SITPChem

W Oddziale SITPChem w Cieszynie

Dzień Chemika w Cieszynie zaplanowano na 12 czerwca br. w firmie PPG Cieszyn; będzie to także impreza promocyjna SITPChem dla przedstawicieli załogi.

Program Dnia Chemioka’2019 przewiduje udział drużyn uczniów szkół średnich powiatu oraz liceum z Czeskiego Cieszyna.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.