ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kongres ETCC2022. Prace w ramach Federacji FATIPEC

Kongres ETCC2022. Prace w ramach Federacji FATIPEC

ETCC2022 – European Technical Coatings Congress organizowany jest od 70. lat rotacyjnie w różnych krajach, najbliższy odbędzie się po raz pierwszy w dniach 12-14 lipca 2022 w Polsce. SITPChem jest głównym organizatorem razem z Federacją FATIPEC.

Z powodu pandemii zmuszeni zostaliśmy do przesunięcia planowanego wcześniej terminu we wrześniu 2020 na lipiec 2022.

Z powodu pandemii zmuszeni zostaliśmy do przesunięcia planowanego wcześniej terminu we wrześniu 2020 na lipiec 2022.
Program ETCC2022 zawiera ponad 130 referatów oraz 68 prezentacji posterowych przedstawianych przez 200 autorów z wielu krajów całego świata. (Szczegóły w programie kongresu: www.etcc2022.org/en/congress/congress-program).

W ciągu trzech dni kongresu odbędą się prezentacje plenarne, 6 sesji równoległych, przedstawianie posterów oraz wystawa.
Prezentacje dotyczą najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie: farb, lakierów, surowców, klejów, materiałów budowlanych, technologii i koncepcji z nimi związanych.
W ramach prac organizacyjnych od początku roku 2021 SITPChem zrealizował:

  • Przygotowanie informacji e-mailowej do ok. 2700 adresów na całym świecie oraz promocje w najważniejszych europejskich i krajowych czasopismach chemicznych.
  • Pozyskanie nowych partnerów medialnych Kongresu, w tym czasopismo „Cambridge Scholars Publisching” (UK), także czasopismo o zasięgu światowym Open Access „Materials” z siedzibą w Bazylei (Impact Factor: 3.057, 100 punktów w punktacji Ministerstwa Nauki) oraz czasopismo „Journal of Surface Coatngs Australia.
  • Inne bieżące sprawy organizacyjne.

SITPChem jest członkiem Federacji FATIPEC (Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries) od 1992r. Aktywnie uczestniczymy w pracach zarządu. W bieżącym roku prowadzone są działania, m.in.:

  • Narady Executive Committee Fatipec oraz organizacyjne – 6 spotkań (zdalnie)
  • Narady CSI – Coatings Society International (globalna organizacja której członkiem jest FATIPEC)– 3 spotkania zdalne
  • Organizacja symposium “Paints & Coatings Visions”. Wygłoszonych zostało 7 referatów specjalistów z krajów: Włochy, Niemcy, Holandia, Iran, Ukraina, Czechy, Polska

(inf. SITPChem, 07.2021)

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.