ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Sukces czasopism SITPChem

Sukces czasopism SITPChem

Sukces czasopism SITPChem na nowej liście punktowanych czasopism MEiN


1 grudnia została opublikowana nowa lista punktowanych czasopism:

1. Przemysł Chemiczny 70 pkt. (było 40 pkt.)
2. Ochrona przed Korozją 40 pkt. (było 20 pkt.)
3. Chemik 20 pkt. (nadal)

Od wielu miesięcy SITPChem prowadził liczne działania na rzecz zwiększenia punktacji swoich czasopism, przedkładając argumenty, pisząc odwołania i zbierając argumenty za zwiększeniem liczby punktów – stosownie do działań poszczególnych redakcji. Te wysiłki okazały się skuteczne, o czym z satysfakcją donosimy powyżej.
Komunikat i wykaz dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

(inf. SITPChem, 01.12.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.