ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Przemysł Chemiczny wydanie 11/2021

Przemysł Chemiczny wydanie 11/2021

W wydaniu m. in.

W części informacyjnej:

Komentarz – Możliwe kierunki rozwoju przemysłu rafineryjnego w Polsce – prof. dr hab. inż. Janusz Jakóbiec, dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński, dr hab. inż. Agnieszka Pusz
Personalia

Aktualności

Z życia SITPChem

Konferencje…

Ze świata nauki i techniki

Z prasy zagranicznej

Przegląd zgłoszeń patentowych

W części naukowej 11 publikacji PT Autorów z całej Polski

(inf. red. Przemysł Chemiczny, 4.12.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.