ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techników i przemysłu chemicznego.

Inauguracyjne posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem w kadencji 2018-2022. Warszawa, 09 października 2018 r.

 

Obradom przewodniczył kol. Prezes Jerzy Klimczak.

Porządek obrad odejmował m. in. informację o XXXI WZ SITPChem; ukonstytuowanie się Zarządu Głównego SITPChem; wybór Prezydium Zarządu Głównego: wiceprezesów SITPChem; skarbnika; sekretarza generalnego; przedstawiciela SITPChem do Rady Krajowej FSNT-NOT oraz wyznaczenie osób wiodących do realizacji Uchwał XXXI Walnego Zjazdu SITPChem.

Przeczytaj więcej

Koncert Ekologiczny. 6 listopada 2018 r. godz. 13.00, Wrocław, Narodowe Centrum Muzyki

 

Wrocław, Plac Wolności 1

 

Spotkanie z Maciejem Orłosiem i Katarzyną Michniewską w ramach kampanii DO YOU KYOTO, 6 listopada 2018 roku o godzinie 13.00 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu na Placu Wolności 1!

Przeczytaj więcej

Wrocław zaprasza na 44. Dni Nauki i Techniki. 2018 rok

 

Program wystąpień reprezentantów SITPChem na 44 Dniach Nauki i Techniki w 2018 roku

18 października 2018 r., s. 114, budynek Domu Technika NOT

16:00-16:20
Nowa inicjatywa badawcza w obszarze chemii konserwatorskiej- projekty naukowo-badawcze Krajowego Centrum Badan nad Dziedzictwem Kulturowym
dr Barbara Łydżba-Kopczyńska, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski; Muzeum Narodowe w Krakowie

Krajowe Centrum Badan nad Dziedzictwem Kulturowym oferuje polskim placówkom muzealnym wielostronne badania z obiektów i zbiorów w zakresie zagadnień podejmowanych przez chemię konserwatorską.

Przeczytaj więcej

Andrzej Krześlak – Ostatnie pożegnanie

ANDRZEJ KRZEŚLAK
Nasz serdeczny Kolega, wybitny znawca i popularyzator prawodawstwa chemicznego.
Odszedł od nas 20 sierpnia 2018 r. w wieku 60 lat. Pogrzeb śp. Andrzeja

Przeczytaj więcej

XI Sympozjum GRANULACJA’2018

Nałęczów, 9 – 11 maja 2018 r.

Dziękując za zaproszenie na XI Ogólnopolskie Sympozjum Granulacja’2018 w Nałęczowie; na temat: stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatów do granulacji, zwracam uwagę, że systematyczne spotkania osób i firm zainteresowanych problemami granulacji są efektem konsekwentnego zainteresowania tą problematyką Puławskiego Oddziału SITPChem, a co za tym idzie z sukcesem organizowanego, co trzyletniego, Sympozjum GRANULACJA.

Przeczytaj więcej

XXII Konferencja „Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym”

 

23-25 maja 2018 r., Krynica-Zdrój, Hotel Czarny Potok Resort SPA &Conference

XXII Konferencję Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym, zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Tarnów i Grupa Azoty SA , w tym roku pod hasłem świadomość ekologiczna odbiorców produktów chemicznych.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem

 

26 czerwca 2018 r. w Warszawie, w budynku NOT przy ul. Czackiego 3/5, w Sali Różanej Restauracji AVANGARDA, o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem.

Przeczytaj więcej

XXXI Walny Zjazd SITPChem

 

XXXI Walny Zjazd SITPChem odbędzie się w dniach
26-28 września 2018 r. w Ustroniu Jaszowcu

 

Rycerz polskiej chemii patronem ronda w Śródmieściu Kędzierzyna-Koźla

 

Imię Konstantego Chmielewskiego, wybitnego polskiego chemika, wieloletniego szefa Kędzierzyńskich Azotów  nosi od 6 kwietnia 2018 r. jedno z rond w Kędzierzynie-Koźlu. Uroczystość zorganizował Urząd Miasta Kędzierzyna-Koźla, a sam fakt objęcia tym właśnie patronatem jest skutkiem wieloletnich starań tutejszego Oddziału SITPChem i grupy inicjatywnej mieszkańców miasta.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie ZG SITPChem, 5 kwietnia 2018 r.

 

5 kwietnia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie ZG SITPChem; porządek obrad obejmował m. in. omówienie planu pracy na 2018 r.; przyjęcie preliminarzy przychodów i wydatków Stowarzyszenia za 2017 rok oraz omówienie i przyjęcie projektu preliminarza na 2018 rok; przyjęcie informacji przewodniczącego Komisji Regulaminowej SITPChem o treści zapisów we wniosku do KRS o rejestrację zmian w Statucie SITPChem; omówiono też i zdecydowano o zmianie miejsca i terminu XXXI Walnego Zjazdu SITPChem, który odbędzie się w dniach od 26 do 28 września 2018 r.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.