ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem

6 grudnia 2021 r. spotkają się członkowie Prezydium ZG SITPChem na XXI posiedzeniu. Spotkanie będzie odbywało się hybrydowo – w biurze ZG SITPChem w budynku NOT w Warszawie oraz za pomocą łączenia on-line w Sali Kinferencyjnej SITPChem w NOT informatyka. Sfinalizowanie treści Regulaminu nadawania godności Członka Honorowego SITPChem; omówienie zagadnień finansowych związanych z realizacją opracowania programów DUZ; relacje z uczestnictwa przedstawicieli SITPChem w ważnych wydarzeniach branży chemicznej – konferencjach, debatach, spotkaniach. Prezes ZG SITPChem przedstawi aktualną sytuację w czasopismach SITPChem oraz przybliży plany związane z obchodami 105-lecia czasopisma Przemysł Chemiczny.

Sekretarz Generalny zaprezentuje proponowany Plan Pracy Zarządu Głównego na 2022 rok oraz przedstawi Plan Działalności Finansowej na 2022 rok (z uwzględnieniem kosztów Kongresu oraz kosztów 95-lecia SITPChem, jak również kosztów XXXII Walnego Zjazdu delegatów SITPChem).
Podczas posiedzenia Prezydium podjęta będzie dyskusja dotycząca możliwości i sposobów realizacji konferencji naukowej dla studentów i młodych inżynierów, potencjalnych członków SITPChem; przedmiotem dyskusji będzie także tematyka konferencji.

Przekazana będzie informacja o podpisanej z Politechniką Wrocławską umowie o wydawaniu czasopisma CHEMIK oraz o pierwszym zdalnym posiedzeniu Kolegium redakcyjnego.
Podjęte zostaną też sprawy organizacji XXXII Walnego Zjazdu SITPChem i 95-lecia SITPChem w 2022 r.

(inf. SITPChem, 30.11.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.