ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Prenumerata czasopism wydawanych przez SIGMA-NOT w 2022 roku

Prenumerata czasopism wydawanych przez SIGMA-NOT w 2022 roku

Miesięczniki SITPChem: Przemysł Chemiczny i Ochrona przed Korozją

Wydawnictwo SIGMA NOT zaprasza do zamówienia/odnowienia prenumeraty na 2022 rok.

Prenumeratę można zamówić:
mailem: prenumerata@sigma-not.pl
poprzez Internet: www.sigma-not.pl
telefonicznie: 22 840 30 86 lub 22 840 35 89
listownie: Zakład Poligrafii i Kolportażu Wydawnictwa
SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Popiełuszki 19/ 21, 01-595 Warszawa

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.