Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techników i przemysłu chemicznego.

European Technical Coatings Congress 2020

Termin Kongresu: 02-04 września 2020
Miejsce Kongresu: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Krupnicza 33 w Krakowie
Prezydent Kongresu: dr Radosław Adamek

Tematyka kongresu: obejmuje całokształt zagadnień dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych dla farb i lakierów, a także chemicznych materiałów budowlanych, związanych z tym klejów oraz farb graficznych.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem z udziałem prezesów Oddziałów 30 stycznia 2018 r. w Warszawie

Podczas posiedzenia, po dopełnieniu formalności, omawiano – na podstawie sprawozdania Sekretarza Generalnego – działalność SITPChem w 2017 roku oraz realizację preliminarza wydatków i przychodów w 2017 roku.

Przeczytaj więcej

Studia Podyplomowe „Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie”

 

SITPChem jest współorganizatorem realizowanych z sukcesem już przez 2 Edycje, Studiów Podyplomowych „Wyroby Lakierowe Technologia i Zastosowanie”. Studia odbywają się na Politechnice krakowskiej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej przy współpracy firmy ICHEMAD-PROFARB Gliwice.

Przeczytaj więcej

„Ochrona przed Korozją” na Liście Filadelfijskiej!

 

Szanowni Czytelnicy!

Ziściły się aspiracje Redakcji i Komitetu Naukowego naszego Miesięcznika: artykuły opublikowane na łamach OpK od początku 2017 roku są już indeksowane w bazie Web of Science (WoS).

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 19 grudnia 2017 r

Podczas grudniowego posiedzenia Prezydium ZG SITPChem podsumowano listopadowe obchody Jubileuszu 90-lecia SITPChem i Nadzwyczajny Zjazd SITPChem. Informację o Jubileuszu znajdziecie Państwo wchodząc ze strony głównej przez baner  SITPChem i Grupy Azoty – Głównego Partnera uroczystości.

Przeczytaj więcej

The OXO Conference’2017

The OXO Conference2017

Grupa Azoty ZAK S.A. po raz drugi zaprosiła partnerów biznesowych, przedstawicieli przemysłu tworzywowego i przetwórstwa chemicznego, do udziału w The OXO Conference.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 24 października 2017 r. w Warszawie

Bardzo ważne podczas tego posiedzenia było omówienie przygotowań do Jubileuszu 90-lecia SITPChem i NWZ SITPChem. Przedstawiono szczegóły organizacyjne oraz program obrad NWZ i Jubileuszu 90-lecia SITPChem.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem, 20 września 2017 r. w Tarnowie

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem w Tarnowie połączone było z obchodami 90-lecia zrzeszania się inżynierów i techników przemysłu chemicznego  w Tarnowie–Mościcach. Zarząd dopełnił formalności zatwierdzenia rekomendowanych przez Prezydium Zarządu Głównego: regulaminu obrad NWZ SITPChem i programu uroczystości Jubileuszu 90-lecia SITPChem, wniosków o nadanie odznaczeń; zatwierdzenia decyzji o uzupełnieniu składu Rady Naukowej czasopisma „Ochrona przed korozją” o osobę Dr.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 13 września 2017 r. w Warszawie

Członkowie Prezydium uczcili minutą ciszy pamięć kol. Jerzego Paprockiego.

Podczas tego posiedzenia Prezydium omawiano projekt Statutu SITPChem i zdecydowano, że projekt ten, po dokonanych już wszystkich poprawkach merytorycznych i redakcyjnych jest gotowy do przekazania do opinii prawnej.

Przeczytaj więcej

Ważne oświadczenie w sprawie Muzeum Techniki i Przemysłu

Gościem specjalnym obradującej 28 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT Rady Krajowej FSNT-NOT był prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Występując przed delegatami najwyższej władzy ruchu stowarzyszeniowego techników i inżynierów, Pan Premier złożył ważne oświadczenie w sprawie dalszych losów Muzeum Techniki i Przemysłu NOT (MTiP).

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.