ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Ogólnopolski Quiz Chemiczny „1 z 6,02×1023”

Ogólnopolski Quiz Chemiczny „1 z 6,02×1023”

Ogólnopolski Quiz Chemiczny „1 z 6,02×1023”
wyłoni Najlepszego Studenta – Chemika w Polsce!

Naukowe Koło Chemii Medycznej i Środowiskowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie organizuje w tym roku III już edycję Ogólnopolskiego Quizu Chemicznego „1 z 6,02×1023” – który wyłoni Najlepszego Studenta – Chemika w Polsce!

Jest to konkurs wiedzy chemicznej, oparty na zasadach popularnego teleturnieju telewizyjnego „Jeden z dziesięciu”. Składać się będzie z eliminacji (forma online, MS Teams) oraz finału, na który zaprosimy najlepszą dziesiątkę wyłonioną z I etapu do Krakowa, na Wydział Chemii UJ.

Harmonogram wydarzenia:
20.03.2022 – otwarcie rejestracji,
25.04.2022 – ostatni dzień rejestracji,
30.04.2022 – ELIMINACJE,
14.05.2022 – FINAŁ

Dla uczestników przewidziane są atrakcyjne NAGRODY PIENIĘŻNE w postaci bonów oraz nagrody od Organizatorów i Sponsorów.
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego objęło wydarzenie patronatem medialnym.

(inf. Ogólnopolski Quiz Chemiczny 2022 <quizchemiczny_2022@uj.edu.pl, 12.04.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.