ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Oświadczenie Zarządu Głównego FSNT-NOT: Twórcy techniki i technologii włączają się w akcję pomocy dla Ukrainy

Oświadczenie Zarządu Głównego FSNT-NOT: Twórcy techniki i technologii włączają się w akcję pomocy dla Ukrainy

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna wyraża oburzenie wobec napaści Rosji na Ukrainę i solidaryzuje się z narodem ukraińskim, który walczy o swoje niepodległe i suwerenne państwo. Jesteśmy nie tylko oburzeni, ale i głęboko zaniepokojeni rosnącą agresją Rosji wobec sąsiadów, wśród których znajduje się także Polska. Mamy nadzieję, że w Rosji jest wielu sprawiedliwych ludzi, którzy nie popierają wojny i chcą widzieć swoją ojczyznę Rosję, jako państwo demokratyczne, przestrzegające prawa człowieka oraz prawa innych państwa do niepodległości. Liczmy, że te postawy w Rosji zwyciężą.

Jednocześnie, jako twórcy techniki i technologii,  wypowiadamy się zdecydowanie przeciwko wykorzystywaniu osiągnięć nauki i techniki do zabijania ludzi, niszczenia dorobku materialnego i kulturowego pokoleń, będącego ogólnoświatowym dziedzictwem wszystkich mieszkańców Ziemi.

W pełni popieramy „Oświadczenie środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę” podpisane przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich; Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Polską Akademię Nauk; Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych; Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich; Krajową Reprezentację Doktorantów; Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej; Radę Młodych Naukowców.

Deklarujemy włączenie się naszych środowisk do akcji pomocowych, a szczególnie umożliwiających edukację, naukę języka niezbędnych do uzyskania dobrej pracy, a tym samym zapewnienia godnego życia.

Podpisali: Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT; Marek Grzywacz, wiceprezes FSNT-NOT; Bożenna Kawalec-Pietrenko, wiceprezes FSNT-NOT; Stefan Góralczyk, wiceprezes FSNT-NOT; Jerzy Markowski, wiceprezes FSNT-NOT; Tadeusz Pawłowski, wiceprezes FSNT-NOT; Kamil Wójcik, wiceprezes FSNT-NOT

Inf. https://enot.pl/aktualnosci/, 3.03.2022

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.