ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Ochrona przed Korozją – wydanie 3/2022

Ochrona przed Korozją – wydanie 3/2022

 

W wydaniu 3/2022 czasopisma m. in. ciekawe artykuły naukowe:

– Wyniki eksperymentalnych prac rozwojowych dotyczących innowacyjnego recyklingu odpadów kabli żelowanych z żyłami miedzianymi i ze stalową linką nośną;

– Wpływ stężenia BRJI na właściwości ochronne powłok silanowych na bazie winylotrójmetoksysilanu wytworzonych na stalach X20Cr13 i 41Cr4

– Wpływ solanki na destrukcję powłok epoksydowych

Zapraszamy do lektury.

 (inf. Redakcja Ochrona przed Korozją, 10.03.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.