ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XIII Posiedzenie ZG SITPChem 22 marca 2022 r.

XIII Posiedzenie ZG SITPChem 22 marca 2022 r.

XIII Posiedzenie ZG SITPChem 22 marca 2022 r.
obrady zdalne realizowane poprzez Spółkę NOT-Informatyka w Warszawie

W porządku obrad Zarządu Głównego znajdą się m. in. :

– Przedstawienie aktualnej sytuacji w czasopismach SITPChem oraz bieżących spraw związanych ze współpracą z PTChem; PIPC; FSNT-NOT, a także sprawozdanie z uczestnictwa przedstawicieli SITPChem w ważnych wydarzeniach branży chemicznej – konferencje, fora, debaty;

– Omówienie zagadnień związanych z realizacją opracowania programów KKZ, KUZ oraz DUZ – programów realizowanych przez SITPChem w 2022 r.;

– Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy’2021

– Rekomendacja kol. A. Tarniowego, jako kandydata SITPChem do Rady Programowej czasopisma NOT – Przegląd Techniczny

– Przedstawienie listy kandydatur SITPChem do Rady Naukowo-Programowej czasopisma CHEMIK rekomendowanych przez członków Prezydium ZG;

– Zatwierdzenie kandydatów do godności Członka Honorowego SITPChem oraz innych odznaczeń dla członków SITPChem;

– Sprawozdania przewodniczących poszczególnych Sekcji SITPChem z ich działalności w roku 2021;

– Projekt Ordynacji wyborczej XXXII WZ SITPChem w Warszawie 19-20.10.2022;

– Projekt Regulaminu obrad XXXII WZ SITPChem w Warszawie 19-20.10.2022,

– Organizacja XXXII Walnego Zjazdu SITPChem i 95-lecia SITPChem w 2022 r.

– Bieżąca sytuacja związana z przygotowaniami do Kongresu ETCC 2022;

– Informacja o XXVII Kongresie Techników Polskich (KTP) i V Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich (ŚZIP) – Gliwice – 23-25 czerwiec-2022;

– Akceptacja objęcia patronatem SITPChem wydarzeń w środowisku chemików: X Kongres Technologii Chemicznej i XI Polska Konferencja Chemii Analitycznej.

(inf. SITPChem 10.03.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.